Leadership, Rozvoj firem a týmů, Příběhy z praxe

Obávaná transformace vedení přinesla holdingu stabilitu

Domů Talentblog Leadership Obávaná transformace vedení přinesla holdingu stabilitu
Blogový článek: hlavní náhled k článku
Příběhy si lidé vyprávějí od nepaměti. Některé jsou staré jako lidstvo samo. A jak jsme si mnohokrát ověřili, mohou být užitečným zdrojem inspirace. Jakýmsi ukazatelem, průvodcem a pomocníkem na životní cestě. Dnes bychom vám rádi vyprávěli příběh jednoho z našich klientů. Přestože je skutečný, v mnohém připomíná pohádku. Nejen, že v něm nechybí šťastný konec, ale ani stateční hrdinové. Jejich statečnost však nepramení z odvahy postavit se drakovi, ale z tvrdé práce na svém rozvoji a otevírání často náročných témat.
A tuhle znáte? Léty poctivé práce znavený hospodář touží odejít na odpočinek. Statek chce předat jednomu ze svých tří synů. Ti však nejsou na novou úlohu ani zdaleka připraveni. A tak je pošle do světa na zkušenou…

Nějak takto začíná děj pohádky Tři bratři. Analogii příběhu jsme téměř doslova a do písmene prožívali s jedním z našich klientů. Jak pohádka vypadala, když se odehrávala v reálném byznysovém prostředí? Rádi se o ni s vámi podělíme.

Na začátku byla touha předat vedení

Zasloužilý majitel několika prosperujících firem toužil odejít na odpočinek. Řízení celého holdingu chtěl předat jednomu ze svých top manažerů. Měl však pocit, že na novou úlohu zatím žádný z nich není připraven. A protože díky svým zkušenostem věděl, že se věci samy nevyřeší a je nutné na nich aktivně pracovat, přihlásil je do našeho programu Autentický leader

Autentický leader učí manažery využít jejich vlastní potenciál. Účastníci v něm objevují svou vlastní leadership strategii a prakticky ji využívají pro dosahování výsledků a prohloubení vztahů ve svém týmu.

Z analýzy výchozí situace a důkladných měření vyplynulo, že přestože firmy fungují dobře, mnohé věci jsou zaseklé. Majitel musel vynakládat mnoho energie na dozorování jednotlivých manažerů. Nechyběly hádky a výmluvy, že věci nejdou. Pro všechny bylo těžké dělat rozhodnutí o změnách a o tom, kam má firma směřovat. Některé diskuze nebraly konce a zůstávaly bez výsledku. Všechny tyto faktory vedly majitele k přesvědčení, že firmy předat nemůže, protože na to jeho lidé nejsou připraveni

Ctění autority jako zásadní překážka

Manažeři vnímali majitele firmy jako autoritu, ke které přirozeně vzhlíželi. Vždyť celý holding vybudoval a dlouhá léta úspěšně vedl. Jak se ukázalo, šlo o zásadní překážku hladkého chodu věcí.

Zdravá úcta k autoritě a schopnost respektovat vedení jsou klíčovými prvky fungujících organizací. Nicméně v moderním a agilním pracovním prostředí je také nutné podporovat otevřenou komunikaci, kritické myšlení a schopnosti jednotlivých zaměstnanců.

Pokud má člověk firmu vést, musí působit sebejistě. Chleba se nejvíce láme v krizových situacích. Právě tam se pozná, jestli je manažer na svou úlohu dobře připravený, nebo to celou dobu jenom hrál a při prvním vážnějším problému poběží říct „tatínkovi“ o pomoc nebo začne s firmou a její budoucností nezdravě hazardovat. Lídři by neměli přijímat submisivní roli, ale naopak být sami za sebe a majiteli pouze reportovat výsledky. Je to základ, na kterém může firma pevně stát.

Původní obavy vystřídala stabilita

Už v průběhu desetiměsíčního tréninku byly patrné změny ve fungování holdingu, který se začal opírat o samostatné, sebevědomé manažery. „Dynamika byla najednou úplně jinde. Díky nově sladěným pojmům a způsobu komunikace se věci začaly pohybovat rychleji. Procesy, které dříve trvaly měsíce, se najednou vyvíjely s úžasnou pružností, často již v rámci jedné schůzky,“ svěřil se nám majitel holdingu při individuální konzultaci.

Na konci programu navíc bylo majiteli konečně jasné, kterému z manažerů své impérium předá. S klidem a vědomím, že nástupci připravil ty nejlepší podmínky pro práci.

Blogový článek: obrázek v článku

Účast v rozvojovém programu Autentický leader vytvořila samostatné a sebejisté manažery, což firmě přineslo novou stabilitu a umožnilo majiteli s klidem předat vedení.

Závěrečné zamyšlení

Nejen, že klient vyřešil problém, před kterým stál a kvůli kterému se na nás primárně obrátil, tedy předání vedení a možnost odejít na odpočinek. Pozitivně ovlivnil také další oblasti. Vytvořil fungující tým zralých ředitelů, kteří pracují zcela samostatně a jednotlivé firmy vedou z nadhledu. To se celkově promítlo také do firemní kultury a komunikace. A protože zralý ředitel tvoří zralou firmu, nechybí zde vůle ředitelů podpořit manažery v dalším rozvoji. I proto naše spolupráce pokračuje dále.

Příběh majitele holdingu tak mimo jiné demonstruje, že vyřešení jednoho konkrétního tématu může doprovázet silný synergický efekt, který pozitivně ovlivní třeba další tři oblasti, které s původním tématem zdánlivě nesouvisí.

Myslíte, že by si i vaše firma zasloužila větší stabilitu? Mohla by výprava do světa „na zkušenou“ prospět i vašim manažerům? Právě teď máte možnost je přihlásit do dalšího běhu intenzivního rozvojového tréninku Autentický leader, který odstartujeme 9. listopadu. Autenticitu v Talentworku vnímáme jako klíčovou dovednost pro lídry budoucnosti, pokud vás zajímá proč, prosím, pokračujte ve čtení.