Transformační program

Remote leadership akademie

100% online trénink na míru pro firmy.

Akademie probíhá 100% online a je určena všem, kdo vedou vlastní či firemní týmy na dálku.

Provede vás procesem změny a vybaví vás užitečnými nástroji, které pro úspěšné vedení svých lidí na dálku potřebujete. 

Získáte komplexní dovednosti a znalosti a naučíte se, jak je ve svém týmu prakticky využít. Díky podrobným testům si změříte své pokroky.

2+1

vstupní a výstupní
měření

18

online
workshopů

5,5 h

individuálních konzultací

Co vám akademie přinese

Manažerům

Nové kompetence pro váš remote leadership

Naučíte se pracovat s rozdíly mezi offline a online vedením. Přinesete svému týmu nový směr a podíváte se s odstupem na své fungování v něm.

Praktické tipy aplikovatelné ihned v praxi

Leadership akademii zaměřujeme na aktuální témata, která vám přinesou největší posun. Odnesete si plán konkrétních kroků, které můžete ve svém týmu okamžitě realizovat.

Předávání a sdílení zkušeností v uzavřené skupině

Naučíte se pracovat s rozdíly mezi offline a online vedením. Přinesete svému týmu nový směr a podíváte se s odstupem na své fungování v něm.

Firmě

Vyšší efektivitu a produktivitu práce

Vaši manažeři přestanou ztrácet čas offline postupy, které v online prostředí neplatí. Zvýší produktivitu svou i lidí ve svých týmech.

Měřitelné výsledky

Změříme reálné remote kompetence vašich manažerů a lidí v jejich týmech. Prostřednictvím testování dokážeme data srozumitelně interpretovat a využít pro zvýšení efektivity jejich spolupráce na dálku.

Spokojenější lidi

Ověřili jsme v praxi, že zvýšení remote kompetencí vede k většímu uspokojení z týmové spolupráce, nižší míře stresu a tím pádem k větší spokojenosti spojené s vyšším pracovním výkonem.

Akademie vám pomůže, pokud:

 • se chcete naučit, jak být ve vedení lidí na dálku flexibilní a efektivní
 • váš tým přešel na online fungování a potřebujete udržet nebo zvýšit jeho výsledky
 • hledáte účinnější nástroje, jak komunikovat se svými lidmi na dálku a podporovat v týmu spolupráci
 • jste úspěšným leaderem, ale v remote režimu vám chybí praxe a ověřené nástroje
 • chcete získat reálnou zpětnou vazbu na své fungování v roli leadera na dálku a využít ji ke svému posunu
 • potřebujete získat přehled v nejnovějších technologiích a IT nástrojích, které vám vedení na dálku usnadní
Růst firmy

 Obsah akademie

Akademie se skládá ze 3 modulů. Probíhají 100% online a liší se stupněm pokročilosti a tématy, která aktuálně potřebujete řešit. Můžete absolvovat všechny moduly postupně nebo jen vybraný modul. Program začíná talentovým testem s konzultací a individuálním měřením vašich remote kompetencí. Využíváme k tomu zpětnou vazbu 360°.

MODUL 1

Remote MINIMUM

Získáte základní dovednosti ve vedení na dálku, bez kterých se dnes jako leader neobejdete. Odnesete si přehled o tom, co remote leadership obnáší a jak ho dobře zvládnout. Projdete talentovým testem s konzultací a také individuálním měřením vašich remote leadership kompetencí. To vám umožní zaznamenat reálný posun a měřitelný výsledek.

Testování/měření 2x
 • 1x talentový test pro manažera CliftonStregths® (CS34)
 • 1x vstupní měření remote kompetencí

Individuální konzultace 2x

 • 1,5 hod individuální konzultace nad výsledky testu CS34
 • 1 hod individuální konzultace vyhodnocení testu remote kompetencí

Workshopy 6x

3,5 hod/workshop

 • 1. Psychologické aspekty remote spolupráce
 • 2. Manažerské dovednosti pro řízení a spolupráci na dálku
 • 3. Komunikace na dálku
 • 4. Organizace práce a time management při práci na dálku
 • 5. Vedení porad na dálku
 • 6. Problémy při práci na dálku a jejich řešení

Praktické úkoly

 • Mezi jednotlivými workshopy budete plnit praktické úkoly
MODUL  2

Remote SENIOR

Získáte pokročilé kompetence ve vedení lidí na dálku. Lépe vyladíte komunikaci a vyhnete se nedorozuměním, která brzdí vaše výsledky. Podíváte se na podrobné rozdíly mezi offline a online přístupem a budete umět udržet stálou produktivitu svých lidí, ať pracují odkudkoli.

