„S Talentworkom spolupracuje AXA už niekoľko rokov. Za ten čas sa mnohí z našich zamestnancov zapojili do programu, ktorý podporuje osobný rast a spoluprácu prostredníctvom sebaspoznávania a rozvoja silných stránok. Tento program je pre našich zamestnancov zaujímavý, čo dokazuje aj každoročný vysoký záujem o možnosť zapojiť sa doň. Prináša im benefity nielen v osobnej rovine, ale pomáha aj zlepšovať spoluprácu a atmosféru v tímoch. Nemalú zásluhu na tom má práve profesionálny prístup a bohaté skúsenosti tímu Talentworku. V tomto roku sme sa posunuli ďalej aj v tom, že sme absolvovali výcvik konzultantov a budeme naďalej prácu so silnými stránkami zamestnancov v AXA rozvíjať aj s pomocou interných konzultantov. Opäť nás tím Talentworku presvedčil o svojich kvalitách a z výcviku sme si odniesli množstvo praktických poznatkov a skúseností, čo sa odráža aj v pozitívnej spätnej väzbe od kolegov, ktorí s nami konzultácie už absolvovali. To, že sme sa ako spoločnosť zamerali na metodiku CliftonStrengths® sa nám ukazuje ako správna voľba na rozvoj a zvyšovanie angažovanosti zamestnancov. Spoluprácu so spoločnosťou Talentwork, ktorá nám ju pomáha implementovať, môžeme len odporučiť.“