Domů Talentový výcvik

Výcvik

Talentový výcvik

Staňte se profesionálem v práci se silnými a slabými stránkami svých klientů nebo zaměstnanců u vás ve firmě.

Krok za krokem se stanete certifikovaným profesionálem ve všestranné práci s talenty, jejich rozvojem a uplatněním.

Osvojíte si znalosti talentů z pohledu silných a slabých stránek s využitím testu a metodiky CliftonStrengths® od Gallupu® a naučíte se s nimi pracovat. Stejně jako s osobními hodnotami, Talentovou zpětnou vazbou 360° a našimi IT nástroji pro práci s talenty.

Výsledkem je získání certifikace Talentwork (NE GALLUP® CERTIFIKACE)

5

měsíců

120 

hodin

15 – 18

osob

Výcvik je určen pro

Konzultanty a kouče

Interní a externí, pracující s týmy i jednotlivci.

Manažery 

Poskytující podporu týmům a jednotlivcům.

Personalisty

HR manažery a specialisty, HR konzultanty, recruitery a head huntery.

Kariérové poradce

Externí i interní (například ve školách).

Lektory

V oblasti osobního nebo manažerského rozvoje a rozvoje týmů.

Co vám výcvik přinese

Profesní rozvoj

Výcvik vám umožní pochopit do hloubky vliv silných a slabých stránek na osobní i pracovní život. Váš vlastní i lidí kolem vás. Dokážete rozdílnosti mezi lidmi využít ve prospěch růstu jednotlivců, týmů i celých firem. Pokud jste zkušený konzultant, osvojíte si ve výcviku nové metodiky práce.

Praktické nástroje

Stavíme na datech a faktech, se kterými vás naučíme pracovat v našem systémovém nástroji TWPA. Výcvik vám umožní využít na maximum potenciál svůj i lidí, se kterými pracujete. Naučíte se podpořit jejich silné stránky, využít je ve prospěch týmu a žít tak spokojenější a naplněnější život.

Certifikaci

Absolvování výcviku se stanete certifikovaným talentovým konzultantem pod značkou Talentwork. To vám umožní práci s potenciálem lidí v roli nezávislého profesionála, personalisty nebo interního týmového leadera v jakékoliv firmě.

Sebepoznání

Prožijete řadu “aha momentů” a uvědomíte si nové souvislosti o svém fungování v osobním i pracovním životě. Poznáte lépe své vlastní motivace v situacích, o kterých jste možná zatím nepřemýšleli, a díky tomu můžete pozitivně ovlivnit život jednotlivců i celých týmu kolem sebe.

Obsah výcviku

MODUL 1

Talenty a JÁ – sebepoznání silných a slabých stránek

 • základní teorie pro práci s talenty podle metodiky Gallup
 • 4 skupiny talentů, jejich projevy a důsledky
 • popisy a praktické projevy všech 34 talentů
 • můj unikátní profil 34 talentů

MODUL 2

Prohloubení sebepoznání skrz talenty

 • jaký jsem typ konzultanta – vlastní poradenský styl
 • nácvik konzultace na silné stránky, jejich uvědomění a maximální využití
 • nácvik konzultace na slabé stránky a jak je co nejlépe kompenzovat
 • určení vlastní dominantní a vítězné talentové strategie

MODUL 3

Talentová 360° a aplikace talentových strategií

 • osobní hodnoty a jejich využití pro rozvoj potenciálu
 • moje silné stránky a jejich stupeň zvládnutí/nezvládnutí
 • nácvik konzultace na talentovou zpětnou vazbu 360 stupňů
 • nácvik identifikace dominantní a vítězné strategie jednotlivců
 • vzor individuálního plánu rozvoje klienta

MODUL 4

Využití talentů při dosahování cílů

 • konfliktní kombinace talentů
 • souvislosti mezi dvojicemi talentu
 • nácvik konzultace zaměřené na dosahování konkrétních cílů, odhalování konkrétních problémů a jejich řešení skrze talentový profil
 • nácvik vydefinováni ideálních silných a slabých stránek pro konkrétní pracovní pozici

