Tým v nerovnováze

Dál to nepůjde

Naše talentové specialisty si najala firma, která po několika letech prudkého růstu narazila na své limity. Hlavní překážkou bylo rozhádané vedení. V prvním kroku jsme provedli analýzu pomocí softwaru Talentwork People Analytics. Výsledek byl jednoznačný – všichni členové vedení firmy jsou extrémně silní ovlivňovači.

Rozložení talentů v týmu

Síla ovlivňovacích talentů

ovlivňovací talenty mají členové týmu průměrně na 80 %

Převažující talenty

v týmu top managementu má 7 z 9 osob silný talent Activator (akční) a Command (vedení)

Slabé vztahové talenty

vztahové talenty jsou v týmu průměrně na 30%, dobré vztahy nejsou pro tým prioritou

Špatné vztahy

tým je řízen převážně vojenským stylem, což s sebou u náročných témat přináší komplikovanou domluvu

Návrh řešení

 

Vedení řídí firmu velice technicky, až vojenským stylem. Chybí péče věnovaná vztahům a komunikaci. Vedoucí se mezi sebou jen velice těžko domlouvají. Při schůzkách se snaží jeden druhého argumentačně přebít a vzájemně si dokázat, kdo je větší šéf. Druhá strana to nechce dovolit a tak se točí v kruhu. Kudy dál?

V tomto případě se nabízí několik možných  řešení:

  • První možnost spočívá  v tom, že manažeři začnou sami na sobě pracovat.  Využijí konzultace a uvědomí si svůj silný, ale nezvládnutý talent ovlivňovat druhé. Pod vedením zkušeného konzultanta se mohou naučit se své talenty lépe vytěžit. zůstat akční a ponechat si touhu vést, aniž by to působilo agresivně. Naučí se přiznat vlastní chybu nebo dát zapravdu druhé straně. Nový pohled na jejich potenciál jim umožní stát se skutečnými leadery.
  • Druhou možností je přijmout do vedení další 1-2 nové členy, kteří budou silně vztahoví a současně budou schopni tvořit protiváhu skupině ovlivňovačů. Ti by měli tým managementu pomáhat ladit tak, aby méně soupeřil a vedoucí více táhli za jeden provaz.
  • Třetí možností je některé z dosavadních manažerů vyměnit opět za silně vztahové lidi, kteří si ale poradí se silnými ovlivňovači. Tím se tým postupně dostane do rovnováhy.