Odhalení brzd

Chci umět rozpoznat, kdo je brzdou mého týmu, příp. kdo se tým snaží ovládat a manipulovat.

Bez rozvoje

Dosud jsem žádným rozvojem neprocházel(a). Chtěl(a) bych na sobě začít pracovat.