Miloslav

Hubatka

Rozvojové konzultace a lektorování

Strategic | Activator | Achiever | Futuristic | Maximizer

Miloš Hubatka

O Milošovi

Ve své práci již 10 let pomáhá ředitelům stát se skutečnými leadery. Je nezávislým expertem a lektorem v oblasti vzdělávání a osobnostního rozvoje. Učí firemní týmy využívat moderní technologie i poznatky ve vedení týmů, ve prospěch efektivity a spokojenosti zaměstnanců. Zaměřuje se na rozvoj vzdělávacích systémů. 10 let působil jako ředitel školy se specializací na moderní technologie a rozvoj nadaných a talentovaných dětí. Je autorem dvou knih: Úspěšní vychovávají své děti jinak a Podpora nadání ve školách.

Milošova vítězná strategie

Miloš je přirozený motivátor. Pomocí rčení: „Pokud nad tím dokážeš přemýšlet, dokážeš to také uskutečnit,” podporuje ostatní, aby se své nápady nebáli realizovat. Má silný tah na branku a také rozvinutou intuici, která mu pomáhá vidět řešení náročných problémů. Rád zjednodušuje systémy a procesy a dává jim strukturu.

Milošovou vášní je osobní růst a objevování nových obzorů. Testuje tak limity svých schopností a baví ho se o své zkušenosti dělit. Snadno vás strhne a inspiruje k odvaze pustit se do neznámých vod. Zároveň vám pomůže držet směr – soustředit se na důležité věci a neřešit ty nepodstatné.

Aby mohl naplno rozvinout svou vítěznou strategii, potřebuje ve svém týmu přirozené rutinéry a dotahovače, kteří mu pomáhají dosáhnout cílů, a také ho podporují, aby včas rozpoznal přetížení novými projekty nebo současnými závazky.