Domů Obchodní podmínky Obchodní podmínky k Talentovému výcviku

Obchodní podmínky k Talentovému výcviku

 

Úvod

Poskytovatelem Talentového výcviku je Talentwork s.r.o., se sídlem Vlčnov 180, 742 31 Starý Jičín, IČ: 04926706, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 65625 (dále jen jako “Poskytovatel”). Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Účastníkem Talentového výcviku (dále jen jako “Účastník”) a jsou pro obě strany závazné.

 

Přihlašování

1.1 Smluvní vztah mezi námi a vámi, coby Účastníkem Talentového výcviku (dále jen jako “Akce”) vzniká ve chvíli, kdy akceptujeme vaši závaznou přihlášku, kterou můžete učinit vyplněním objednávkového formuláře na našich webových stránkách (https://www.talentwork.cz/talentovy-vycvik/) nebo zasláním vaší objednávky e-mailem, a to nejpozději 7 dnů před vlastní realizací Akce. Můžete nám samozřejmě také zavolat a domluvíme se, jak objednávku rychle a k oboustranné spokojenosti vyřídíme. Kontakty najdete na našem webu (https://www.talentwork.cz/).
1.2 Závaznou přihláškou nám poskytnete souhlas s těmito obchodními podmínkami a dáte svolení k tomu, abychom zaregistrovali data o vás do našich interních systémů.
1.3 Při rezervaci vašeho místa na Akci vás požádáme o vaše jméno a příjmení, fakturační údaje, kontaktní telefon a e-mail. Budeme potřebovat znát také vaši doručovací adresu (ať už to bude k vám domů, na výdejní místo „Zásilkovna“ či do Zboxu), protože některé pracovní materiály a podklady posíláme v případě online vzdělávání přes Zásilkovnu.

 

Platební podmínky

2.1 Do 2 pracovních dnů od akceptace/závazné rezervace vám pošleme e-mailem fakturu na první část úhrady ve výši 30% plné ceny Akce, pokud se nedomluvíme jinak.
2.2 Nejpozději 2 týdny před vlastní realizací Akce od nás obdržíte e-mailem fakturu na doplatek plné úhrady Akce, pokud se nedomluvíme jinak.
2.3 Pokud se přihlásíte na poslední chvíli, budeme požadovat, aby byla celková cena Akce uhrazena nejpozději 7 dnů před zahájením Akce, i kdyby měla být splatnost faktury úměrně tomu kratší. Je to z toho důvodu, že vám budeme v případě online vzdělávání posílat pracovní materiály, a to až po úhradě ceny. Tak ať je máte k dispozici včas.
2.4 V odůvodněných případech se domluvíme na splátkovém kalendáři. Rádi vám vyjdeme vstříc, bude-li to mít uznatelný důvod a pokud vám to pomůže.

 

Storno podmínky

3.1 Pokud bychom museli z vážných důvodů zrušit Akci, máte samozřejmě nárok na vrácení zaplacené ceny Akce. Pokud bychom zrušili pouze část Akce, vrátíme vám poměrnou část ceny Akce.
3.2 Může se stát, že budeme muset přesunout Akci na jiný termín (třeba z důvodu nemoci lektora, poruchy v technickém zázemí nebo jiné mimořádné situace) a ten vám nemusí vyhovovat. V tom případě budete moci využít možnosti náhrady na dalším běhu Akce. Pokud vám ani jedna z nabídnutých možností nebude vyhovovat, pak už náhradu Akce nejsme schopni garantovat.
3.3 Pokud se odhlásíte z Akce více než 6 týdnů před jejím zahájením, vrátíme vám uhrazenou cenu poníženou o 1000 Kč. Tuto částku budeme účtovat jako administrativní náklady spojené s registrací a fakturací.
3.4 Pokud se odhlásíte z Akce méně než 6 týdnů až do dne jejího zahájení, vyúčtujeme si storno poplatek 30% z celkové ceny Akce. V souvislosti s vaší závaznou rezervací budeme odmítat další zájemce a v tak krátkém čase nebudeme schopni za vás zajistit náhradu.
3.5 Pokud se nebudete moci zúčastnit celé Akce, můžete před zahájením Akce za sebe nahlásit náhradníka, který absolvuje celou Akci za vás. Tak se vyhnete storno poplatkům.
3.6 Po zahájení Akce už vám zaplacenou cenu nevrátíme, vyjma odůvodněných případů. Rovněž pokud se rozhodnete až v průběhu Akce, že z nějakého důvodu Akci nedokončíte, nevznikne vám nárok na vrácení zaplacené ceny.
3.7 Chybějící dny účasti na Akci si budete moci bezplatně nahradit od posledního dne Akce maximálně do 1 roku. Negarantujeme vám ovšem, že se Akce bude opakovat. V tomto případě vám nevznikne nárok na vrácení ceny.

