Domů Reference klientů Jednotlivé reference Vysoká škola báňská: Dlouhodobý rozvoj leadera

Kariérní centrum Vysoké školy báňské: Dlouhodobý rozvoj leadera

Vedoucí tohoto centra Andrea Šimoníková je zkušená manažerka. Má za sebou mnoho let osobního rozvoje a s talenty ve svém týmu pracuje. Nyní hledala cestu, jak svůj tým ještě lépe motivovat, dál rozvíjet talenty svých lidí a v dlouhodobém horizontu naplnit ambiciózní cíl – udělat z Kariérního centra moderní prostor pro sebepoznání.

Pokud chcete vidět video, je nutné potvrdit statistika, marketing.
VŠB-TU logo v detailu

Autentický
leader

Emoční
rozvoj

Talentový
výcvik

Náše řešení: Autentický leader

Andree jsme doporučili 10měsíční program Autentický leader postavený na vnitřních změnách, kterými účastníci procházejí a díky kterým dokážou být v každodenním vedení týmu efektivnější a autentičtější

Očekávání

Na začátku transformačního programu si Andrea definovala tyto cíle:

 • Správné využívání talentů v týmech a v komunikaci.
 • Zvýšení efektivity týmu.
 • Naučit se skládat týmy podle talentů.
 • Umět dovést tým k nadprůměrným výsledkům.

Průběh

Obsahem transformačního programu bylo:

 • 1 vstupní měření leadershipu,
 • 6 talentových testů pro leadera a 5 členů týmů,
 • 4 individuální konzultace,
 • 10 dnů praktických workshopů,
 • 50 h rozvojových praktických úkolů,
 • 4 půldenní online workshopy,
 • 3 mastermind setkání,
 • 1 výstupní měření leadershipu mezi workshopy na srovnání posunu během programu.

Výsledky

Co vnímala Andrea jako největší přínos programu pro fungování týmu Kariérního centra VŠB?

 • Po 10 měsících programu je můj tým stabilní.
 • Fungujeme na základě silných stránek.
 • Vnímám větší respekt mezi lidmi v týmu.
 • Ukázaly se věci, kterých jsem si dřív v rámci leadershipu ani nevšimla.
 • Našla jsem autentickou strategii vedení lidí.
 • Naučila jsem se metody pro další rozvoj týmu.

„Věděla jsem, že nechci vést průměrný tým, ale tým lidí, kteří chtějí dosahovat nadprůměrných výsledků.“

Andrea Šimoníková

Vedoucí Kariérního centra, VŠB-TU

Kariérní centrum Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava podporuje studenty v přípravě na jejich uplatnění v praxi. Je také prostorem, kde mladí lidé mohou vyzkoušet různorodý přístup k rozvoji osobnosti a poznat svůj potenciál.

Další rozvoj: Talentový výcvik & Emoční výcvik

V dalších krocích se Andrea chtěla naučit využívat profesionální nástroje talentové metodiky CliftonStrengths® od Gallupu® a pracovat na své emoční zralosti. Doporučili jsme jí Talentový výcvik a emoční výcvik.

Výsledkem talentového výcviku je schopnost komplexní práce se silnými a slabými stránkami svými a druhých lidí, podložená certifikátem talentového konzultanta.

V Emočním výcviku pracujeme na vyšší emoční zralosti a vnitřní stabilitě. Účastníci se učí využít práci s emocemi pro lepší komunikaci a porozumění ve svém týmu.

„Už během programu jsem na týmu začala pozorovat změny. Hlavně ve vzájemném respektu a schopnosti využít potenciál. To je ku prospěchu každého z nás i celého týmu.“
Andrea Šimoníková

Vedoucí Kariérního centra, VŠB-TU

Spolupráci s Kariérním centrem VŠB-TU jsme shrnuli i do stručného pdf ke stažení.