Patrik Materna z Mondi Group: Emoční vyzrálost jako alfa a omega úspěšného vedení mezinárodního týmu

Mondi Group je nadnárodní skupina specializující se na oblast obalových materiálů a flexibilního, spotřebního balení. I v takové branži je potřeba mít funkční a spolupracující tým, který pravidelně dodává požadované výsledky. To si moc dobře uvědomuje regionální manažer pro střední a východní Evropu Patrik Materna, absolvent programu Autentický leader.

Logo do detailu případových studií

Autentický
leader

10
měsíců

150
hodin teorie a praxe

Od Talentového výcviku až po Autentického leadera

Patrik Materna začínal v Talentworku s talentovým výcvikem, prošel si rozvojem svých talentů a ponořil se do metodiky Gallup®. Jeho vnitřní pohnutky a touha poznat sám sebe ještě více do hloubky mu ale stále našeptávaly, že potřebuje posun na ještě vyšší úroveň. Proto bez váhání „naskočil“ i do programu Autentický leader.

Jak vypráví ve video rozhovoru. Chtěl se stát více autentickým a inspirativním lídrem. Být pro své kolegy čitelný a podporující manažer. Práce s lidmi je pro něj extrémně důležitá, neboť k dosažení efektivních výsledků musí všichni táhnout za jeden provaz.

To, aby se celý jeho tým cítil dobře, vyžadovalo poznat a nadále umět pracovat s blokacemi, emocemi a strachem. Podstatou spokojeného týmu je pro Patrika umění identifikovat potřeby a rozpoložení konkrétních kolegů, jelikož spolu tráví mnoho času.

Patrik Materna také podotýká, že Autentický leader rozhodně nebyl „zadarmo“ a vyžadoval mnoho úsilí a práce. Za velmi důležité považuje myslet na výuku i v praxi a „přetavit“ výcvik do každodenního pracovního života.

Už v průběhu programu dostával pozitivní zpětnou vazbu a okolí u něj zaznamenalo několik změn. Větší vyzrálost, pokrok v komunikaci a sebejistotu.

Případová studia

Patrikův zlom nastal tímto postupem:

  • Uvědomění emocí během dne.
  • Zapisování pocitů a situací.
  • Účinnější reakce.
  • Méně stresu.
  • Situace pod kontrolou.

Patrik si díky absolvování programu také uvědomil, že některé své dovednosti dokázal urychlit i o několik let a svůj posun mohl efektivně porovnat díky vstupnímu talentovému testu CliftonStrenghts® od Gallup®.

Posun zaznamenal také v osobním životě, kde vypichuje zejména uvědomění priorit, dovednost čelit strachu a v mnoha záležitostech přestat otálet a konat. Mezi další hlavní přínosy řadí i kontrolu emocí, vyrovnanost a vyšší proaktivitu.

Jsem rád, že byl program hybridní a já to díky tomu mohl časově zvládat bez únavného cestování.

Program Autentický leader je určen všem, kteří chtějí realizovat svůj profesní posun a rozvíjet v rámci leadershipu své silné stránky. Abyste zjistili, zda je Autentický leader tou správnou volbou i pro vás, můžete využít 30minutovou konzultaci zdarma, na základě které se dokážete lépe rozhodnout.