„Talentový výcvik otvírá cestu k jasnému a jednoduchému nástroji, který lze využít v mnoha oblastech lidského počínání od osobního života po pracovní. Odhalení vlastních talentů a slabých stránek a práce s nimi mi osvětlilo téměř všechny moje problémy, které jsem řešila. Teď, když jsem se naučila s talenty pracovat a i ostatním pomoci pochopit sebe sama i ostatní, mám pocit, že jsem získala tu nejsilnější zbraň do své koučovací praxe. Výcvik je profesionální a náročný. Děkuji celému týmu za skvělé 5 měsíční vzdělávání!“