Zásady ochrany osobních údajů

 

Vaše údaje jsou v bezpečí

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto plně probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

V tomto dokumentu dále popisujeme, jak v rámci poskytování našich služeb pracujeme s vašimi osobními údaji.

 
Dočtete se zde:

 • Jak osobní údaje shromažďujeme a v jakém rozsahu.
 • Za jakým účelem a jak dlouho osobní údaje zpracováváme.
 • Jak vaše osobní informace sdílíme.
 • Kde uchováváme osobní informace.
 • Jaká jsou vaše práva.
 • Jaké jsou podmínky zabezpečení osobních údajů.

 

Shromažďování a rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme, pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí či chatovací služby, objednáte-li si jakoukoliv naši službu a stanete se našim zákazníkem, pošlete poptávku na naše služby, registrujete se do naší aplikace Talentwork People Analytics, přihlásíte se na naše konzultace, akce, uzavřete s námi smlouvu nebo nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Pro správné fungování a dostupnost našich služeb rovněž používáme Cookies – jsou to malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku.

 

Shromažďujeme a zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní
 • firma,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • poštovní adresa,
 • IP adresa,
 • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti,
 • cookies.

 

Zákonný důvod, účel zpracování, kategorie,
zdroje a příjemci osobních údajů

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé) Délka uložení údajů
Plnění smlouvy a právních povinností Odpověď na poptávku, objednávku zaslanou přes kontaktní formulář, web, e-mail, chatovací okno. Identifikační a kontaktní údaje klientů. Kontaktní formulář, web, e-mail, chatovací okno. Mailingové služby, cloudová úložiště a aplikace, webové aplikace Talentworku,hostingové služby, subdodavatelé, CRM systém. Maximálně 10 let po posledním poskytnutí služeb.
Oprávněný zájem Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení
a newsletterů).
Identifikační a kontaktní údaje klientů a potenciálních klientů. Informace z objednávek, kontaktní formulář na webu, zaškrtávací pole, e-mail, chatovací okno, dotazníková šetření zpracovatele. Mailingové služby, cloudová úložiště a aplikace, subdodavatelé, webové aplikace Talentworku, hostingové služby, webový open source redakční publikační systém a jeho pluginy. Maximálně 10 let po posledním poskytnutí služeb.
Oprávněný zájem Poskytování
a zlepšování zákaznické podpory
a péče.
Identifikační a kontaktní údaje klientů a potenciálních klientů. Informace z objednávek, kontaktní formulář, web a webové aplikace, e-mail, chatovací okno,  dotazníková šetření zpracovatele. Mailingové služby, cloudová úložiště a aplikace, CRM systém, subdodavatelé, web a webové aplikace Talentworku,hostingové služby. Maximálně 10 let po posledním poskytnutí služeb.
Oprávněný zájem Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server. Cookies třetích stran, pseudo anonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy, údaje o prohlížení webu. Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou. Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby, webový open source redakční publikační systém a jeho pluginy. Po dobu max 5 let.
Souhlas Pokročilá analýza návštěvnosti. Sledování pohybu uživatelů na webu a vyplňování formulářů. Pohyb uživatele na webu, pohyb myši, klikání, psaní na klávesnici. Služby pro sledování pohybu uživatele na webu. Po dobu max 5 let.
Oprávněný zájem Zajištění správné funkčnosti webu. Cookies (technické). Přihlášení do uživatelského účtu. webové aplikace Talentworku, hostingové služby, subdodavatelé. Po dobu max 5 let.
Souhlas Zveřejnění recenze. Jméno zákazníka, fotografie, e-mail. E-mailová komunikace a dotazník na webu. Cloudová úložiště, mailingové služby Maximálně 10 let po posledním poskytnutí služeb.
Souhlas Cílená reklama (targeting
a retargeting).
Cookies třetích stran, IP adresy, údaje o prohlížeči, údaje o prohlížení webu. Zobrazení určitých stránek na webu, sociální sítě, webový formulář. Reklamní platformy (AdWords, Sklik, Facebook), mailingové služby. Maximálně 10 let po posledním poskytnutí služeb.

 

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdílíme, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:

 • Vaše vyzvání – pokud nás vyzvete, ať sdílíme vaše osobní údaje mimo naši společnost. Vše bude ošetřeno novou smlouvou pokrývající tento přenos osobních údajů.
 • Výslovný souhlas – pokud nám udělíte výslovný souhlas, který bude obsahovat všechny náležitosti, tak předmětné osobní údaje nasdílíme striktně dle podmínek definovaných ve výslovném souhlasu.
 • Externí zpracování – osobní údaje poskytujeme těmto kategoriím (druhům) subjektů: účetní společnost, subdodavatelé, poskytovatel mailingových služeb a poskytovatel datového úložiště, aplikací a CRM systému, webového open source redakčního publikačního systému a jeho pluginů, Google Analytics, webhostingových služeb a případně dalších analytických služeb, služeb pro sledování pohybu uživatele na webu, reklamních platforem (Sklik, AdWords, Facebook), aby je pro nás mohli zpracovat pouze za uvedenými účely zpracování a na základě našich pokynů, a to v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů.
 • Právní důvody – můžeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud to vyžadují právní důvody, např. za účelem dodržení platných zákonů, ochrany před poškozením zdraví, majetku.

 

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány prostřednictvím těchto poskytovatelů služeb:

 • Raynet
 • Google
 • Facebook
 • LinkedIn
 • SmartEmailing
 • Smartsupp
 • Hotjar
 • Gallup
 • Microsoft
 • Apple
 • Amazon
 • Stormware
 • ZenKit
 • Freelo
 • iDoklad
 • Eduwork
 • Talentwork
 • WordPress a jeho pluginy
 • Savana – web hosting pro talentwork.cz
 • Aspone – web hosting pro pracenadalku.cz
 • Websupport.cz – web hosting pro webové aplikace Talentworku (TWPA)

 

Práva klienta

Za podmínek stanovených v GDPR máte tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,.
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,.
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v záhlaví těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že:

 • jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů,
 • jsme přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě,
 • k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním poptávky či objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Jsme oprávněni tyto podmínky změnit, novou verzi podmínek ochrany osobních údajů jsme povinni zveřejnit na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašleme novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli.

 

Poslední aktualizace 28.1.2021