Leadership, Trendy a inovace

5 hlavních dopadů autentického leadershipu

Být autentickými nás ve škole systematicky neučili. Chceme-li se autentickými stát, nezbývá nám, než se to postupně učit sami. I v leadershipu. V praxi jsem si mnohokrát ověřil, že i lidé s vysokou mírou přirozené autenticity ji potřebují neustále rozvíjet a kultivovat. Být otevření zpětné vazbě, mít soucit a empatii, zastávat konzistentní názory, chovat se zodpovědně k sobě i druhým nebo mít integritu uvnitř i navenek… to vše přináší spoustu práce na svém vnitřním světě a překonávání překážek.

Někdy se mě klienti z firem ptají: „Jak se mi to celé vrátí?“ nebo „Proč nestačí, aby se moji manažeři učili chybami v každodenní praxi?“

Sepsal jsem 5 hlavních dopadů autentického leadershipu, které vidím v praxi firem:

Větší důvěra a respekt v týmu: autentický leader se chová transparentně. Cítíte z něj, že je sám sebou a tím podporuje důvěru a respekt mezi ostatními členy týmu.

Vyšší produktivita: to není klišé, to je fakt. Díky silnému vedení a jasnému směru, které jsou v souladu s hodnotami a přesvědčeními leadera, je tým motivovanější a produktivnější. Jednoduše řečeno udělá víc práce za méně času.

Lepší komunikace: díky transparentnosti a otevřenosti autentického leadera jsou členové týmu většinou otevřenější a víc se zapojují do komunikace. Informace týmem snadněji proudí, fakta není potřeba zatajovat ani překrucovat. Lidé mají ve věcech jasno a nebojí se sdělovat i to nepříjemné na rovinu.

Větší loajalita týmu: autentický leader respektuje své členy a ukazuje jim, že jsou důležití pro úspěch týmu. To vede k posílení týmového ducha a loajality k organizaci.

Podpora inovací: kde je prostor pro komunikaci a respekt, tam se snadněji rodí nápady. To může vést k inovacím a náskoku před konkurencí. Protože nové myšlenky a postupy jsou tím nejcennějším, co firmám pomáhá dělat úspěšné kroky do budoucnosti.

“I lidé s vysokou mírou přirozené autenticity ji potřebují neustále rozvíjet a kultivovat.”  —   Michal Martoch

Těchto kvalit nelze dosáhnout jinak než cestou osobního rozvoje leadera – a v ideálním případě i ostatních členů týmu. Můžeme platit desítky školení, nastavovat odměny a tresty… ale jediné trvalé jsou ty změny, které vycházejí z vnitřního přesvědčení silného leadera a členů jeho týmu. Až díky tomu se věci v týmech “dějí”. Proto má investice do autenticity manažerů jednu z nejvyšších dlouhodobých návratností.

Je program Autentický leader pro vás?

Pojďme to společně zjistit.

Využijte 30 minutovou konzultaci ZDARMA.