Jakub Sedlačko

„Očakával som, že sa dozviem niečo nové o samom sebe. Moje očakávanie sa naplnilo, uvedomil som si veľa súvislostí medzi mojími talentmi a životnými situáciami, a v budúcnosti budem na základe tohto tréningu schopný lepšie reagovať...

Kateřina Čermáková

„Od konzultace jsem čekala pochopení nesrovnalostí a musím říci, že má očekávání byla naprosto naplněna. Přiznala jsem si svoje nedostatky a pochopila jsem, že nejsou jednoznačně chybou. Že i mé přednosti mě nakonec limitují mnohdy...

Růžena Hope

„Při první konzultaci jsem si potřebovala ujasnit výsledky testu CS34 a při druhé Talentovou zpětnou vazbu 360°. Velice mi pomohlo vysvětlení a ujasnění si pro mne nových témat. Nesmírně nápomocné pro mne byly návodné otázky konzultantky...

Jitka Zmítková

„Na začátku výcviku jsem očekávala, že se naučím pracovat s nástrojem, který mi umožní efektivně a s vysokou přesností rozluštit silné a slabé stránky kandidátů/klientů/kolegů. Dostala jsem však mnohem více. A to sice...

Daniel Dolanský

„Připomněl a potvrdil jsem si výsledky z loňského testu, což mi bylo velkou motivací k následnému zamyšlení se nad negativními projevy svých silných talentů, kterých si ne vždy je člověk vědom. Program určitě...

Martina Harazinová

„Jako talentový mentor a kariérní poradce jsem od výcviku očekávala rozšíření vědomostí, nové nástroje, techniky, metody a mohu říci, že má očekávání předčil. Na lektorovi hodnotím kladně hlavně jeho odbornost, autenticitu a upřímnost....

Alexandra Helánová

„Pracovat s talenty zaměstnanců je vlastně brnkačka. No fakt. Objednáte testy. Začnete sbírat informace a plnit online šanony k prasknutí. A nic z toho pak není. Co už taková brnkačka totiž není, je sběr dat přetavit v reálné...

Iva Malovcová

„Výcvik mi pomohl k uvědomění si talentů. A měla jsem spousty AHA momentů. Konzultacemi jsem dospěla k poznání, že některé věci, které bych brala jako svou prohru, vůbec tak nejsou. Jen je vidím jinak, a díky talentům mi byly vysvětleny....

Vladimír Erben

„Pro měření jsem se rozhodl proto, že jsem se o sobě jako o leaderovi chtěl dozvědět něco nového. Moje očekávání se naplnila. Díky měření jsem si uvědomil svá silná a slabá místa a to mi stále velmi pomáhá pochopit, proč...

Tomáš Kryst

„Chtěl jsem zjistit, jaký rozdíl mezi tím, jak se vnímám já a jak mě vidí můj tým. Poznat, kde se mýlím. Měření je založené na dobře sestavených otázkách. Jeho výsledky i následné konzultace mi ukázaly, že se pohybuji mezi...

Stanislava Mátlová

„Chtěli jsme v první řadě začít více zaměřovat pozornost na silné stránky každého jednotlivce. Na to, co mu jde a přirozeně ho baví, místo řešení a dohánění nedostatků. Rozhodli jsme se proto pro testování metodikou institutu Gallup...

Petr Hladík

„V roce 2019 probíhala v 9 největších brněnských městských firmách projekt Analýza flexibility včetně návrhu řešení, jak ji efektivně zavést. Firma Talentwork tento projekt splnila v plném rozsahu a s maximálním nasazením. Díky tomuto...

Milan Krček

„Moje dojmy a zážitky z prvního modulu jsou skvělé, oceňuji jak jdeme v tématech a u jednotlivých talentů do hloubky. Navíc sdílení osobních zkušeností a různých pohledů ostatních účastníků, s doplněním od Michala (lektora),...

Jakub Jan Kučera

„Výcvik vám pomůže lépe využívat potenciál lidí – vás, vašich členů týmu, ale i dalších. Díky nově nabitým znalostem budete lépe chápat rozlišnosti mezi lidmi a tyto rozdíly využívat synergickým efektem ke spokojenosti všech...

