Tranformační program

Talentový program

Diamant

Začněte systematicky objevovat potenciál svých lidí a využívat ho pro trvalý rozvoj celé firmy.
Na reálných projektech vlastní firmy se naučíte systematicky pracovat s talenty, silnými stránkami a hodnotami vašich lidí.

Společně sestavíme projektové týmy, které zažijí 8měsíční talentový rozvoj na vlastní kůži.

Objevíte, jak díky práci s potenciálem zvyšovat v týmech motivaci a spokojenost, a jak získat měřitelná data pro vyhodnocení posunu.

8 měsíců

trvající program

30+

reálných projektů

400+

účastníků našich programů

Co vám talentový program přinese

Zaměstnancům

Vaši lidé zažijí skutečné využití svých talentů na reálných projektech. Poznají rozdíl, který práce s jejich skutečným potenciálem do pracovního i osobního života přináší.

Manažerům

Manažeři zažijí reálné rozdělování lidí na projekty podle talentů a budou moci prezentovat jejich úspěšné výsledky. Objevíte cestu k větší spokojenosti celého týmu.

Firmě

Ověříte si v praxi, jaký přínos má rozvoj talentů jak pro konkrétní projekty, tak pro růst celé firmy. Výsledky uvidíte ihned na úspěšných projektech.

Talentové programy ve firmách

Bohumil Dohnal o talentových programech, výcvicích a měření pro rozvoj firmy
Bohumil Dohnal o talentových programech, výcvicích a měření pro rozvoj firmy

Talentový program vám pomůže, pokud:

 • zvažujete zavést ve své firmě systematický talent management a chcete si ho vyzkoušet na konkrétním pilotním projektu
 • hledáte cestu, jak zvýšit produktivitu jednotlivců i celé firmy
 • potřebujete konkrétní nástroje pro práci se silnými a slabými stránkami
 • chcete své lidi učit přímou praxí v běžících projektech
 • vaše firma prochází změnami a chcete své lidi dobře připravit na budoucnost
 • při rozvoji lidí rádi využíváte data a měření
 • záleží vám na spokojenosti lidí a konkurenceschopnosti firmy
remote

Jakými metodami pracujeme

Během 8 měsíců kombinujeme osvědčené metody, které na sebe navzájem navazují a podporují rozvoj jednotlivců i týmů.

Diamant - metody práce

Jak program Diamant probíhá

Program má komplexní strukturu rozdělenou do tří fází. V nich pečlivě sestavené týmy pracují na rozvoji svých talentů a učí se je využívat k efektivní spolupráci na konkrétních projektech.

V průběhu programu probíhá pravidelná reflexe a zpětná vazba na fungování každého jednotlivce i týmu.

1 – 2 měsíce

PŘÍPRAVNÁ fáze

Společně vybereme vhodné projekty, na kterých budete práci s talenty dalších 8 měsíců rozvíjet. Také vytipujeme manažery a zaměstnance, kteří by se talentového programu mohli účastnit. Vaši lidé projdou talentovým testováním. Na základě získaných dat společně vybereme účastníky a sestavíme z nich projektové týmy.

Výběr
 • výběr účastníků programu
 • výběr vhodných projektů s manažery, popisy činností projektů
Testování/měření
(40 – 50 osob)
Individuální konzultace
(40 – 50 osob)
 • 1. talentová konzultace pro všechny účastníky, 1,5 hod/os
Stavba týmů
 • návrhy týmů do projektů podle výsledků testů/měření
 • výběr nejvhodnějších týmů na projekty podle návrhu, každý tým má 4 – 5 členů
 • ukončení programu pro ty, co nebyli vybraní (přínos pro ně: talentový test + 1 konzultace)
Individuální konzultace
(20 – 25 osob)
 • 2. talentová konzultace slabých stránek pro členy týmů, 1,5 hod/os
6 měsíců

REALIZAČNÍ fáze

Během následujícího půl roku budete systematicky pracovat na rozvoji a využití svých talentů v praxi. Projdete 4 časti realizace během které se účastníci budou rozvíjet skrz talentové workshopy, týmový rozvoj či talentové koučinky a rozvojové úkoly mezi jednotlivými částmi.

1. ČÁST (4 – 6 týdnů)
Workshop
 • 1. workshop – KICK OFF úvodní workshop 1 sladění týmů, talentový rozvoj, 1 den
Koučink
 • 1. týmový projektový/agilní koučink, 1 hod/tým
Týmový rozvoj
 • 1. týmový talentový rozvoj, 1hod/tým
Rozvojové úkoly
 • rozvojové úkoly v mezičase na seberozvoj, práci ve skupině či v týmu
2. ČÁST (4 – 6 týdnů)
Workshop
 • 2. workshop – talentový rozvoj, projektový/agilní rozvoj, 1 den
Koučink
 • 2. týmový projektový/agilní koučink, 1 hod/tým
Týmový rozvoj
 • 2. týmový talentový rozvoj, 1hod/tým
Rozvojové úkoly
 • rozvojové úkoly v mezičase na seberozvoj, práci ve skupině či v týmu
3. ČÁST (4 – 6 týdnů)
Workshop
 • 3. workshop – talentový rozvoj, projektový/agilní rozvoj, 1 den
Koučink
 • 3. týmový projektový/agilní koučink, 1 hod/tým
Týmový rozvoj
 • 3. týmový talentový rozvoj, 1hod/tým
Rozvojové úkoly
 • rozvojové úkoly v mezičase na seberozvoj, práci ve skupině či v týmu
4. ČÁST (4 – 6 týdnů)
Workshop
 • 4. workshop – talentový rozvoj, projektový/agilní rozvoj, 1 den
Koučink
 • 4. týmový projektový/agilní koučink, 1 hod/tým
Týmový rozvoj
 • 4. týmový talentový rozvoj, 1 hod/tým

