Leadership, Trendy a inovace

Manažeři v bitvě s časem: jak vyváznout z věčného „nestíhám”?

Blog

Time management – pojem, který se ve světě businessu už léta objevuje snad úplně všude. Dělají se o něm přednášky a školení, zabývají se jím knižní bestsellery a články. I přesto zažívá více než polovina manažerů (53 %) v práci pocit vyhoření. Alespoň to tvrdí výzkum Microsoftu. Náš vlastní odhad je ještě vyšší. Proč je tolik manažerů v časové tísni a jak z ní ven?

Pavel*, úspěšný 38letý manažer v IT společnosti, manžel a otec dvou malých dětí. Když jsme se s ním poprvé setkali, cítil se pod velkým tlakem. Pracoval v průměru víc jak 12 hodin denně, cítil se vyčerpaný a některé dny svou rodinu prakticky neviděl. Pavel špatně spal a jedl „za pochodu“. Pohybu měl dost, ale chyběla mu pravidelnost. Jeho vytíženost šla ruku v ruce se stresem, podrážděností a celkovou nespokojeností, což se postupně promítlo do rodinných vztahů.

Pavlova zkušenost není neobvyklá. V rámci naší spolupráce s manažery, ať už na individuální bázi nebo v podobě programu Autentický leader se ukazuje, že mnoho z nás na zvyšující se nároky v práci reaguje prodloužením pracovní doby. Pokud jde o jednorázovou záležitost, proč ne. Dlouhodobě je to však neudržitelné řešení.

Jste přetažení? Seznamte se s důsledky časového presu

Pokud vás provází pocit, že nic nestíháte, máte ve svých rukou také indicie, díky kterým dokážete sami nebo s pomocí odborníka identifikovat, kde leží příčiny problému. Ty bývají natolik individuální, že je nedokáže pojmout jeden článek přiměřené délky. Často pramení z dětství a naučených neprospěšných vzorců chování. Při práci s klienty tyto příčiny většinou poměrně snadno odhalíme, což je základní předpoklad pro jejich napravení. Blíže jsme se tématu věnovali v minulém článku.

Pavel předpokládal, že příčinou jeho přetažení je přílišný perfekcionismus, nedostatečná prioritizace a delegování. Tohle však byly jen důsledky hlubšího problému, strachu z autorit. Ten pocházel z Pavlova dětství, během kterého prošel výchovou, která nedovolovala odmlouvat.

Dopady chronické zaneprázdněnosti mohou být opět různé. Většina z nich dláždí cestičku k vyhoření. Sepsali jsme pro vás 5 nejvýznamnějších:

  • Nadměrné pracovní nasazení – posouvání hranic pracovního úsilí nad rámec svých možností.
  • Nedostatečné delegování – nízká důvěra ve schopnosti ostatních doprovázena pocitem, že úkoly nemůže správně zvládnout nikdo jiný.
  • Stres a napětí – stresory negativně ovlivňují schopnost komunikace a vedení.
  • Ignorace vlastních potřeb – zanedbání regenerace vlastních sil může vést k fyzickému a emocionálnímu vyčerpání, což výrazně snižuje výkonnost.
  • Nedostatek času pro strategické myšlení – absence strategického myšlení a dlouhodobého plánování, tedy klíčových komponent pro úspěšné vedení, rozšiřuje prostor pro chyby.

Časová tíseň lídra může negativně ovlivnit nejen jeho samotného, ale také jeho tým a celou organizaci. Vyplatí se proto problém neignorovat a včas jej řešit.

Jak z toho ven? Ohlídejte, kam vkládáte energii

Time management není samospásný. Přestože vám může přinést hromadu prospěšných návyků, celkové nastavení člověka nezmění. Proto jej s klienty používáme jen jako jeden z nástrojů pro zlepšení jejich stavu. Více se zaměřujeme na vnímání času, priorit a celkovou energii člověka. Pokud chceme být dlouhodobě úspěšní a výkonní, není totiž možné energií plýtvat a spotřebovávat jí více, než kolik jí přijímáme. Na hlubší úrovni se pak většinou dostáváme k vnímání vlastní sebehodnoty, umění zvládání tlaku a dalším tématům.

Čas je omezený zdroj. A máme ho všichni stejně – 24/7. Tvrzení „nemám dostatek času“ tudíž nevystihuje realitu, ale je jen naší definicí situace. Vycházejme tedy raději z tvrzení „mám čas, ale je omezený a musím dobře zvážit, čemu ho budu věnovat“.

