Domů Talentové měření

Měření

Talentové měření

Využijte k sebepoznání přesná data a podpořte v růstu sebe, svůj tým nebo celou firmu.

Vyberte si vlastní variantu talentového měření a objevte, jak můžete díky přesným datům poznat své silné a slabé stránky a rozvíjet svůj potenciál.

Pracujeme s metodikami ověřenými v praxi a zjištěná data vám pomůžeme propojit s reálným pracovním i osobním životem.

Proč projít talentovým měřením

První krok k sebepoznání

Díky talentovému měření nasměrujete svůj další rozvoj.

Data místo domněnek

Přesné výstupy měření vám umožní vytvořit efektivní rozvojový plán.

Důraz na jedinečnost

Poznáte se jako jedinečná osobnost. Bez stereotypu a škatulkování.

Spolupráce v týmu

Dosáhnete lepší komunikace a vzájemného pochopení s druhými lidmi.

Naše varianty talentového měření

Testy CliftonStrengths® jsou certifikovanou metodou Gallup® institutu.
Talentová zpětná vazba 360° a Talentová matice týmu jsou našimi vlastními nástroji, které z poznatků Gallup® institutu vycházejí a rozšiřují je o naše zkušenosti z praxe.

Test CliftonStrengths® 34 – kompletní výsledky

Poznáte všech svých 34 talentů, včetně silných i slabých stránek.
Test si můžete objednat jako součást:

Talentová zpětná vazba 360°

Dozvíte se, jak vaše talenty vnímá vaše okolí či tým.
Měření si můžete objednat jako součást:

Talentová matice týmu

Poznáte talenty celého svého týmu i souvislosti mezi nimi.
Talentovou matici si můžete objednat jako součást:

Proč pracujeme s testem CliftonStrengths®

Talentové testy CliftonStrengths® od Gallupu® staví na jedinečnosti každého člověka a dávají unikátní prostor k osobnímu růstu.

90 %

až 90 % nejúspěšnějších společností Fortune 500 tento test využívá

+20 mil.

testem prošlo více než 20 milionů lidí

+80 let

test stojí na více než 80 letech sbírání dat a zkušeností

160 zemí

test vychází z dat sbíraných ve 160 zemích světa

Lidé, kteří pracují se svými talenty*:

 • jsou ve své profesi i v osobním životě efektivnější a šťastnější
 • přinášejí svým firmám o 29 % vyšší zisky
 • jsou v práci 6x angažovanější
 • se těší na to, že půjdou do práce
 • mají více pozitivních než negativních interakcí se zákazníkem
 • častěji říkají svým přátelům, že pracují ve skvělé firmě
 • dosáhnou každý den větších úspěchů
 • jsou kreativnější a inovativnější
Talentové měření progress

* Údaje o přínosech práce se silnými stránkami vycházejí z průzkumu, který Gallup institut v roce 2015 realizoval na 1,2 mil. zaměstnancích v celkem 49 tis. týmech 45 zemí.

Jak talentové měření podpoří váš rozvoj

Talentové měření je prvním důležitým krokem ve vašem sebepoznání a nasměrování dalšího osobního rozvoje.
Pomůžeme vám vybrat vhodnou variantu testu a v maximálním využití výsledků vás rádi podpoříme formou osobníchtýmových konzultací.

Rozvojový plán leadera

Organizační informace

Forma testování:

online

Jazyk testování:

v češtině

Cena:

dle zvoleného programu

Komu naše programy pomohly

„Guidance ako spoznať samého seba, podporiť svoje slabé stránky a viac si porozumieť, to sú moje očakávania, ktoré sa naplnili. Padlo mi to veľmi vhod, pretože som práve riešila, ako ďalej po profesionálnej stránke. Pomohlo mi to vidieť moje budúce ciele v súvislosti s mojimi charakterovými vlastnosťami. Určite odporúčam.“

Alexandra Drozdová

Sales Support

Easy Software

„Očekával jsem dozvědět se více detailů, plusových i mínusových charakteristik svých talentů, což se naplnilo. Prošli jsme obecnou rovinu, ale hlavně detaily jak na teoretické, tak i praktické rovině. Více jsem zvědomil některé dosud skryté vlastnosti a také naopak posílil či přijmul ty, o kterých již vím. Bylo dobré projít možnosti, jak obě polarity rozvíjet / jednat v některých situacích, kde se projevují a být pak lépe připraven. Určitě doporučuji jako jiný úhel pohledu k (pro mě) více známým osobnostním profilacím, které na trhu existují.“

