ProductPage - Práce s emocemi - úvodní obrázek

Objevte svůj emoční kompas

Program Emoční rozvoj pro jednotlivce

Začněte rozpoznávat, přijímat a zvládat emoce pro harmonii ve vztazích i lepší pracovní výsledky.

Objevte svůj emoční kompas

Program Emoční rozvoj pro jednotlivce

Začněte rozpoznávat, přijímat a zvládat emoce pro harmonii ve vztazích i lepší pracovní výsledky.

Naučte se mít emoce pod kontrolou

Emoce se týkají každého. Ovlivňují myšlení, chování i prožívání člověka. Je jen na nás, jestli se emocemi necháme vláčet nebo s nimi budeme pracovat v náš prospěch. Emoční inteligence je dovednost, kterou je možné vytrénovat. Ať už je vaše výchozí pozice jakákoli.
Produktová stránka Emoční rozvoj pro jednotlivce

Dokážete

 • Posílit emoční zralost.
 • Zvýšit odolnost vůči stresu a tlaku.
 • Zvládat lépe nepříjemné emoce.
 • Konstruktivně využívat chybu a neúspěch.
 • Pochopit rozdíly v emocích mezi lidmi a účinněji spolupracovat.
 • Efektivněji řešit konflikty a komunikovat s ostatními.
 • Přijímat a využívat nečekané změny.

Investice do programu

Emoční inteligence je dnes jednou z nejvyhledávanějších obchodních a manažerských dovedností. Vyplatí se ji proto cíleně rozvíjet. Investice do programu vám přinese nejen zlepšení pracovních výsledků a vyšší efektivitu, ale posune vás k emoční stabilitě a osobní spokojenosti.
Zlepšení pracovních výsledků a efektivity
Osobní uspokojení a zlepšení kvality života
Získání dovedností pro adaptaci a inovace

Struktura programu emočního rozvoje

Program zahrnuje 12 interaktivních workshopů zaměřených na rozvoj dovedností pro zvládání emocí, efektivní komunikaci a práci s emocemi v situacích nejistoty, rizika a stresu.

