Miloslav

Hubatka

Rozvojový lektor a konzultant

Strategic | Activator | Achiever | Futuristic | Maximizer

12+ let konzultační praxe | 1200+ lidí & týmů
„Pokud nad tím dokážeš přemýšlet, dokážeš to také uskutečnit.”
Miloš Hubatka

Miloslav ve své praxi pomáhám ředitelům stát se skutečnými leadery. Podporuje druhé, aby našli svůj skrytý potenciál a vlastní autentickou cestu k úspěchu. Zaměřuje se mimo jiné na rozvoj vzdělávacích systémů a manažerský a supervizní leadership. Miloslav je autorem dvou knih: Úspěšní vychovávají své děti jinak a Podpora nadání ve školách.

Miloslav vás provede následujícími tématy

  • Jak poznat váš vlastní způsob efektivního vedení týmu a mít spokojené zaměstnance.
  • Pochopení a využití vaší skutečné autenticity ve vedení druhých.
  • Řešení konkrétních náročných problémů.
  • Zavádění moderních technologií tak, aby je tým chápal a využíval.
  • Nalezení odvahy pustit se do neznámých vod.
  • Soustředění se na důležité věci a namísto těch nepodstatných.
  • Zjednodušení procesů a systémů, dodání struktury.

V čem vám pomohou Miloslavovy talenty?

Miloš je přirozený motivátor, který s nadšením a energií Activatora podněcuje ostatní, aby se své nápady nebáli realizovat. Jeho Achiever má silný tah na branku a Strategic mu pomáhá vidět řešení i u velmi náročných problémů. Rád zjednodušuje systémy a procesy a dává jim strukturu.

Milošovou vášní je osobní růst a především objevování nových obzorů, což je odrazem talentu Futuristic. Denně tak testuje limity svých schopností a baví ho se o své zkušenosti dělit. Snadno vás strhne a inspiruje k odvaze pustit se do neznámých vod. Maximizer je pak zárukou toho, že spolu s Milošem dokážete všechny dobré věci přeměnit ve znamenité.