UKONČOVACÍ fáze

Týmy prezentují výsledky svých projektů a reflektují svůj posun. Na základě naměřených dat i prostřednictvím sdílení všech účastníků zhodnotíme přínosy talentového programu a možné další kroky.

Setkání
 • závěrečné setkání a prezentace výsledků projektů s vedením firmy, 1/2 den

Firmy, které pracují s talenty, mají:

Údaje o přínosech práce se silnými stránkami vycházejí z průzkumu, který Gallup institut v roce 2015 realizoval na 1,2 mil. zaměstnancích v celkem 49 tis. týmech 45 zemí.

29 %

až o 29 % vyšší zisky

15 %

až o 15 % angažovanější zaměstnance

72 %

až o 72 % nižší fluktuaci

Reference

"Připomněl a potvrdil jsem si výsledky z loňského testu, což mi bylo velkou motivací k následnému zamyšlení se nad negativními projevy svých silných talentů, kterých si ne vždy je člověk vědom. Program určitě doporučuji."
Daniel Dolanský
Flexible Deliveries team leader
"Díky profesionálnímu přístupu v oblasti talent managementu a inteligentní technologii Talent Work People Analytics se nám podařilo dát dohromady týmy, které rády spolupracují a současně dodávají požadované výsledky. Součástí procesu jsou také aktivity vedoucí k sebepoznání a podpoře práce s dovednostmi, jenž jsou silnými stránkami jednotlivých členů týmů. Chtěli bychom tento koncept aplikovat postupně do celé firmy."
Libor Stodola
HR and Communication Director ČR & SK, AXA Pojišťovna
"S Talentworkom spolupracuje AXA už niekoľko rokov. Za ten čas sa mnohí z našich zamestnancov zapojili do programu, ktorý podporuje osobný rast a spoluprácu prostredníctvom sebaspoznávania a rozvoja silných stránok. Tento program je pre našich zamestnancov zaujímavý, čo dokazuje aj každoročný vysoký záujem o možnosť zapojiť sa doň. Prináša im benefity nielen v osobnej rovine, ale pomáha aj zlepšovať spoluprácu a atmosféru v tímoch. Nemalú zásluhu na tom má práve profesionálny prístup a bohaté skúsenosti tímu Talentworku. V tomto roku sme sa posunuli ďalej aj v tom, že sme absolvovali výcvik konzultantov a budeme naďalej prácu so silnými stránkami zamestnancov v AXA rozvíjať aj s pomocou interných konzultantov. Opäť nás tím Talentworku presvedčil o svojich kvalitách a z výcviku sme si odniesli množstvo praktických poznatkov a skúseností, čo sa odráža aj v pozitívnej spätnej väzbe od kolegov, ktorí s nami konzultácie už absolvovali. To, že sme sa ako spoločnosť zamerali na metodiku CliftonStrengths® sa nám ukazuje ako správna voľba na rozvoj a zvyšovanie angažovanosti zamestnancov. Spoluprácu so spoločnosťou Talentwork, ktorá nám ju pomáha implementovať, môžeme len odporučiť."
Naděžda Legerská
Content Marketing Teamleader AXA CR/SR

Případová studie:

Talentový program v pojišťovně

Rozvojový program pro maximální využití potenciálu zaměstnanců a stavba týmu s využitím nástroje Talentwork People Analytics.

Případová studie:

Když týmy ve firmě sestavuje počítač

Software TWPA dokáže sestavit týmy podle silných stránek, osobních hodnot a znalostí. Práce HR manažerů se tak proměňuje.

Proč s námi

Učíme to, co jsme sami zažili a vyzkoušeli 12letou praxí.
Máme zkušenosti s rozvojem potenciálu jednotlivců, týmů i celých firem.
Dokážeme pro vás téma propojit s leadershipem, digitální transformací i celkovou strategií řízení firmy.
13+
let pomáháme
s osobním rozvojem
13 000+
hodin konzultací
4 000+
lidí prošlo našimi programy

Využijte naše další měření a programy

Remote leadership akademie

100% online akademie určena všem, kdo vedou vlastní či firemní týmy na dálku.

Autentický leader

Objevte vlastní strategii leadershipu a využijte ji pro dosahování výsledků a prohlubování spolupráce ve svém týmu.

Talentové měření

Využijte k sebepoznání přesná data a podpořte v růstu sebe, svůj tým nebo celou firmu.

Talentwork leadership měření

Zvyšte svou autenticitu v roli leadera a nasměrujte svůj rozvoj na základě dat.

Chcete si objednat Diamant
nebo se na cokoliv zeptat?

  Radka Nepustilová

  Radka Hejlová Nepustilová

  Individualization | Woo | Responsibility |
  Harmony | Arranger