Blogový článek

Sebereflexe je pro úspěšné lídry nezbytná. Máte jí dostatek?

Michal Martoch - o nás - medailonek
Michal Martoch | 05. 12. 2023

Lidé s nadprůměrnými schopnostmi mívají o svém výkonu pochybnosti, zatímco ti podprůměrní se většinou výrazně přeceňují. Dokonce i v momentě, kdy jsou přímo konfrontováni s výsledky ostatních. Dunning-Krugerův efekt je fascinujícím příkladem zkreslení, které nám může v sebereflexi bránit. A bohužel, není jediný. Dá se vůbec ke kvalitní, vypovídající sebereflexi propracovat? A co nám může přinést?

Sebereflexi můžeme definovat jako schopnost objektivně hodnotit své vlastní chování i jeho dopady na tým a celou firmu. Dělat dnes leadership bez sebereflexe je jako hrát šachy bez pohledu na celou šachovnici – můžete sice táhnout, ale kvůli absenci celkového přehledu o hře a omezené strategii riskujete ztrátu partie. Sebereflexe je totiž základním stavebním kamenem tolik žádoucího a ve vedení potřebného kritického a strategického myšlení.

Co brání efektivní sebereflexi

Sebereflexe není samozřejmost. Jsou lidé, kterým chybí úplně. Těch se ale tento článek netýká. Je zaměřen na vás, kteří o ní přemýšlíte. Posouzení, zda sami sebe reflektujete dostatečně, není jednoduché. Kromě již zmíněného Dunning-Krugerova efektu existují další psychologická zkreslení, která efektivní sebereflexi brání. Za zmínku stojí například:

 • Potvrzovací zkreslení (konfirmační zkreslení) – tendence vyhledávat, interpretovat, favorizovat a pamatovat si informace tak, aby potvrzovaly naše přesvědčení nebo hodnoty. To může vést k ignorování nebo minimalizaci informací, které by mohly naše názory vyvrátit.
 • Zkreslení sloužící sobě – tendence přisuzovat si zásluhy za úspěchy, zatímco neúspěchy připisovat vnějším faktorům. To může ztěžovat objektivní hodnocení vlastních slabých stránek a chyb.
 • Zkreslení status quo – preferování stávajících stavů nebo postupů před novými, což může omezit schopnost přijímat nové informace nebo přehodnocovat stávající přístupy.
Blogový článek

Díváte se někdy do zrcadla? Je potřeba překonávat psychologická zkreslení pro rozvoj lepších manažerských dovedností.

Jak psychologická zkreslení překonat

Efektivní sebereflexe vyžaduje v prvé řadě uvědomění a pochopení výše zmíněných zkreslení. Dalším krokem může být aktivní snaha o jejich překonání. Chcete-li získat opravdu objektivní pohled na sebe a svůj manažerský styl, neobejdete se bez vnějších vstupů, které vaši perspektivu rozšíří.

Přestože je samostatná sebereflexe cenná, teprve v kombinaci s dalšími nástroji nám pomáhá identifikovat slepá místa manažerského stylu a dává hlubší porozumění týmové dynamice. Výborně k tomu může posloužit například zpětná vazba, hodnocení 360 stupňů, mentoring nebo koučink, pravidelné analyzování rozhodnutí atd.

V Talentworku jsme pro tyto účely vymysleli vlastní metodiku měření, díky které jsme schopni získat vysoce objektivní data. Jejich znalost pomáhá k ukotvení v realitě a plánování dalších profesních kroků.

