Leadership, Příběhy z praxe

Podnikatel Petr: “Bez práce s emocemi bych synovi firmu těžko zvládl předat”

Domů Talentblog Leadership Podnikatel Petr: “Bez práce s emocemi bych synovi firmu těžko zvládl předat”
blog_ náhledový obrázek stránky
Petr svou stavební firmu založil před 20 lety. Měl dobrou pověst a během let si vybudoval vynikající vztahy s klienty. Zvládnul ustát i náročné období krize, získal si v oboru respekt a podnikání mu přineslo víc, než od něj v začátcích čekal.

S přibývajícími roky Petr věděl, že už brzy přijde čas předat firmu synovi Davidovi, který po studiích na vysoké škole hledal nový směr.
Cítil ale, že to vůbec nebude snadné. Stará nedorozumění mezi nimi postavila neviditelnou hradbu a Petr si nebyl jistý, jak David vedení firmy zvládne. To byl moment, kdy přišel na konzultaci se zadáním “poznat silné a slabé stránky svého syna a pomoci mu řízení firmy zvládnout.” Brzy se ukázalo, že dalším krokem v rozvoji budou muset projít oba společně.

Petr měl na začátku dobrý záměr: podpořit Davida, aby díky Gallup testu a sérii konzultací do hloubky poznal své talenty, objevil své rezervy i brzdy a také zdroje úspěchu. Stejně tak to před lety udělal Petr a investice se mu několikanásobně vrátila.
Ted to však bylo jiné. Na konzultacích se ukázalo, že pro úspěch v předání firmy bude potřeba jít v řešení hlouběji. V minulosti se vztah mezi ním a synem několikrát napjatě vyhrotil a řada témat zůstala nevyřešených. Začalo být jasnější, že předání firmy bude vyžadovat nejen poznání Davidových talentů, ale také narovnání vztahů, vyřešení minulých křivd a navázání nového partnerství dvou dospělých mužů.
“Když v cestě dalšího růstu stojí staré křivdy, nezpracované emoce, vzorce z minulosti… je dobré zapojit do konzultací zkušeného business terapeuta. Díky němu se k objevení klíče k dalšímu růstu můžeme dostat efektivněji než při klasické talentové konzultaci.”  —   Michal Martoch
Další konzultace si tedy David s Petrem dohodli s business terapeutkou. Na individuálních i společných terapiích začali postupně narovnávat vztah mezi sebou a stavět základy pro novou důvěru a porozumění. David se ukázal jako silný týmový hráč, který se dokázal postavit na vlastní nohy a převzal odpovědnost za vedení firmy s plánem dlouhodobého růstu. Petr si uvědomil, že musí dát synovi víc svobody a důvěry, a zároveň si užívat svého zaslouženého odpočinku.

Business terapie

Přináší zkušenosti z psychoterapie do světa businessu. Zásadní kompetencí business terapeuta jsou znalosti a zkušenosti z obou světů. Tedy terapeutické dovednosti i znalosti fungování světa podnikání, businessu a peněz.

Je tu pro vás ve chvíli, kdy při profesní konzultaci narazíte na téma, které si zaslouží péči s přesahem do terapie. Víme totiž, že skutečný efekt má takový rozvoj, který nedělá rozdíly mezi pracovním a osobním životem.

Otec x syn: 5 témat, která stála v cestě k narovnaným vztahům

Společná práce na zlepšení vztahu otevřela řadu témat, o kterých dosud neměli Petr s Davidem odvahu spolu mluvit. Po 9 měsících oba cítili posun například v těchto tématech:
Respekt. Petr, jako otec a zakladatel firmy, měl tendenci vnímat Petra jako malého kluka, který nemá dostatek zkušeností a vědomostí. Díky práci s emocemi však oba muži pochopili, jak důležité je respektování druhého pro úspěch firmy. Petr se naučil brát Davida vážně a naslouchat jeho názorům, zatímco David se naučil respektovat Petrovu zkušenost a vedení.
Peníze. Komunikace o penězích byla v rodině odjakživa tabu, což nyní vedlo k řadě nejasností v podnikání. Práce s emocemi pomohla oběma mužům o financích otevřeně mluvit a společně najít cestu, jak s penězi firmy lépe hospodařit.
Stres. Podnikání může být velmi stresující a v minulosti to mezi oběma muži vedlo ke konfliktům. Petr i David se postupně naučil lépe zvládat vlastní stres a inspirovat tím i ostatní lidi ve firmě.
Tereza Havelková - Talentwork - terapie

“Pomáhám leaderům rozkrývat témata, která je brzdí ve větší efektivitě a spokojenosti.”

Tereza Havelková
business terapeutka Talentworku
Blogový článek - logo
Konflikty. Konflikty patří do každé firmy, jsou součástí jejího života. David a Petr se naučili praktické nástroje, jak konflikty otevírat, zvládat a hledat společné řešení, místo aby se stále dokola hádali o stejném tématu a problémy odsouvali.
Tým. Oba muži díky konzultacím objevili, čím každý z nich brzdí hladkou spolupráci ve firmě a čím ji naopak mohou přispět. Na vedení lidí se začali dívat i přes emoce, což začalo přinášet do týmu víc porozumění a efektivity..
Vztah Petra s Davidem se za rok změnil téměř k nepoznání. Rozhodli se, že ve společné práci na vztahu otec : syn i manažer : manažer budou pokračovat a zachovají si i do budoucna pravidelné kvartální konzultace.

Pozn.: Jména a detaily příběhu našich klientů jsme pozměnili pro zachování jejich anonymity.