Martin Doskočil

Customer Care Manager

Easy Software

„Test jsem dostala jako dárek, myslím, že jsem přílišné očekávání neměla. Při testování jsem měla pocit, že mé odpovědi budou působit zmateně. Překvapilo mě, že výsledky zmatené nebyly, naopak mě vystihly. O některých věcech jsem věděla, jiné jsem jen tušila (a nepřiznala jsem si je). Teď, když vyplavaly na povrch, je pro mě snazší pochopit, proč mi něco vadí nebo proč se s něčím ztotožním. Poznání vlastních hodnot mi pomohlo při rozhodnutí v důležité otázce. Byla jsem ve stresu z řešení, která jsem viděla před sebou. Tento stres byl způsoben tím, že ani jedno řešení nebylo v souladu s tím, co vlastně chci, co potřebuji. Vždy bych musela popřít něco, o co bych nerada přišla. Rozhodnutí jsem odložila a čekám možnost (možná se snažím vytvořit), která bude pro mě přijatelnější. “

Eva Větrovcová

Rodičovská dovolená

„Před konzultací jsem neměla jsem žádné očekávání, ale věděla jsem, že konzultantka je odbornice a věřila jsem tomu. Konzultace byla velmi povzbudivá a inspirativní. Dozvěděla jsem se, jak zacházet se svými silnými a slabými talenty. Konzultaci s Janou doporučuji.“

Mgr. Vladislava Prollová, MBA

předsedkyně spolku

Masopust

„Test Cliftonstrengths je výjimečný svou schopností identifikovat silné stránky lidské osobnosti v uceleném systému. Soustřeďuje se pouze na silné stránky osobnosti a neuvěřitelně tak nabíjí pozitivní energií. Absolvovala jsem nejprve test 5 TOP talentů, který mne výrazně posunul od úvah nad svými nedostatky a chybami, kterých jsem ve své praxi dopustila, k zamýšlení se nad možnostmi, jak potenciál silných stránek efektivně využít. Zjistila jsem však, že úplně nechápu některé souvislosti, a nezodpovězené otázky, mne vedly k tomu, abych pokračovala v odhalování komplexní škály 34 talentů. Když jsem se seznámila s kompletními výsledky testu, překvapilo mne na jedné straně zjištění, že o všech svých talentech i jejich intenzitě podvědomě dávno vím. Na druhé straně mne ohromilo poznání, jak jednoduché je to, co vím a cítím, uspořádat do jasně a logicky formulovaného systému. Co je však nejdůležitější, během konzultací jsem získala řadu doporučení a návodů, jak se svými talenty pracovat, rozvíjet je a jakým způsobem je začít maximálně využívat při dosahování stanovených cílů. Chtěla bych poděkovat a doporučit test + konzultace.“

Pavlína Orlová

daňový specialista

UNICREDIT LEASING

„Budu zcela upřímná – když jsem před dvěma lety testování absolvovala, neměla jsem očekávání žádné. Výsledky testu a následné konzultace byly zajímavé. Byla jsem „donucena“ přemýšlet o motivech svého jednání, o tom zda mi mé slabé/silné talenty v některých situacích škodí, nebo naopak pomáhají. Se seznamem svých nejsilnějších a nejslabších talentů jsem se nejdříve nedokázala zcela ztotožnit, ale když jsem pak odpovídala na dotazy kouče, zjistila jsem, že dané talenty opravdu mám silné/slabé, jen jsem si toho nebyla vědoma. Dozvěděla jsem se o způsobech, jak vhodně využívat své silné talenty a zároveň i o úskalích, na která si dávat pozor, aby mé silné talenty neškodily mně nebo mému okolí. Ještě více mě ale asi zaujala konzultace o mých slabých talentech, kde jsem dostala spoustu námětů, jak s těmito talenty pracovat, na co se konkrétně zaměřit. Velký přínos vidím v tom, že jsem pochopila určité reakce svých kolegů na jisté situace/podněty, kdy určité situace vnímáme rozdílně, a to díky svým rozdílným talentům. Myslím si, že pokud si je člověk vědom svých silných a slabých talentů a začne s nimi vědomě pracovat, že si může trochu „zjednodušit“ život. A pokud rozezná i talenty například svých kolegů, může dojít v rámci týmu k lepší spolupráci a k většímu porozumění. Konzultační program určitě doporučuji všem.“