MODUL 5

Talenty v týmu

 • talentové strategie týmů

 • řešení konfliktů v týmech

 • audit současných týmů podle talentů

 • kompenzace slabých stránek týmu

 • stavba nových týmů podle talentů

MODUL 6

Emoce a rozvoj potenciálu

 • základní emoce, jak je prožíváme a jak ovlivňují naše jednání
 • křivka napětí a stresu, jak s ní pracovat
 • emoční spouštěče jako blokátory potenciálu
 • práce s hranicemi u sebe a ostatních
 • přenos a protipřenos v komunikaci a emocích jako blokátor potenciálu

Jak budeme pracovat

Výcvik je interaktivní a využívá praktická cvičení na konkrétních příkladech z praxe. Nutná teorie zabírá max. 20% času výcviku. Výcvik má tzv. hybridní formu – můžete se ho účastnit prezenčně i online.

Testování účastníků

Využíváme testy CliftonStrengths® 34, Talentovou zpětnou vazbu 360°, testy osobních hodnot a test auditu činností.

Praktické úkoly mezi workshopy

Tréninkové konzultace na silné a slabé stránky, na Talentovou zpětnou vazbu 360° a vítěznou talentovou strategii.

Individuální práce na sobě

Práce s vaším potenciálem díky metodikám Gallup®, Barrett®, CultureSync a našimi vlastními.

Praktická cvičení z praxe

Talentové profily osob, týmové profily osob.

Individuální konzultace

Dvakrát 90 minut rozvojové konzultace s talentovým konzultantem.

Workshopy

10 celodenních workshopů v 6 modulech.

Naše zkušenosti
s talentovým výcvikem

100+

absolventů výcviků

10.

běh výcviku

840+

proškolených hodin

Výcvikem vás bude provázet

 

Lektor a autor výcviku

Michal Martoch

Strategic | Activator | Achiever | Futuristic | Maximizer

„Jedině tam, kde každý dobře zná své silné stránky a má možnost pracovat v souladu se svými hodnotami, vzniká prostor pro rozvoj maximálního potenciálu týmu a růst celé firmy. Pomohu vám tímto procesem úspěšně projít.“

Jako konzultant a lektor už 13 let pomáhá firmám vytvářet dlouhodobou strategii práce s talenty a rozvíjet práci na dálku. Učí manažery a majitele firem rozumět práci s potenciálem a efektivně využívat moderní technologie ve prospěch svých týmů.
Od roku 2009 pracuje s talentovou metodikou CliftonStrengths® od Gallupu®, prošel certifikací Gallupu® v Londýně jako Gallup® Certified Strengths Coach.

Má za sebou více než 6000 konzultačních, koučovacích a lektorských hodin.

Michal Martoch - o nás - medailonek

Co získáte

Zpětná vazba 360°

Talentová zpětná vazba 360° na zvládnuté/nezvládnuté vaše silné a slabé stránky.

Výcvikové materiály

Kvalitní metodické pracovní sešity a a spoustu dalších materiálů pro vlastní použití.

Přístup do TWPA

Přístup do online nástroje Talentwork People Analytics zdarma na 6 měsíců (po výcviku)

Profesní spolupráce

Možnost spolupráce na projektech Talentworku po výcviku jako realizátor (konzultant/lektor).

Certifikát Talentový profesionál

Podmínky získání certifikátu: 90% docházka, 90% splnění praktických úkolů, 5 pozitivních zpětných vazeb z konzultací (po výcviku).

Talentové básničky

Motivační talentové básničky na míru dle svého profilu.

Organizační informace

Termín:

Říjen 2023

Místo:

Online, nebo dle situace

Cena:

55 000 Kč bez DPH/osoba

Časový harmonogram

 

19. – 20. 10. 2023

1. dvouden workshopů (online)

23. – 24. 11. 2023

2. dvouden workshopů (online)

18. – 19. 1. 2024

3. dvouden workshopů (online)

15. – 16. 2. 2024

4. dvouden workshopů (online)

14. 3. – 15. 3. 2024

5. dvouden workshopů
(prezenční forma dle domluvy účastníků + hybridní forma / online)

Talentový výcvik na míru

Pro větší skupinu uspořádáme výcvik přímo u vás ve firmě – čas i místo konání se bude odvíjet od vašich požadavků.

