„Připomněl a potvrdil jsem si výsledky z loňského testu, což mi bylo velkou motivací k následnému zamyšlení se nad negativními projevy svých silných talentů, kterých si ne vždy je člověk vědom. Program určitě doporučuji.“