Vraťme se zpátky k Pavlovi, kterého jeho perfekcionismus vedl k přesvědčení, že musí vše kontrolovat, řídit nebo nejlépe udělat sám. Chtěl být u všeho – nevynechal jedinou schůzku, přijímal všechny úkoly. Teprve v programu Autentický leader si uvědomil, že to není prospěšné. Jakmile začal Pavel pracovat na odstranění dříve neviděného strachu z autorit, ostatní šlo již rychle změnit.

Už se nebál říkat „ne“ a postupně se naučil ptát: „Opravdu je nutné, abych se toho meetingu zúčastnil?“ nebo „Může tento úkol zpracovat někdo jiný?“, což mu společně s vytrénováním dovedností delegování a prioritizace uvolnilo ruce. Pavel přestal plýtvat energií na místech, kde to bylo zbytečné. Díky tomu mu jí více zbylo a mohl ji postupně začít systematicky rozšiřovat a obnovovat.

Blog

Jak z toho ven? Ohlídejte, kam vkládáte energii.

Dobijte si energii zavedením rituálů

Pokud jste permanentně v časovém presu, je pravděpodobné, že jste vyčerpaní a energie vám chybí. Takový iPhone v zimě bez nabíječky. Abyste zase mohli perfektně fungovat, musíte se dobít. Když jde energie ven (a že jí jde při pracovním vypětí ven hodně), nutně ji potřebujete zpátky. Budete-li žít podle hesla „nemám čas“, nabíjení nejspíš odsunete na dobu, až na něj čas zbude. Snadno pak ale dojdete až na nulu…

Najděte si každodenní rituály, které vám pomohou obnovovat energii.

Pro obnovu a rozšíření energie můžete využít jeden z následujících zdrojů.

  • Fyzická energie – význam regenerace, relaxace a péče o tělo v podobě technik pro zvládání stresu, dostatku spánku, zdravé stravy, cvičení. Nedostatek fyzické energie zhoršuje soustředění a schopnost zvládat emoce. Příklady rituálů: dřívější spánek, krátké ranní cvičení, studená sprcha, vyřizování telefonátů za chůze, pravidelný pohyb, nerušený čas na jídlo, návyk meditace apod.
  • Emoční energie – strategie pro zvládání vlastních emocí i emocí jiných lidí. Nejlepší výkony jdou ruku v ruce s pozitivním naladěním. Příklady rituálů: vyjadřování uznání ostatním, osvojení dýchacích technik pro rozpuštění negativních emocí, vystoupení z role oběti, nazírání na události pozitivní optikou.
  • Mentální energie – důležitost plného soustředění a minimalizace multitaskingu pro zvýšení mentální energie. Příklady rituálů: kontrola e-mailu 2krát denně, zahájení práce tím nejtěžším, práce v časových blocích o délce 90 až 120 minut, pravidelné přestávky.
  • Duševní energie – soulad práce s osobními hodnotami a tím, čeho si sami ceníme. Důležité je ujasnění si vlastních priorit, objevení svých talentů. Příklady rituálů: vědomé přidělování času a energie oblastem svého života – práci, rodině, zdraví, odkládání telefonu při příchodu domů, aktivní a pravidelné trávení času s rodinou bez vyrušování – společné snídaně/večeře, sportovní aktivita, „rande“ s partnerem.

Zavedení rituálů a změny v chování, které udělal Pavel, doslova změnily jeho život. Stanovil si dřívější čas spánku a eliminoval vše, co jeho spánek narušovalo – 2 hodiny před odchodem do ložnice odkládal telefon a vypínal i jiné obrazovky, přestal pít alkohol a vypustil i odpolední kávu. Ráno se budil dřív, byl odpočatější a pravidelně snídal s rodinou. Dokázal napravit vztahy a skoncoval s žonglováním s prioritami. Svůj žebříček má nyní pevně daný. V práci sice stále tráví dost času, ale současné nastavení mu vyhovuje. Pavel už neříká „nemám čas“, protože si čas umí udělat. Na vše, na co chce a považuje ve svém životě za podstatné.

Rádi byste se, podobně jako Pavel, dostali z časové pasti, ale už nějakou dobu se vám to nedaří? Nebuďte na to sami a pátrejte spolu s námi po skutečné příčině svého přetížení. Zapojte se do programu Autentický leader, který vám v průběhu 10 měsíců pomůže váš problém rozklíčovat a vyřešit, nebo využijte naši 30minutovou konzultaci zdarma, díky které pro vás vymyslíme individuální plán rozvoje.

 

 

* Příběh vychází z reálných zkušeností s klienty a vznikal jako kompilát. Jméno osoby, její pohlaví a prostředí, ze kterého pochází, je smyšlené.