Vladimír Beran

„Děkuji za skvěle zvládnutý workshop s tématem práce na dálku. Je znát, že Talentwork má opravdu dlouhou praxi a množství zkušeností se zvládáním jednotlivých aspektů tohoto způsobu práce. Těším se na další...

Díky za super hosty s KONKRÉTNÍMI informacemi!

Zajímavé, hlavně všechny konkrétní příklady práce s talenty (AXA, Vodafone).

Filip Morávek

„Pro naši společnost Easy Software bylo školení přínosné hlavně z hlediska týmové spolupráce – rozdělení práce, vzájemného porozumění i zjištění silných a slabých stránek našeho týmu. Věřím také, že bylo velmi přínosné i pro osobní...

Monika Tonowská

„V práci jsem tápala a nevěděla jsem proč. Měla jsem pocit, že nedělám to, co umím a v čem si věřím. Po absolvování talentového testu jsem byla svými silnými stránkami velmi překvapena. Dnes už vím, na kterou oblast práce bych...

Libor Stodola

„Díky profesionálnímu přístupu v oblasti talent managementu a inteligentní technologii Talent Work People Analytics se nám podařilo dát dohromady týmy, které rády spolupracují a současně dodávají požadované výsledky. Součástí procesu jsou...

Pavlína Orlová

„Absolvovala jsem nejprve test 5 TOP talentů, který mne výrazně posunul od úvah nad svými nedostatky a chybami, kterých jsem ve své praxi dopustila, k zamýšlení se nad možnostmi, jak potenciál silných stránek efektivně využít. Zjistila jsem však,...

Naděžda Legerská

„S Talentworkom spolupracuje AXA už niekoľko rokov. Za ten čas sa mnohí z našich zamestnancov zapojili do programu, ktorý podporuje osobný rast a spoluprácu prostredníctvom sebaspoznávania a rozvoja silných stránok. Tento program je pre...

Mária Kaliňáková

„Investícia času a energie do tohoto kurzu sa mi jednoznačne ukázala ako zmysluplná a opodstatnená. Talentový výcvik hodnotím ako skvelú voľbu pre každého, kto sa chce vzdelávať v oblasti rozvoja talentov a maximálneho využívania silných...

Naděžda Legerská

„S talentovým výcvikom od Talentworku som bola nadmieru spokojná, lebo bol zorganizovaný na skvelej urovni. Okrem spoznávania samej seba, druhých ludí a detailneho poznania jednotlivých talentov je velkou pridanou hodnotou aj lektorov rozhlad...

Kateřina Kučová

„Celý 5-měsíční talentový výcvik byl velice intenzivní co do práce na sobě samé, poznání vlastních talentů a toho „Proč to tak mám?“. Právě skrze důkladné sebepoznání a nezbytnou domácí přípravu při trénování jednotlivých typů...

Tereza Valášková

„Talentový výcvik otvírá cestu k jasnému a jednoduchému nástroji, který lze využít v mnoha oblastech lidského počínání od osobního života po pracovní. Odhalení vlastních talentů a slabých stránek a práce s nimi mi osvětlilo téměř...

Markéta Odvárková

„Talentový výcvik naprosto předčil má očekávání. Během půlročního výcviku jsem dostala nejen teoretické, ale hlavně praktické zkušenosti s touto metodou. Zažila jsem zde množství „aha momentů“ v souvislosti s vlastním prožíváním...

Zuzana Horníková

„Absolvování testu CliftonStrengths® pro mě znamená vykročení na cestě k poznání svých silných a slabých stránek. Jsem ráda, že jsem svou pozornost zaměřila i dál na rozvoj talentů a účastnila se Talentového výcviku...

Iva Krupíková

„Jsem moc ráda, že jsem se pro talentový výcvik rozhodla. I když mám za sebou několik psychodiagnostických testů, dozvěděla jsem se o sobě novinky z jiného úhlu pohledu. Výcvik mi pomohl spoustu věcí pochopit a věřím,...