Součástí ceny nejsou:

Rozsah výcviku

120 hodin a 5 měsíců

10x workshop

celodenní prezenční
nebo online workshop

3x konzultace

individuální konzultace
pro každého účastníka

50h praxe

práce na rozvojových úkolech s vlastními klienty a mezi účastníky navzájem

Reference na výcvik

"Očakával som, že sa dozviem niečo nové o samom sebe. Moje očakávanie sa naplnilo, uvedomil som si veľa súvislostí medzi mojími talentmi a životnými situáciami, a v budúcnosti budem na základe tohto tréningu schopný lepšie reagovať na dané situácie a lepšie využiť svoje zručnosti. Dozvedel som sa o sebe hlbšiu charakteristiku svojej osobnosti, keďže sa to týkalo mojích talentov, ich pozítívne, ale aj negatívne stránky a ich využitie v každodennom živote. Určite by som doporučil tento talentový tréning všetkým, ktorý by sa chceli dozvedieť viac o samom sebe."
Jakub Sedlačko
Customer care specialist
"Od konzultace jsem čekala pochopení nesrovnalostí a musím říci, že má očekávání byla naprosto naplněna. Přiznala jsem si svoje nedostatky a pochopila jsem, že nejsou jednoznačně chybou. Že i mé přednosti mě nakonec limitují mnohdy daleko více. Přijala jsem obojí, učím se mít se ráda taková, jaká jsem. Za sebe mohu jednoznačně doporučit!"
Kateřina Čermáková
Učitelka českého jazyka a literatury na gymnáziu
"Při první konzultaci jsem si potřebovala ujasnit výsledky testu CS34 a při druhé Talentovou zpětnou vazbu 360°. Velice mi pomohlo vysvětlení a ujasnění si pro mne nových témat. Nesmírně nápomocné pro mne byly návodné otázky konzultantky k ilustraci, pochopení a uchopení problémů z mého života a praxe, a tím snazší pochopení probíraných témat. Dozvěděla jsem se o sobě, že jsem se už mnohému v životě naučila, pochopila a mohu se toho i nadále držet. Zjistila jsem, v čem se mohu stále rozvíjet a snad i jak na to, ale dělala jsem chybu v tom, že jsem si mé některé pozitivní kvality dávala za vinu a byla jsem zbytečně opatrná, poněvadž jsem nechtěla znepříjemňovat život svým spolupracovníkům. Ukázalo se, že to ono, čeho jsem se obávala (např. přetěžování apod.), takto nevnímali. I za toto objasnění jsem nesmírně vděčná. Zcela určitě konzultace doporučuji i ostatním!"
Růžena Hope
Učitelka střední školy
"Na začátku výcviku jsem očekávala, že se naučím pracovat s nástrojem, který mi umožní efektivně a s vysokou přesností rozluštit silné a slabé stránky kandidátů/klientů/kolegů. Dostala jsem však mnohem více. A to sice komplexní informace o tom, co vše je třeba brát při jakékoliv rozvojové či jiné konzultaci v potaz, osvojila jsem si dovednosti, na kterých můžu dále stavět a díky sebezkušenostní formě výcviku jsem zapracovala i na vlastním rozvoji. Nyní dokáži přesně pojmenovat své přednosti i limity, vím, jak na nich dále pracovat, nebo jak je kompenzovat. Vím, jaké podmínky musí být splněny, abych opravdu mohla uplatnit svůj potenciál. Proto výcvik doporučuji všema deseti komukoliv, kdo má chuť či záměr podpořit v sebepoznání a rozvoji lidi ve svém okolí."
Jitka Zmítková
Head of Human Resources
"Jako talentový mentor a kariérní poradce jsem od výcviku očekávala rozšíření vědomostí, nové nástroje, techniky, metody a mohu říci, že má očekávání předčil. Na lektorovi hodnotím kladně hlavně jeho odbornost, autenticitu a upřímnost. Naučila jsem se pracovat s vlastními emocemi, což má pro mne obrovský přínos, má efektivita a produktivita se zvýšily o 200%. Výcvik jen doporučuji."