Cesta marketingové manažerky k lepší sebereflexi

Měřením prošla také Kamila*, marketingová manažerka z korporátní společnosti. Její tým fungoval víc než dobře. Nicméně, jak sama uvedla, prostor pro zlepšení je možné hledat vždy a všude.
„Když je lídr milý, od svého týmu se většinou nedozví, že by občas měl bouchnout do stolu.“

Kamila chtěla vědět, na čem je a jak a kam se dále posunout. Jinými slovy, šlo jí o zvýšení objektivity. „Měla jsem o sobě nějaké mínění a chtěla ho porovnat s tím, jak mě vidí ostatní,“ uvedla s tím, že výsledky ji hodně překvapily. „Z měření například vyšlo, že jsem vedoucí, který lidem říká, co mají dělat. Přitom jsem žila s tím, že všem nechávám dostatečný prostor a volnost. Uvědomila jsem si, že když s týmem něco řešíme, často říkám, jak bych to udělala já. A tím nedávám prostor pro jejich nápady. Bylo to pro mě velké procitnutí.“

Při interpretaci dat ale zažila více aha momentů. „Velkým střetem s realitou byla například oblast oceňování. Myslela jsem si, že práci svých lidí dostatečně oceňuji, tým to ale viděl spíš tak, že ocenění přichází až v podobě finančního ohodnocení,“ doplnila Kamila, která spolu se svým týmem v Talentworku absolvovala také konzultace, v rámci kterých hledali způsoby, jak se ještě víc sladit.

Benefity plynoucí ze zvýšení vlastní sebereflexe

Když se manažer, stejně jako Kamila, rozhodne „jít do sebe“, mívá to velmi pozitivní dopad na celý tým i pracovní prostředí. Dopady zaznamenáváme nejčastěji v těchto oblastech:

 • větší pocit bezpečí,
 • lepší a otevřenější komunikace,
 • pozitivní týmová dynamika, nastavení na spolupráci, důvěru a soudržnost,
 • efektivnější řešení konfliktů, méně vypjatých situací,
 • větší motivace a angažovanost, inspirace nejen v rámci týmu,
 • podpora osobního a profesního rozvoje pro členy týmu,
 • příval inovací a kreativity díky otevřenosti k novým nápadům a názorům,
 • lepší výsledky týmu a nárůst efektivity.

Sebereflexe jako základní předpoklad úspěšného vedení

Sebereflexe není jen o osobním rozvoji; je to základní součást úspěšného vedení. Manažeři, kteří jsou ochotni požádat ostatní o nastavení zrcadla a aktivně na sobě pracovat, nejen že posouvají sebe, ale také obohacují své týmy. Proces sebereflexe pomáhá vytvářet silnější, více sjednocené a motivované pracovní prostředí, kde má každý člen týmu možnost růstu a rozvoje.

Při zvyšování vlastní sebereflexe tak manažeři v konečném důsledku přesahují hranice osobního rozvoje a stávají se klíčovými hybateli dlouhodobého úspěchu a udržitelného růstu firem.

Pokud byste chtěli svou sebereflexi posilovat s podporou Talentworku, můžete rovnou začít leadership měřením, případně komplexním programem Autentický leader, který právě na základě měření a výsledných dat rozvíjí nejen sebereflexi, ale také další roviny, u kterých je to žádoucí. Pokud byste při vykročení na seberozvojovou cestu chtěli nasměrovat, využijte naši 30minutovou konzultaci zdarma.

Získejte 30 minut
konzultace
ZDARMA

Zajímá vás více podrobností? Chtěli byste něco vysvětlit? Setkejme se na první konzultaci – je zcela nezávazná.

  Michal Martoch - o nás - medailonek
  Michal Martoch, autor článku
  Lektor, konzultant a zakladatel Talentworku
  Strategic | Activator | Achiever | Futuristic | Maximizer
  Jako konzultant a lektor už 13 let pomáhá firmám vytvářet dlouhodobou strategii práce s talenty a rozvíjet práci na dálku. Učí manažery a majitele firem rozumět práci s potenciálem a efektivně využívat moderní technologie ve prospěch svých týmů. Od roku 2009 pracuje s talentovou metodikou CliftonStrengths® od Gallupu®, prošel certifikací Gallupu® v Londýně jako Gallup® Certified Strengths Coach. Má za sebou více než 6000 konzultačních, koučovacích a lektorských hodin.
  Share This

  tady budou tlačítka