Andrea

Šimoníková

Rozvojová konzultantka a lektorka

Individualization | Arranger | Activator | Futuristic | Learner

„Naplňuje mě, když se lidem daří vlastním sebepoznáním vytvářet dobré podhoubí nejen pro osobní spokojenost, ale i pro lidi kolem.“
Andrea Šimoníková - o nás - medailonek

Oblíbená témata

  • Jak nalézt odvahu a tu správnou motivaci ke změně.
  • Jak získat osobní důvěru pro vlastní autentickou změnu v životě.
  • Jak překonávat nejistotu s oporou v sobě samém.
  • Budování a rozvoj spolupráce v menších týmech.
  • Praktická aplikace talentů při realizaci projektů

O Andree

Andrea má dlouholeté zkušenosti s budováním, rozvíjením a vedením týmů z pozice středního managementu. Do vedení organizací dokáže vnášet „nový vítr“ a moderní prvky, ve vedení týmů podporuje uplatňování jedinečnosti každého člena. Více než 8 let se také podílela na aktivizaci studentů a absolventů Vysoké školy báňské k jejich lepší kariéře, nalézání motivace ke změně nebo jen prostě ke spokojenému životu.
Ve svém volném čase se věnuje tématu pozitivního tréninku psů založeného na rozvíjení vzájemné fér spolupráce mezi zvířetem a člověkem.

Vítězná strategie Andrey

Její odvaha při rozjezdech nových aktivit či prosazování změny je nakažlivá. Stává se oporou pro ty, kdo váhají přeskočit hluboké rokle, zdolat vrcholy nebo třeba i prorazit zeď. Ráda se kouká za horizont každodenních nejistot s nadhledem a těší se z každého nápadu, který lze zhmotnit a přinést užitek jiným.

Vnímá každého jako jedinečnou osobnost a dokáže velmi intuitivně nalézt jeho místo v puzzle skládačce při týmové spolupráci.

Má tah na branku při nalézání vhodné cesty ve slepých uličkách, zejména pokud si přitom navíc rozšíří vědomosti, zkušenosti či prožitky. Ráda své úvahy opírá o logiku a pochopení souvislostí.

Jazyk

Andrea poskytuje konzultace v češtině.