Domů Reference klientů Jednotlivé reference Vratislav Nakvasil ze Šlechtitelské stanice vinařské: lidé jsou ve firmě nositeli myšlenek a jejich realizátoři

Vratislav Nakvasil ze Šlechtitelské stanice vinařské: lidé jsou ve firmě nositeli myšlenek a jejich realizátoři

Šlechtitelská stanice vinařská ve Velkých Pavlovicích, spadající pod ZFP Group, vyslala do programu Autentický leader svých 9 manažerů. Jedním z nich byl provozní ředitel Vratislav Nakvasil, který důkladně popisuje jeho cestu Talentworkem.

Logo do detailu případových studií

Autentický
leader

10
měsíců

8
testování a měření

Prvotní strach přeměněn na srdcovou záležitost

Před začátkem spolupráce s Talentworkem měl Vratislav Nakvasil jisté obavy. V hlavě se mu hemžily myšlenky typu: „Nebude to ztráta času?“ nebo „Je to něco, co opravdu potřebuji?“.

Jeho manažerský styl byl dlouhá léta autokratický a vše vedl sám, navíc ostatním kolegům nedával v práci mnoho prostoru. Důsledkem toho pociťoval časový diskomfort, stres a často vedl rozsáhlé a zdlouhavé porady. Navíc ho frustrovalo, že nemá čas sám na sebe a dostatečně se nevěnuje své rodině.

Prvním krokem ke změně názoru bylo talentové testování CliftonStrenghts® od Gallup®, které je součástí programu. To se mu zalíbilo natolik, že podstatu testů začal ihned praktikovat i v pracovním týmu. Díky tomu poznal své kolegy více do hloubky.

V začátcích programu Autentický leader se musel Vratislav přizpůsobit, aby měl čas na rozvojove „domácí“ úkoly. Vnímal to jako pořádný oříšek, protože na to nebyl řadu let zvyklý. S odstupem času tohle Vráťa hodnotí jako klíčové. Jen díky tréninku mohl problematiku práce s emocemi, hodnotami a potřebami aplikovat do svého pracovního týmu. Zalíbilo se mu, že brzy pocítil viditelné změny a pozitivní dopady.

 

Reference

 

Na své lidi postupně začal delegovat úkoly a dal jim více prostoru pro jejich rozvoj a zodpovědnost. Konkrétně říká: „Nechávám je rozkvést“. A tím objevil nejeden potenciál. Porady začal vést efektivněji a s vyšší interakcí. Navíc se zbavil předsudků v rámci firemní hierarchie.

Své kolegy nyní zapojuje do různých věcí, jelikož považuje za podstatné, aby se každý člověk cítil jako důležitá součást týmu a firmy. Než začal správně praktikovat naučené dovednosti z programu a sklízet ovoce, trvalo mu to přibližně půl roku. U některých specifických záležitostí až rok.

Vráťa nyní tvrdí, že změna musela začít u něj. Proto chce i nadále jít dobrým příkladem. Jako velký bonus bere to, že některé dovednosti a znalosti se dají použít i „na doma“ k tzv. managementu rodiny.

Z Autentického leadera také vyzdvihuje anonymitu a ochranu soukromí účastníků v průběhu celého programu, společně s korektností, time managementem a lidským přístupem. Vráťa si také v Talentworku vytvořil několik přátelských vazeb a oceňuje vzájemnou podporu s ostatními účastníky.

Mezi hlavní výsledky a změny řadí:

  • Vyšší efektivitu v práci i mimo ní.
  • Pocit vnitřní svobody.
  • Lepší rozhodování v týmu = finanční a personální úsporu.
  • Díky úspoře času prostor na nové projekty.

Vráťa bere vložené finanční prostředky a účast v programu jako investici, která se mu i firmě již viditelně vrátila. Ne nadarmo z dat vyplývá, že firmy, které systematicky pracují s talenty svých manažerů a zaměstnanců, mají o 29 % vyšší zisky.

Přes všechno nadšení ho nakonec mrzí to, že se Autentického leadera nezúčastnil již dříve. A také nyní potvrzuje statistiku ohledně kvality manažera. Ta ovlivňuje 70 % rozdílu mezi velkým a mizerným nasazení v týmu. Proto program doporučuje nejen střednímu či vyššímu managementu, ale také mladým lidem, kteří se na svou kariéru leaderů teprve připravují. Jejich výhodou je energie a schopnost rychle „nasávat“ nové informace.

Nejtěžší úkol v životě je měnit sám sebe.

Program Autentický leader je určen všem, kteří chtějí realizovat svůj profesní posun a rozvíjet v rámci leadershipu své silné stránky. Abyste zjistili, zda je Autentický leader tou správnou volbou i pro vás, můžete využít 30minutovou konzultaci zdarma, na základě které se dokážete lépe rozhodnout.