Tvůrce týmů

Chci umět stavět špičkové týmy, tak aby dlouhodobě fungovaly ku prospěchu firmy.