 

Pravidla účasti a informace

4.1 Objednávka by měla být již od samotného začátku jasně definovaná dle časového harmonogramu, tedy před samotnou realizací Akce jak ze strany Účastníka, tak i Poskytovatele. Každý krok má určitý minimální časový rámec, proto je třeba dodržet daný harmonogram.
4.2 Pokud budeme muset změnit termín Akce nebo provést jiné změny, které budou zasahovat do harmonogramu Akce, budeme vás včas informovat e-mailem nebo telefonicky.
4.3 Pokud se Programu nezúčastní min. 12 účastníků, nebude program realizován. Je to z toho důvodu, že jsou do Akce zařazeny takové úkoly, které tento minimální počet vyžadují. Nabídneme vám v tom případě možnost absolvovat Akci v náhradním / dalším termínu.
4.4 Pokud budete na části Akce chybět, budete si moci bezplatně nahradit chybějící dny účasti maximálně do 1 roku od posledního dne Akce. Negarantujeme vám ovšem, že se Akce bude opakovat.
4.5 Podle aktuální situace se Akce může konat mimo fyzické varianty také v online nebo hybridní formě (kombinace online a prezenční formy). O všem vás budeme včas informovat.
4.6 Budeme mít pro vás připraveny vzdělávací materiály, které obdržíte v dostatečném předstihu (fyzicky na místě, poštou nebo online prostřednictvím sdílených dokumentů či emailem).
4.7 Po celou dobu Akce vám bude zpřístupněn účet v systému Talentwork People Analytics (TWPA). Budete jej potřebovat k práci. Jakmile Akce skončí, již vám nabídneme účet TWPA za cenu dle ceníku.

 

Povinnosti Poskytovatele

5.1 V případě volných míst na Akci se budeme snažit akceptovat vaše přihlášky e-mailem v co nejkratším možném termínu.
5.2 Včasné vrácení plateb v případě storna Akce je pro nás samozřejmostí.
5.3 Ctíme bezproblémovou komunikaci a snahu vyjít vám vstříc.
5.4 Zaručujeme včasný začátek Akce, nerušený průběh a splnění daného harmonogramu Akce. Při prezenční účasti se můžete těšit na příjemné prostředí.
5.5 Zajistíme pro vás s dostatečným předstihem vzdělávací materiály potřebné pro běh Akce.
5.6 Připravili jsme pro vás rozvojové domácí úkoly pro prohlubování znalostí a dovedností.
5.7 Po ukončení Akce máme pro vás připraven certifikát v případě splnění daných podmínek.
5.8 Garantujeme, že jsou vaše osobní údaje v bezpečí.

 

Povinnosti účastníka

6.1 Vzdělávání v Akci bude náročné a bude tedy vyžadovat vaši i naši ukázněnost a plnou koncentraci. Proto budeme vyžadovat, abyste se drželi všech pokynů a dohod, byli účastni od začátku do konce, neodbíhali k jiným povinnostem, zajistili, abyste nebyli v průběhu vzdělávání rušeni. V případě online Akce si zajistěte stabilní připojení k internetu, zajistěte si funkční kameru a mikrofon a vypněte všechny notifikace a aplikace, které by vás mohly rušit. Věříme, že je naším společným zájmem zajistit sobě i ostatním co nejvyšší kvalitu vzdělávání, a tak se společně budeme snažit, aby vše proběhlo bez vyrušování.
6.2 Myslete prosím na to, že pro získání certifikátu bude vyžadována účast na celé Akci, v případě nepřítomnosti nebude účast započítána.
6.3 Počítejte s tím, že od nás budete dostávat mezi jednotlivými školícími dny rozvojové domácí úkoly pro prohlubování vašich znalostí a dovedností. Tyto úkoly budete plnit dle vlastního uvážení formou fyzickou nebo online přes Skype/ Whatsapp / Zoom / Hangouts / Telefon. Rozvojové úkoly povedou k vašemu posunu, jsou povinné pro získání certifikátu, práce nad rámec zadání je dobrovolná.
6.4 Berte prosím na vědomí, že nebudeme poskytovat nahrávky z Akce z důvodu zajištění ochrany osobních údajů účastníků. Budeme vyžadovat, abyste neposkytovali žádné audio či videonahrávky z fyzické nebo online Akce. Docházelo by tak na vaší straně k porušování GDPR a současně k narušení soukromí ostatních Účastníků. Výjimka může být z důvodu pořizování marketingových materiálů výhradně s písemným povolením osob, které na nich budou přítomny.

 

Podmínky pro dokončení Akce a získání certifikace

7.1 Po skončení Akce budete mít na splnění úkolů a všech dalších podmínek pro certifikaci 1/2 roku od posledního dne Akce.
7.2 Docházku si budete moci bezplatně nahradit na dalším běhu Akce, a to maximálně do 1 roku od posledního dne předmětné Akce. Termíny máme uvedeny na webu talentwork.cz, berte prosím ale na vědomí, že vás nebudeme urgovat, připomínat vám další Akce.Toto si musíte pohlídat sami.
7.3 Potřebných 5 zpětných vazeb z plnohodnotných konzultací si hlídáte sami. Po posledním modulu budete mít k dispozici odkaz na dotazník a přehled, kde uvidíte, kolik zpětných vazeb máte vyplněno.
7.4 O ukončení a splnění všech podmínek budete mít přehled ze sdílené online tabulky, kterou si pohlídáte a sami nás budete informovat o dokončení všech úkolů potřebných pro získání certifikátu.
7.5 Všechny certifikáty budeme připravovat najednou a budeme je rozesílat v pdf formě e-mailem v termínu ukončení 1/2 roku po Akci pouze těm z vás, kteří úspěšně splnili podmínky pro vydání certifikátu.

 

Závěr

Veškerá přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budeme řešit s maximální snahou vyjít vám vstříc a k oboustranné spokojenosti.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30.08.2023

 

Otestutjte se zdarma!
Jak dobře znáte sami sebe?


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osoních údajů.
  • Test je online a je zdarma
  • Trvá maximálně 5 minut
  • Výsledky dostanete po vyplnění do e-mailu
  • Odhalíte své sebepoznání, vyjadřování potřeb a do jaké míry vás ovlivňuje okolí
Navíc získáte přístup k informacím o seberozvoji a leadershipu přímo do vaší e-mailové schránky. Max 2 měsíčně.
Máte chuť otestovat se zdarma!
Jak dobře znáte sami sebe?