Rozvoj firem a týmů, Trendy a inovace

Náramky pro zaměstnance? Zkratkovité řešení mnohem hlubšího problému

Téma náramku, který sbírá a vyhodnocuje nálady zaměstnanců, zvedlo vlnu komentářů. Prací s emocemi, motivacemi a náladami vrcholových manažerů i jejich týmů se zabývám 15 let, proto mám chuť přidat do debaty i svou zkušenost.

Stručně bych řekl, že:

  • zajímat se systematicky o pocity a rozpoložení lidí ve firmě je chvályhodný nápad.
  • řešit to elektronickým náramkem bez širšího kontextu je cesta do pekel!

Funkční model = zdravý rozum + živý člověk

Klíčem ke smyslu jakéhokoli sběru dat o lidech je a vždy bude člověk. Zkušený profesionál, který uvažuje v souvislostech, má promyšlenou metodiku, umí jednat s lidmi a vyzná se v lidské duši. Data v jeho rukou pak mohou iniciovat komplexní zamyšlení a systematickou HR práci. Ale jaká data?

Pokud totiž takového člověka ve firmě máme, pak dobře chápe, že celý problém lidských nálad a pracovního výkonu má mnohem hlubší dno, než jaké lze nahmátnout jednoduchým měřením míry stresu nebo pohody. Ví toho mnoho o:

  • vzorcích chování
  • emocích
  • lidském potenciálu
  • dynamice týmů nebo
  • leadershipu.

Pak ovšem cokoliv, co umí “náramek”, je pro něj povrchní a nebezpečně zavádějící.

A naopak – pokud o tomto úskalí neví, tak jakákoliv podobná data v jeho rukou nemají co dělat. Mohou totiž výrazně více ublížit, než pomoci.

 

Na začátku byl… individuální přístup

Samozřejmě. I na začátku náramku byl nejspíš někdo, kdo chce dělat dobře svou práci a kdo pochopil, že nejvíc se dozví prostým lidským zájmem. Ideálně 1:1. Povídáním dvou lidí o tom, jak se mají, jak se cítí, čeho se bojí nebo z čeho mají radost.

S vysokým počtem zaměstnanců ovšem pocítil potřebu to celé zefektivnit. Ptát se každého zvlášť bylo dlouhavé, proto po letech dotazníků, zpětných vazeb a firemních workshopů přišel s nápadem zapojit přístroj. A náramek byl na světě. Teď už jen udělat kolem něj řádný mediální humbuk a přesvědčit firmy, že jim vyřeší práci se složitým lidským “materiálem”.

Ostatně… i já si myslím, že sbírat data má v práci s rozvojem lidí obrovský přínos. Dokonce nedoceněný. Ale mám na mysli data úplně jiná a úplně jinak zpracovaná.

Jaká data má smysl měřit a jak?

Zvlášť ve velkých korporacích často vidím opakující se postup: zavede “se” dotazník, test… cokoli. Nasbírají “se” statistická data a pak “se” hledá někdo, kdo se v nich vyzná. Ten udělá vyhodnocení a navrhne kroky do praxe. Celý proces stojí obrovskou sumu peněz a na realitu konkrétních lidí to má minimální dopad. Natož na jejich pracovní výkon.

V Talentworku věříme na opačnou cestu. Vidíme v praxi, že nejprve má smysl investovat kvalitní výcvik do člověka, který tématu do hloubky porozumí. Emocím, talentům, hodnotám… všemu, co ovlivňuje reálné úspěchy lidí v práci. Nebo takového člověka do firmy najmout. Pak teprve ve spolupráci s ním v realitě konkrétní firmy určit, jaká data má smysl sbírat, jakou metodikou je měřit a jak je využít. My pracujeme s metodikou Gallup institutu Clifton Strengths v kombinaci s našimi metodikami.

 

Co je Talentwork leadership měření?

Po letech práce vypouštíme do světa novou data-driven metodiku pro práci s rozvojem leaderů. Talentwork leadership měření. Dokáže komplexně změřit devět oblastí leadershipu, které dosud žádný jiný nástroj nepropojil. Emoce, hodnoty, kompetence… Zapojuje 360° pohled týmu a dokáže vyhodnotit, jak skutečně se leaderovi a jeho lidem ve spolupráci daří, jak se všichni společně cítí, co je brzdí a kudy má smysl vést jejich další rozvoj.

Práce s tímto nástrojem přináší reálný pohled na fungování lidí a týmů. Vysvětluje jim souvislosti, učí je vnímat sami sebe a využít výsledky v každodenní spolupráci. Teprve takové měření pak přinese skutečný posun konkrétních lidí i celé firmy.

Podobně do hloubky dokážeme pomocí dat pracovat s motivací a efektivitou lidí na nemanažerských pozicích. U zaměstnanců se pak data týkají zejména jejich silných a slabých stránek a hodnot.

 

Dobrá zpráva na konec

O jednom pozitivním trendu však příchod náramků na trh přesto svědčí. Řešit firemní kulturu se stává samozřejmostí. Jednoduše už skoro každý chápe, že spokojenější lidé přinášejí firmě větší produktivitu.

Náramek tedy sice není dobrou cestou, protože nahrává manipulaci a zjednodušené interpretaci, ale alespoň dokazuje, že spokojenost lidí dávno není tématem pro pár alternativních lovců štěstí v práci.

Ponechme raději měřicí náramky fitness centrům či odborným lékařům a pojďme pokračovat ve složitější, ale účinnější cestě: v podpoře sebepoznání, individuální práci s lidmi a data-driven přístupu s ohledem na lidské potřeby. Věřím, že to má obrovský smysl.

Zdroje