Obchodní podmínky ke konzultačním programům

 

Úvod

Poskytovatelem konzultačních programů je Talentwork s.r.o., se sídlem Vlčnov 180, 742 31 Starý Jičín, IČ: 04926706, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 65625 (dále jen jako “Poskytovatel”). Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Účastníkem konzultačního programu (dále jen jako “Účastník”) a jsou pro obě strany závazné.

 

Přihlašování

1.1 Smluvní vztah mezi námi a vámi, coby Účastníkem konzultačního programu (dále jen jako “Program”) vzniká ve chvíli, kdy akceptujeme vaši závaznou přihlášku, kterou můžete učinit vyplněním objednávkového formuláře na našich webových stránkách (https://www.talentwork.cz/programy-osobniho-rozvoje/https://www.talentwork.cz/osobni-rozvoj-na-miru/), nebo zasláním vaší objednávky e-mailem. Můžete nám samozřejmě také zavolat a domluvíme se, jak objednávku rychle a k oboustranné spokojenosti vyřídíme. Kontakty najdete na našem webu (https://www.talentwork.cz/). Z nabídky si můžete vybrat Programy osobního rozvoje jako “Můj rub a líc” a “Do hloubky”, nebo Osobní rozvoj na míru.
1.2 Objednávkou Programu nám poskytnete souhlas s těmito obchodními podmínkami a dáte svolení k tomu, abychom zaregistrovali data o vás do našich interních systémů. Pokud objednáváte Program pro třetí osobu, obchodní podmínky platí i pro ni.
1.3 Pro realizaci Programu vás požádáme o vaše jméno a příjmení, fakturační údaje, kontaktní telefon a e-mail.

 

Platební a storno podmínky

2.1 Do 2 pracovních dnů od akceptace objednávky Programu vám pošleme e-mailem fakturu se splatností 7 kalendářních dnů na plnou výši ceny Programu, pokud se nedomluvíme jinak.
2.2 Pokud Program neuhradíte do doby splatnosti, obdržíte od nás upomínku, pokud ani po našem upomenutí Program neuhradíte, ještě jednou vám platbu připomeneme a pokud ani v tomto případě Program neuhradíte ani nám nedáte vědět, objednávku Programu vám do 14 dnů zrušíme.
2.3 Pokud se z celého Programu odhlásíte již po uhrazení Programu, máte nárok na vrácení zaplacené ceny Programu pouze do 14 dnů od provedené platby, ale zároveň nesmí dojít k žádné realizaci části Programu (například vyplnění testu CliftonStrengths®).
2.4 Pokud se nebudete moci zúčastnit celého Programu, můžete před vlastní realizací Programu za sebe nahlásit náhradníka, který absolvuje celý Program za vás.
2.5 Může se stát, že budeme muset přesunout Program na jiný termín (třeba z důvodu nemoci konzultanta, poruchy v technickém zázemí nebo jiné mimořádné situace), na náhradním termínu se vždy společně domluvíme. Také si z kapacitních, organizačních či jiných důvodů vyhrazujeme právo změnit konzultanta.
2.6 Pokud zrušíte termín části Programu (konzultace) do 1 dne před samotným konáním této části Programu, je možné si domluvit pouze 1 nový náhradní termín Programu.
2.7 Pokud zrušíte termín části Programu (konzultace) v den samotného konání této části Programu, část Programu propadá a nemáte nárok na její náhradu. Domluva náhradního termínu je možná jen v odůvodněných případech.
2.8 V případě zrušení termínu části Programu (konzultace) ve firmách do dne samotného konání této části Programu, jste povinni svou účast nahradit jinou osobou, jinak vám tato část Programu propadá a nemáte nárok na její náhradu.
2.9 V případě, že termín části Programu (konzultace) opětovně zrušíte, nevznikne vám nárok na další termín ani nárok na vrácení zaplacené části ceny Programu.

 

Pravidla účasti a informace

3.1 Objednávka by měla být již od samotného začátku jasně definovaná dle časového harmonogramu, tedy před samotnou realizací Programu, a to jak ze strany Účastníka, tak i Poskytovatele. Každý krok má určitý minimální časový rámec, proto je třeba dodržet daný harmonogram.
3.2 Pokud budeme muset změnit termín Programu nebo provést jiné změny, budeme vás včas informovat e-mailem nebo telefonicky.
3.3 Program se koná v online formě, pokud se nedomluvíme jinak.
3.4 Test CliftonStrengths® si můžete vyplnit kdykoliv, ale zpracovávat se začne jakmile bude uhrazena faktura za objednaný Program. Po odeslání výsledku testu budou následovat online konzultace. Termín konzultace se domlouvá s přiřazeným konzultantem v návaznosti na vyplnění dotazníku před konzultací.

 

Povinnosti Poskytovatele

4.1 Budeme se snažit akceptovat vaše přihlášky e-mailem v co nejkratším možném termínu.
4.2 Ctíme bezproblémovou komunikaci a snahu vyjít vám vstříc.
4.3 Garantujeme, že jsou vaše osobní údaje v bezpečí.

 

Povinnosti účastníka

5.1 Berte prosím na vědomí, že nebudeme poskytovat nahrávky z Programu z důvodu zajištění ochrany osobních údajů. Budeme vyžadovat, abyste neposkytovali žádné audio či videonahrávky z online Programu. Docházelo by tak na vaší straně k porušování GDPR. Výjimka může být z důvodu pořizování marketingových materiálů výhradně s písemným povolením osob, které na nich budou přítomny.

 

Závěr

Veškerá přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budeme řešit s maximální snahou vyjít vám vstříc a k oboustranné spokojenosti.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19. 10. 2021