Jindřiška Šedivcová

Vedoucí týmu nákupu

Chart Ferox

„Očekával jsem další sebepoznání v oblasti mých silných a slabých talentů. Utvrdil jsem se v některých mých myšlenkách a přišel na nové. Snažím se zpomalit a nespěchat, pokud je to možné. Co mi tato změna přinese, teprve poznám. Konzultace určitě doporučuji. Už jen samotný test s vyhodnocením talentů je velké sebepoznání.“

Tomáš Počinek

Project manager

Chart Industries

„Očekával jsem z konzultací, že se o sobě více dozvím a budu vědět, jak se rozvíjet. Po konzultacích mám jasné směřování i když mě trochu překvapil výsledek testu (nebyl jsem si vědom, že bych měl např. tolik rozvinutý strategický talent). Zároveň se mi potvrdily moje slabší talenty, o kterých jsem věděl. Konzultační program doporučuji.“

Jan Kurel

Product Manager BULK

Chart Ferox

„Zajímalo mě, jak budou silné stránky interpretovány. Do jaké míry poukáží na potenciál testovaného. Byla jsem velmi spokojená s osobní konzultací. Tereza na praktických příkladech ukázala, jak jednotlivé talenty uplatnit v praxi. Líbí se mi celkově nápad, pracovat se silnými stránkami člověka oproti přístupu, kdy se „opravují“ nedostatky nebo doplňují znalosti. Přijde mi zajímavější pracovat s tím, co člověku již jde, na čem může rovnou začít v praxi stavět. Ano, doporučila bych jako další formu sebepoznání všem.“

Naďa Gottwaldová

HRBP

„Od konzultací jsem očekával, že zjistím, jaké mám talenty a silné stránky, a budu vědět, jak je využívat a dále rozvíjet. Také jsem si chtěl ujasnit, kterým směrem dále posouvat svůj profesní i osobní život. Nejvíce mi pomohlo zjištění, proč mi některé svěřené úkoly jdou od ruky a jiné ne. Objevil jsem cestu, jak na sobě zamakat, a odhalil, že sebepoznání je celoživotní maraton, nikoli běh na pár kilometrů.
Konzultace bych stoprocentně doporučil i ostatním. Nyní usiluji o to, aby tento rozvoj mohl absolvovat celý můj tým.“

Miroslav Mejsnar

Obchodní a výrobní ředitel

Euro Air CZ

„Připomněl a potvrdil jsem si výsledky z loňského testu, což mi bylo velkou motivací k následnému zamyšlení se nad negativními projevy svých silných talentů, kterých si ne vždy je člověk vědom. Program určitě doporučuji.“

Daniel Dolanský

Flexible Deliveries team leader

Vodafone

Proč s námi

Objevování vlastní jedinečnosti je citlivý proces. Umíme s ním pracovat.
Máme dlouhodobé zkušenosti z práce s jednotlivci, týmy i firmami a nasměrujeme vás k cíli, ať už je jím pracovní úspěch nebo pocit životní spokojenosti.

13+
let pomáháme
s osobním rozvojem
13 000+
hodin konzultací
4 000+
lidí prošlo našimi programy

Využijte naše další měření a programy

Konzultace na míru

Vyberte si svou individuální kombinaci sebepoznání a&nbspkonzultací.

Týmový rozvoj

Talentový výcvik

Staňte se profesionálem v práci s talenty.

Programy osobního rozvoje

Vaše jedinečnost je klíčem k vašemu spokojenému životu.

Chcete si objednat měření nebo máte dotaz?

  Eliška Brunclíková - o nás - medailonek

  Eliška Brunclíková

  obchodní konzultant
  Input | Maximizer | Intellection |
  Woo | Communication