Talentový program
v pojišťovně AXA

Rozvojový program pro maximální využití potenciálu zaměstnanců a stavba týmu s využitím SW Talentwork People Analytics

Očekávání

“Chceme, aby před branami naší firmy stáli headhunteři, protože máme ty nejlepší lidi, kteří znají sami sebe a umí maximálně využít svůj potenciál pro naši firmu i svůj osobní život!”

Libor Stodola, HR and communication director ČR & SK, AXA

Údaje o firmě

Zákazník

Finanční firma – akciová společnost. 

Pobočky

Česká a Slovenská pobočka, zahraniční matky, počet poboček:  3 (Brno, Praha, Bratislava).

Zaměstnanci

V ČR + SK cca  600 osob (bez obchodu, který je outsourcovaný).

Obrat

V miliardách Kč.

Jáké byly stanoveny cíle

Zrealizovat 5 reálných firemních projektů

 • Pomocí agilních metod řízení zrealizovat 5 projektů menší až střední velikosti. Mezi realizované projekty patřila například inovace produktu, nový web firmy, interní IT systém.

Postavit vše na prožitku zaměstnanců

 • Dát účastníkům a manažerům na vlastní kůži zažít, že týmy postavené na maximálním využití silných stránek, na souladu hodnot a správném rozdělení projektových činností podle motivace a zodpovědnosti, přináší nejen vynikající výsledky, ale také pozitivně podporují vysokou spokojenost a motivaci pracovníků.

Pilotně ověřit nástroj Talent Work People Analytics

 • Na straně zákazníka pilotně ověřit, že  People Analytics přístup významně zkracuje časovou náročnost při stavbě týmů a současně poskytuje lepší výsledky, než aktuálně používané standardní manažerské přístupy.

Výsledky a přínosy ročníků

2017, 2018, 2019 pro firmu

 • Všech 3×5 projektů bylo úspěšně dokončeno.
 • V průběhu druhého ročníku (2018) prošlo základním talentových výcvikem 12 manažerů firmy, kteří se stali ambasadory další změny ve firmě.
 • Na konci druhého ročníku (2018) vyzval ředitel firmy vedoucí pracovníky firmy, aby se všechny budoucí projektové týmy stavěly na základě pilotované metodiky.
 • Na začátku třetího ročníku 2019 firma vyslala 3 interní pracovníky firmy z HR a projektového oddělení na 10 denní talentový výcvik. Cílem bylo vytrénovat pracovníky na dvě nově zřízené pracovní pozice: talentový analytik – zodpovědný za posouzení výsledků talentových a hodnotových testů a následné posuzování kvality a kompatibility členů týmů s cílem vytvořit maximálně vyvážené týmy. Další trénink byl pro pozici interního talentovového konzultanta a kouče – zodpovědného za rozvoj silných stránek pracovníků firmy.
 • ​V průběhu roku 2019 pracují 3 vytrénovaní interní konzultanti s lidmi ve firmě a postupně se spouští aplikace talentů do projektů firmy.

„Díky profesionálnímu přístupu v oblasti talent managementu a inteligentní technologii TALENTWORK se nám podařilo dát dohromady týmy, které rády spolupracují a současně dodávají požadované výsledky. Součástí procesu jsou také aktivity vedoucí k sebepoznání a podpoře práce s dovednostmi, jenž jsou silnými stránkami jednotlivých členů týmů. Chtěli bychom tento koncept aplikovat postupně do celé firmy.“ řekl HR and Communication Director firmy.

Parametry programu

Tři zrealizované ročníky 2017, 2018, 2019 (konec 06/2019).

Co se událo v každém ročníku:

  • do programu se mohl přihlásit jakýkoliv zaměstnanec firmy až do počtu 50 osob
  • maximální zapojení člověka v projektu do 20% jeho pracovní doby
  • počet realizovaných projektů: 5
  • počet členů v jednom týmů: 5
  • do projektů k realizaci bylo vybráno z 50 přihlášených osob celkem 25 realizátorů

Celkem programem prošlo cca 140 osob.

Použité nástroje a metody

 • agilní řízení při realizaci projektů
 • talent management s využitím testů CliftonStrengths® (34 talentů) od Gallup®
 • testy osobních a týmových hodnot od Barret Values Centre
 • metodika kmenové vůdcovství (Tribal leadership) pro růst firemní kultury
 • software Talentwork People Analytics pro vytvoření maximálně kompatibilních týmů z přihlášených osob
 • koučink a mentoring
 • workshopy
 • práce na dálku mezi pobočkami

Postup realizace

Definování projektů

Manažeři napříč firmou vydefinovali projekty, které potřebovali zrealizovat. Jejich pozice byla definována jako role zadavatelů, kteří se ale nebudou aktivně podílet na realizaci.

Z definovaných projektů se vybralo 5 nejdůležitějších.

Rozklad na činnosti

K jednotlivým projektům se vytvořil rozklad projektů na dílčí činnosti a to včetně časových odhadů. 

Zájemci o program se hlásili přímo do konkrétních projektů.

Testování

Všichni účastníci programu prošli testy talentů CliftonStrengths® od Gallupu® a testy osobních hodnot od Barret Values Centre.

Konzultace

Všichni zájemci prošli konzultací k výsledkům testů, aby si mohli lépe uvědomit své silné stránky a jak jich lépe využít v práci i v osobním životě pro dosahování lepších výsledků a větší osobní spokojenosti.

Hodnocení projektových činností

Všichni účastníci programu u vybraných projektů, kterých by se rádi zúčastnili, vyplnili hodnocení projektových činností z hlediska dovedností, zkušenosti a motivace.

Talentwork People Analytics

Na základě výstupů testů a hodnocení činností byl použit software Talentwork People Analytics, který z dostupných osob navrhl nejvhodnější týmy.

Pro každý projekt navrhl software 3-4 varianty nejvhodnější kombinace lidí.

Reporty a praxe

Reporty byly prodiskutovány s HR manažery, kteří měli za úkol sestavit projektové týmy. Rozhodování o složení všech 5 týmu proběhlo během cca 1 hodiny, kdy se prošly doporučené varianty a vybrala se ta nejvhodnější s ohledem na situaci a názor HR manažerů.

Následně navržené týmy na projektech začaly pracovat.

Rozvojové dny

Proběhlo několik rozvojových dnů, kdy týmy prošly sérii cvičení na praktické využívání svých silných a slabých stránek, nácvik praktického využití znalostí svých osobních a týmových hodnot, rozvoj dovedností pro vytváření týmů na principech kmenového vůdcovství jako nástroje pro leadership, rozvoj dovedností pro agilní řízení, atd.

Koučink týmů

Probíhal koučink týmů a to jak z hlediska agilního řízení, tak z hlediska talentů a hodnot, tzn. 1x za 2 měsíce tým absolvoval 1 hodinu koučinku (na dálku přes Skype) s agilním koučem a 1x za 2 měsíce tým absolvoval koučink (na dálku přes Skype) s koučem pro rozvoj silných stránek.