"Pracovat s talenty zaměstnanců je vlastně brnkačka. No fakt. Objednáte testy. Začnete sbírat informace a plnit online šanony k prasknutí. A nic z toho pak není. Co už taková brnkačka totiž není, je sběr dat přetavit v reálné výsledky, které vašim kolegům v praxi pomohou. První fází jsme si prošli asi v roce 2015. Všichni si začali dělat testy na TOP 5 talentů CliftonStrengths, přečetli si výsledky, udělali si mapu talentů v týmu. A začali jsme tápat, jak talenty u našich lidí rozvíjet. Protože se ráda učím novým věcem, vzala jsem to jako výzvu. Začala jsem hltat veškeré informace z Gallupu a přečetla jsem spoustu knih a článků. Cítila jsem nicméně, že potřebuji vést od někoho zkušenějšího, kdo má větší zkušenosti s rozvojem talentů. A takového člověka jsem našla brzy. Talentový výcvik pod vedením Michala Martocha a jeho firmy Talentwork s.r.o. mi dal opravdu hodně a konečně mám pocit, že s talenty „jen“ nepracuji, ale můžu je společně se členy KROUPAHELÁN posouvat dál. Výcvik doporučuji všemi deseti."
Alexandra Helánová
HR manažerka
"Výcvik mi pomohl k uvědomění si talentů. A měla jsem spousty AHA momentů. Konzultacemi jsem dospěla k poznání, že některé věci, které bych brala jako svou prohru, vůbec tak nejsou. Jen je vidím jinak, a díky talentům mi byly vysvětleny. V naší skupině bylo dost osobností, a proto jsem nadšená, že mi každá pomohla dát svůj osobitý přístup ke konzultacím. Ještě se musím naučit pokládat ty správné otázky, aby si díky nim ten správný AHA moment uvědomili i mojí kolegové při konzultacích."
Iva Malovcová
Office and warehouse manager
"Moje dojmy a zážitky z prvního modulu jsou skvělé, oceňuji jak jdeme v tématech a u jednotlivých talentů do hloubky. Navíc sdílení osobních zkušeností a různých pohledů ostatních účastníků, s doplněním od Michala (lektora), jsou naprosto nenahraditelné a dávají celému procesu další dimenzi. Jsem rád, že jsem toho součástí!"
Milan Krček
Sales Agent, Coach
"Výcvik vám pomůže lépe využívat potenciál lidí – vás, vašich členů týmu, ale i dalších. Díky nově nabitým znalostem budete lépe chápat rozlišnosti mezi lidmi a tyto rozdíly využívat synergickým efektem ke spokojenosti všech stran."
Jakub Jan Kučera
G Suite Team Leader
"Investícia času a energie do tohoto kurzu sa mi jednoznačne ukázala ako zmysluplná a opodstatnená. Talentový výcvik hodnotím ako skvelú voľbu pre každého, kto sa chce vzdelávať v oblasti rozvoja talentov a maximálneho využívania silných stránok každého z nás."
Mária Kaliňáková
"S talentovým výcvikom od Talentworku som bola nadmieru spokojná, lebo bol zorganizovaný na skvelej urovni. Okrem spoznávania samej seba, druhých ludí a detailneho poznania jednotlivých talentov je velkou pridanou hodnotou aj lektorov rozhlad a otvorenost podělit sa o množstvo skúseností. V diskusiach som sa naučila velmi vela. Vďaka všetkým z Talentworku za skvelú prácu." 
Naděžda Legerská
Content Marketing Teamleader AXA CR/SR
"Celý 5-měsíční talentový výcvik byl velice intenzivní co do práce na sobě samé, poznání vlastních talentů a toho "Proč to tak mám?". Právě skrze důkladné sebepoznání a nezbytnou domácí přípravu při trénování jednotlivých typů konzultací, předčil celý výcvik má očekávání. Je zde vyžadována poctivá práce, otevřenost, důvěra a respekt, které byly umocněny profesionalitou samotného lektora. Téměř nelze slovně popsat, jak cenné bylo pro mne každé setkání s lidmi z různých oborů a s různou praxí a vzájemné konzultace v průběhu výcviku. Mnohé kontakty si přenáším i do svého pracovního nebo osobního života. Ve využití CliftonStrengths® jsem našla smysl i pro své působení na vysoké škole či při poradenství pro široké okolí v rámci své živnosti. Talentový výcvik mohu plně doporučit všem, kteří se zajímají o osobní rozvoj člověka a vnímají, jak důležité je pracovat se svým vlastním potenciálem. Znalost této metodiky může výrazně pomoci nejen jednotlivcům, ale i týmové spolupráci v rámci různých organizací i firem."
