Domů Reference klientů Jednotlivé reference Vodafone: Stavba týmů podle talentů

Jak ve Vodafone staví týmy podle talentů

Do společnosti Vodafone jsme navrhli interní talentový program a pomohli ho implementovat. Ve 3 letech za sebou se zaměstnanci a leadeři učili sestavovat týmy podle silných stránek, osobních hodnot a činností, které dělají či nedělají rádi.

Vodafone
Vodafone - podrobná reference

3
ročníky

15
projektů

15
týmů postavených na talentech

Z Vodafonu nás oslovili, abychom jim pomohli sestavit nové týmy podle talentů, hodnot a činností a ověřit jejich úspěšnost. Chtěli, aby každý mohl dělat to, co má rád a na co má talent. Přišli jsme s řešením, které umožňuje učit se talentový přístup praxí na reálných firemních projektech.

3 fáze projektu v každém roce

Program měl komplexní strukturu rozdělenou do tří fází. V nich pečlivě sestavené týmy pracovaly na rozvoji svých talentů a učily se je využívat k efektivní spolupráci na konkrétních projektech.
V průběhu programu probíhala pravidelná reflexe a zpětná vazba na fungování každého jednotlivce i týmu.

1/ Přípravná fáze

Společně jsme vybrali vhodné projekty, na kterých bylo možné práci s talenty dalších 8 měsíců rozvíjet. Také jsme vytipovali manažery a zaměstnance, kteří by se talentového programu mohli účastnit. Všichni lidé prošli talentovým testováním. Na základě získaných dat jsme vybrali účastníky a sestavili z nich projektové týmy.

Výběr:
 • výběr účastníků programu
 • výběr vhodných projektů s manažery, popisy činností
Testování & měření:
Individuální konzultace:

1. talentová konzultace pro všechny účastníky, 1,5 hod pro každého

 • návrhy týmů do projektů podle výsledků testů/měření
 • výběr nejvhodnějších týmů na projekty podle návrhu, každý tým má 4 – 5 členů
 • ukončení programu pro ty, co nebyli vybraní (přínos pro ně: talentový test + 1 konzultace)

2. talentová konzultace slabých stránek pro členy týmů, 1,5 hod pro každého

2/ Realizační fáze

Během následujícího půl roku jsme systematicky pracovali na rozvoji a využití talentů v praxi. Účastníci prošli 4 částmi realizace, během kterých se rozvíjeli skrz talentové workshopy, týmový rozvoj, talentové koučinky a rozvojové úkoly mezi jednotlivými částmi.

 • 4 workshopy
 • 4 týmové projektové/agilní koučinky
 • 4 týmové talentové rozvoje
 • rozvojové úkoly v mezičase na seberozvoj, práci ve skupině či v týmu
Metody práce - Autentický leader

Využili jsme mix metod osvědčených praxí. Během 8 měsíců jsme kombinovali osvědčené metody, které na sebe navzájem navazují a podporují rozvoj jednotlivců i týmů.

3/ Ukončovací fáze

V závěru jsme na společném setkání prezentovali všechny projekty dalším lidem z firmy, sdíleli zkušenosti z práce s talenty a vyhodnocovali naměřená data a úspěšné i neúspěšné strategie. Hledali jsme konkrétní příklady dobré praxe, které mohou účastníci zavádět do další práce ve svých týmech a šířit je napříč firmou.

 • Závěrečné setkání
 • Prezentace výsledků vedení firmy
 • Plán kroků k aplikaci talentového přístupu v další práci
„Díky Talentworku jsme začali vytvářet práci na míru podle individuálního potenciálu každého zaměstnance. Naši lidé vědí, jak jejich talenty fungují pro ně samotné a také v kombinaci s talenty jiných lidí.“

Vodafone - Stanislava Mátlová - detailní reference

Stanislava Mátlová

Leadership & Talent Manager, Vodafone

Výsledky projektu podle klienta

Dlouhodobě udržitelná strategie práce s talenty. Využití softwaru TWPA v práci s talenty. Efektivně spolupracující týmy postavené na silných stránkách. Vyšší angažovanost a motivovanost.

Firmy, které pracují s talenty

Údaje o přínosech práce se silnými stránkami vycházejí z průzkumu, který Gallup institut v roce 2015 realizoval na 1,2 mil. zaměstnancích v celkem 49 tis. týmech 45 zemí.

29 %

až o 29 % vyšší zisky

15 %

až o 15 % angažovanější zaměstnance

72 %

až o 72 % nižší fluktuaci

Zajímá vás více o detailech projektu? Přečtěte si článek o spolupráci Talentworku a Vodafonu, který vyšel v časopise Moderní řízení.