„Investícia času a energie do tohoto kurzu sa mi jednoznačne ukázala ako zmysluplná a opodstatnená. Talentový výcvik hodnotím ako skvelú voľbu pre každého, kto sa chce vzdelávať v oblasti rozvoja talentov a maximálneho využívania silných stránok každého z nás.“