Individuální konzultace 1x

 • Individuální konzultace nad problémy a zlepšováním vašeho remote leadershipu

Workshopy 6x

3,5 hod/workshop

 • 7. Motivace a angažovanost vzdálených pracovníků
 • 8. Hodnocení výkonu a kroky k jeho zvýšení
 • 9. Vyladění komunikace a spolupráce týmu
 • 10. Videokonference – pokročilé vedení online schůzek
 • 11. Změny ve firemní kultuře v remote prostředí
 • 12. Řešení konfliktů na dálku

Praktické úkoly

 • Mezi jednotlivými workshopy budete plnit praktické úkoly
Testování/měření 1x
 • 1x výstupní měření remote kompetencí
MODUL 3

Remote EXPERT

Podíváte se na remote leadership novýma očima. Dokážete si udržet nadhled a pojmout všechny změny, které remote přístup přináší. Využijete nové příležitosti na maximum a budete vědět, jak od svých lidí získat i na dálku to nejlepší. Vyberete si 6 z 12 nabízených workshopů.

Individuální konzultace 1x

 • Individuální konzultace nad problémy a zlepšováním vašeho remote leadershipu

Workshopy 6x

3,5 hod/workshop

 • 13. Videokonference – expertní vedení online schůzek
 • 14. Práce s emocemi v týmu na dálku (pokročilost 1)
 • 15. Práce s emocemi v týmu na dálku (pokročilost 2)
 • 16. Práce s emocemi v týmu na dálku (pokročilost 3)
 • 17. Interkultura – řízení mezinárodních týmů
 • 18. Remote HR – nábor, propouštění, povyšování, snižování/zvyšování platu, hodnocení aj.
 • 19. Práce s externím vzdáleným poolem specialistů a jeho napojení na interní tým
 • 20. Stavba týmu na dálku
 • 21. Jak vzdělávat online na dálku
 • 22. Projektový management na dálku
 • 23. Agilní management na dálku
 • 24. Jak inovovat na dálku

Praktické úkoly

 • Mezi jednotlivými workshopy budete plnit praktické úkoly

Jak budeme pracovat

Akademie probíhá 100% online a je interaktivní. Využíváme praktická cvičení a konkrétní úkoly, které máte prostor vyzkoušet se svým týmem v praxi. Na začátku i na konci projdete podrobnými testy, díky kterým uvidíte měřitelný výsledek, kterého jste dosáhli.

Remote WS info grafika

Akademií vás budou provázet

Všichni naši lektoři a konzultanti mají za sebou 7 – 20 let praxe ve vedení vzdálených týmů a vzdálených projektů. Dokážou vás provést změnou, kterou oceníte ve svém každodenním fungování v roli leadera a která se odrazí v reálných výsledcích vašeho týmu.

Michal
Martoch

Michal Martoch

Strategic | Activator | Achiever | Futuristic | Maximizer

Markéta
Ubíková

Markéta Ubíková
Input | Activator | Communication | Intellection | Learner

Michal
Knotek

Michal Knotek
Futuristic | Communication | Individualization | Maximazer | Strategic

Reference

"V roce 2019 probíhala v 9 největších brněnských městských firmách projekt Analýza flexibility včetně návrhu řešení, jak ji efektivně zavést. Firma Talentwork tento projekt splnila v plném rozsahu a s maximálním nasazením. Díky tomuto projektu byly firmy mnohem lépe připravené na potenciální krizi, která se bohužel ukázala s nástupem COVIDu jako reálná."
Petr Hladík
1. náměstek primátorky

Proč s námi

Učíme to, co jsme sami zažili a vyzkoušeli 12letou praxí.
Máme zkušenosti s remote fungováním jednotlivců, týmů i celých firem a dokážeme téma propojit s talent managementem, rozvojem silných stránek i prací s lidským potenciálem.
12+
let školíme práci na dálku
200+
zrealizovaných remote workshopů
3000+
proškolených osob na remote
2
knihy o práci na dálku

Práce na dálku

e-book

Kniha se zabývá podstatou práce na dálku, jejími přínosy i překážkami a hlavně možností její aplikace do praxe. Jde o ucelený návod. Vyšla i knižně (146 str.).

Řízení vzdálených

pracovníků

E-book o tom, jak efektivně vést lidi na dálku. Jak eliminovat rizika a problémy, s nimiž se setká dříve či později každý. Kniha vyšla i knižně (157 str.).

Mám zájem o akademii

Pro více informací, poptávku do firmy nebo přihlášení kontaktujte Radku.

  Radka Nepustilová

  Radka Hejlová Nepustilová

  obchodní konzultace, zákaznická péče
  Individualization | Woo | Responsibility |
  Harmony | Arranger

  S úctou a radostí pomáháme těmto firmám

  Unicredit
  Škoda
  Chart_ferox
  Firmy města Brna