Kateřina Kučová
manažerka podpory podnikání
„Talentový výcvik otvírá cestu k jasnému a jednoduchému nástroji, který lze využít v mnoha oblastech lidského počínání od osobního života po pracovní. Odhalení vlastních talentů a slabých stránek a práce s nimi mi osvětlilo téměř všechny moje problémy, které jsem řešila. Teď, když jsem se naučila s talenty pracovat a i ostatním pomoci pochopit sebe sama i ostatní, mám pocit, že jsem získala tu nejsilnější zbraň do své koučovací praxe. Výcvik je profesionální a náročný. Děkuji celému týmu za skvělé 5 měsíční vzdělávání!“
Tereza Valášková
Konzultantka a kariérní koučka
"Talentový výcvik naprosto předčil má očekávání. Během půlročního výcviku jsem dostala nejen teoretické, ale hlavně praktické zkušenosti s touto metodou. Zažila jsem zde množství "aha momentů" v souvislosti s vlastním prožíváním a nastavením, pochopila jsem rozložení talentů nejen u sebe, ale také ve své rodině, což vedlo k pozitivním změnám ve smyslu pochopení, zvýšení respektu, nastavení nových komunikačních stylů a zlepšení atmosféry v rodině. Celý výcvik byl vlastně velmi orientovaný na praktické využití, na prožití konkrétních situací. Při práci ve skupinách, které se neustále měnily, bylo nutné překonávat určité emoční bariéry a otevřít se komunikaci i s osobami, se kterými bych přirozeně spolupráci nezačínala. Do výcviku jsem nastupovala v situaci, kdy jsem potřebovala odstup od náročné práce externího recruitera/head-huntera/, během výcviku jsem si uvědomila, že jsem přesně na správném místě a potřebuji pracovat přesně tak, jak jsem si to intuitivně nastavila. Našla jsem znovu radost z práce poté, co jsem se přestala zaměřovat na výsledky, ale na to, v čem získávám energii a v čem jsem unikátní (podle svého talentového profilu). Také jsem potkala spojence pro nové pracovní projekty, které značně přesahují mé dosavadní pracovní zaměření. Tento kurz přinesl mi přinesl do života velmi pozitivní změny, na kterých mohu stavět na své další životní cestě."
Markéta Odvárková
Konzultantka
"Absolvování testu CliftonStrengths® pro mě znamená vykročení na cestě k poznání svých silných a slabých stránek. Jsem ráda, že jsem svou pozornost zaměřila i dál na rozvoj talentů a účastnila se Talentového výcviku praktického využití CliftonStrengths®. Na výcviku se nám dostávalo mnoho rad od zkušených konzultantů, interaktivních a praktických ukázek, jak s výsledky dále pracovat a návrhy na řešení specifických situací. Z výcviku si odnáším desítky postřehů a uvědomění nejen na úrovni osobní, ale i týmové. Vím, že s využitím talentů mohu podpořit každého člena týmu v souladu s jeho silnými stránkami a vytvářet produktivní týmy tak, aby nám vzájemná spolupráce přinášela radost a pocit naplnění."
Zuzana Horníková
Personalistka
Ivana Malovcová o talentovém výcviku
Milan Krček o talentovém výcviku
Iva Krupíková o talentovém výcviku
Nikoleta Vítovská o talentovém výcviku
Jitka Kmentová o talentovém výcviku
Jozef Dolinka o talentovém výcviku
Lucie Sedláčková o talentovém výcviku
Marcela Zemanová o talentovém výcviku

Dárkový poukaz

Originální dárek pro ty, na kterých vám záleží.

Dárkový poukaz na přání

Přihlášení na výcvik

a kontakt na Radku pro více informací

  Radka Hejlová Nepustilová - o nás - medailonek

  Radka Hejlová Nepustilová

  OBCHODNÍ KONZULTACE, ZÁKAZNICKÁ PÉČE

  Individualization | Woo | Responsibility |
  Harmony | Arranger