„Výcvik mi pomohl k uvědomění si talentů. A měla jsem spousty AHA momentů. Konzultacemi jsem dospěla k poznání, že některé věci, které bych brala jako svou prohru, vůbec tak nejsou. Jen je vidím jinak, a díky talentům mi byly vysvětleny. V naší skupině bylo dost osobností, a proto jsem nadšená, že mi každá pomohla dát svůj osobitý přístup ke konzultacím. Ještě se musím naučit pokládat ty správné otázky, aby si díky nim ten správný AHA moment uvědomili i mojí kolegové při konzultacích.“