Markéta

Odvárková

Talentové konzultace

Maximizer| Empathy | Strategic | Connectedness | Communication

“Uvědomění si svých silných a slabých stránek pokládám za základní stavební kámen sebepoznání, ať už se jedná o řadového zaměstnance, vrcholného manažera nebo umělce na volné noze.”

Markéta Odvárková - o nás - medailonek

Oblíbená témata

  • kdo jsem já a co potřebuji – hledání vlastní síly, vnitřních hodnot, jak žít v souladu se sebou
  • jak vyjít s partnerem a minimalizovat konflikty
  • jak využít silné talenty, které teď nemohou být z důvodu home office a odpojení od lidí plně využity
  • kam dál směřovat svou kariéru/život – po výpovědi, přeřazení, snížení platu či rozchodu s partnerem
  • budování funkčních návyků – práce s top talenty a jejich přerod v silné stránky

O Markétě

Markéta má 10 let zkušeností v oblasti HR (nábor a rozvoj zaměstnanců, kariérní poradenství), 5 let pracovala jako IT recruiter / freelancer, hlavně pro menší a střední IT společnosti.

Ve své práci s rozvojem lidí vidí metodologii CliftonStrengths® jako základní stavební kámen pro sebepoznání člověka. Kromě Talentového výcviku absolvovala také půlroční koučovací výcvik s mezinárodní certifikaci ACC od ICF. Dlouhodobě spolupracuje s individuálními klienty a také s menšími firemními týmy, kde řeší optimalizaci nastavení týmu podle talentů a talentových skupin a individuální podporu lidí při práci se silnými stránkami.

Jazyk

Markéta poskytuje konzultace v českém a anglickém jazyce.

Chcete poptat Markétu?

    Informace o ochraně osobních údajů