12
online workshopů

každý trvá 4 hodiny

5
individuálních konzultací

mezi workshopy

2
měření

emočních dovedností

9-12
účastníků

velikost skupiny

Program obsahuje 12 navazujících workshopů

1. Workshop: Startujeme - základy práce s emocemi
 • úvod do emočního rozvoje – ledovec, nejistota a změny ve světě a důvody pro
  nutnost emočního rozvoje
 • model zralosti a vliv na vaši emoční stabilitu a prožívání
 • základní emoce a k čemu jsou užitečné
 • prožívání, potlačování a skrývání emocí a pocitů
 • kolečko emocí a jeho využití při vnímání emoční situace
 • zvládání emocí a řízení neustálých změn
 • vaše rozvojové potřeby v návaznosti na vaše problémy a osobní cíle
 • úkoly na mezidobí do dalšího online workshopu
2. Workshop: Nejistoty a rizika ve vašem životě
 • Reflexe na úkoly z minulého workshopu.
 • Zhodnocení aktuální situace, kde vnímáte největší rizika, změny či nejistoty.
 • Jak funguje proces (popírání, útok/útěk před změnou, akceptace) změny u lidí.
 • Co vše musíme ošetřit, aby bylo možné projít změnou co nejrychleji.
 • Nejistota a riziko – jak funguje vnímání nejistoty a rizika u lidí.
 • Jak najít v nejistotě světa pevné body, o které je možné se opřít.
 • Jak změny či nejistotu komunikovat do svého okolí.
 • úkoly na mezidobí do dalšího online workshopu.
3. Workshop: Zvládání stresu a napětí
 • Reflexe na úkoly z minulého workshopu.
 • Stres, napětí, únava a jak je zvládat.
 • Osobní křivka napětí – co mě nabíjí a co mě vybíjí.
 • Přiměřené a nepřiměřené stresové (emoční) reakce.
 • Hromadění emočního napětí a únavy – negativní vlivy.
 • Nástroje a tipy pro snižování stresu, únavy a práci s napětím.
 • Emoční spouštěče a jejich dopady na stres a napětí.
 • Moje emoční spouštěče.
 • Úkoly na mezidobí do dalšího online workshopu.
4. Workshop: Hranice, zóny a práce s nimi
 • Reflexe na úkoly z minulého workshopu.
 • Zóny – chaos v zónách a jejich dopady na spolupráci s ostatními.
 • Hranice – kdy překračuji hranice druhých a kdy si je nechám překračovat od
  druhých.
 • Nastavení hranice mezi prací a časem pro sebe, mezi mnou a druhými.
 • Masky – Jak působím na druhé a co prožívám uvnitř.
 • Úkoly na mezidobí do dalšího online workshopu.
5. Workshop: Osobní hodnoty
 • Reflexe na úkoly z minulého workshopu.
 • Úvod do osobních hodnot.
 • Zjištění aktuálních hodnot.
 • Vědomé a nevědomé osobní hodnoty.
 • Limitující osobní hodnoty.
 • Vzájemné sdílení osobních hodnot.
 • Úkoly na mezidobí do dalšího online workshopu.
6. Workshop: Osobní potřeby
 • Reflexe na úkoly z minulého workshopu.
 • Úvod do potřeb.
 • Potřeby a jejich naplňování skrze život člověka.
 • Nenaplněné, skryté a zástupné potřeby.
 • Emoce jako semafory naplňování našich potřeb.
 • Potřeby a snaha o jejich naplňování.
 • Propojení přesvědčení, hodnot a potřeb.
 • Přesvědčení, hodnoty a ohrožené potřeby, které brání vašemu úspěchu.
 • Vaše rozvojové potřeby v návaznosti na vaše problémy a osobní cíle.
 • Úkoly na mezidobí do dalšího online workshopu.
7. Workshop: Hluboké části osobnosti a jejich rozvoj
 • Reflexe na úkoly z minulého workshopu.
 • Přenosy a protipřenosy v komunikaci a spolupráci s ostatními.
 • Mé osobní stíny a jejich dopady při spolupráci s ostatními a dosahování
  výsledků.
 • Vaše rozvojové potřeby v návaznosti na vaše problémy a osobní cíle – revize
  oproti začátku programu.
 • Osobní bloky a traumata na příkladu peněz, majetku a financí, která brání
  naplňování vašich potřeb a cílů.
 • Úkoly na mezidobí do dalšího online workshopu.
8. Workshop: Obranné mechanismy a manipulační techniky v komunikaci
 • Reflexe na úkoly z minulého workshopu.
 • Základní obranné mechanismy, jejich dopady při spolupráci s ostatními.
 • Osobní bloky a traumata na příkladu peněz, majetku a financí, která brání
  naplňování vašich potřeb a cílů.
 • 4 manipulační techniky:
  • kdy je používán ve vztahu k jiným,
  • jak se jim bránit, když je ostatní používají na mě.
 • Úkoly na mezidobí do dalšího online workshopu.
9. Workshop: Manipulační techniky v komunikaci 2
 • Reflexe na úkoly z minulého workshopu.
 • Další 4 manipulační techniky:
  • kdy je používán ve vztahu k jiným,
  • jak se jim bránit, když je ostatní používají na mě.
 • Emoční zralost jako základní parametr úspěšné obrany vůči manipulaci.
 • Emoce a práce s druhými lidmi ve vašem okolí (práce, rodina, přátelé, apod.).
 • Napětí, jeho nabíjení a vybíjení ve vztahu k vašemu okolí.
 • Stres a únava ve vztahu k ostatním lidem a jak jej lépe zvládat.
 • Úkoly na mezidobí do dalšího online workshopu.
10. Workshop: Rozvoj psychické odolnosti ostatních lidí kolem vás
 • Reflexe na úkoly z minulého workshopu.
 • Emoční spouštěče ve vašem okolí (práce, rodina, přátelé, apod.).
 • Hranice, zóny a jejich porušování a ochrana ve vašem okolí.
 • Rozpoznávání alarmujících signálů ve vztahu k ostatním lidem.
 • Komunikace nepříjemných věcí svému okolí.
 • Úkoly na mezidobí do dalšího online workshopu.
11. Workshop: Vytváření bezpečného prostoru s lidmi ve vašem okolí
 • Reflexe na úkoly z minulého workshopu.
 • Vaše rozvojové potřeby v návaznosti na vaše problémy a osobní cíle – revize
  oproti začátku programu.
 • Vytváření bezpečného prostoru s ostatními.
 • Prohloubení důvěry s ostatními lidmi.
 • Práce s emocemi, obavami a nejistotami ostatních lidí.
 • Úkoly na mezidobí do dalšího online workshopu.
12. Workshop: Prevence a řešení konfliktů s lidmi ve vašem okolí
 • Reflexe na úkoly z minulého workshopu.
 • Identifikace konkrétních konfliktních témat z vašeho života.
 • Nácvik komunikace konkrétních konfliktních témat.
 • Opakování klíčových témat z celého programu.
 • Plán mého dalšího rozvoje.
 • Zhodnocení celého programu a svého vlastního posunu v průběhu
  programu.

Organizační informace

Uzavření přihlášek:

září 2024

Místo:

online

Cena:

48 000 Kč bez DPH/osoba

Harmonogram workshopů

Emoční rozvoj pro jednotlivce

Využíváme metody, které přinášejí efekt

Program kombinuje krátkou teoretickou část s praktickými cvičeními a úkoly. Většina času je věnována osvojení dovedností a jejich uplatnění. Používáme metody jako je:
ProductPage - Práce s emocemi - metody, které přinášejí efekt obrázek
ProductPage - Práce s emocemi - metody, které přinášejí efekt obrázek 2

Proč s Talentworkem

15+
let provádíme firmy rozvojem
200+
firem prošlo našimi programy
6 000+
lidí prošlo našimi programy
15 000+
hodin zrealizovaných konzultací a workshopů

Klienti potvrzují pozitivní změny v osobním i profesním životě.

Případová studie - náhledový obrázek
Geetoo - obrázek uvnitř případové studie

“Ve vedení jsme byli na hranici vyhoření. Díky programu jsme věci odblokovali a otevřeli se navzájem. To má nevyčíslitelnou hodnotu.”  —   Vladimír Kvaš, CEO Geetoo

“Až teď vidím, že fungovat bez emocí je jako plout bez kompasu.”  —   Matěj Žáček, COO Geetoo

“Více vnímám signály druhých a toho, co se děje. Dříve jsem to podceňoval nebo ignoroval a pak jsem zbytečně narážel.”
O2  —  Vybraná skupina manažerů
“Naučil jsem se lépe komunikovat problémové oblasti, umět naslouchat a hledat řešení nahoru i dolů.”
O2  —  Vybraná skupina manažerů
“Program byl velice užitečný, naučil jsem se dovednosti, o kterých jsem předtím nevěděl, že vůbec existují. V týmu se díky tomu řada věcí zlepšila.”
O2  —  Vybraná skupina manažerů
Lenka Chovancová - emoční rozvoj
“Spousta lidí nadává a stěžuje si… na šéfy, kolegy. Celkově na práci, pak i na rodinu a vlastně někdy úplně na všechno. Emoční výcvik je cesta, jak z tohoto začarovaného kruhu stížností vystoupit a začít reálně něco měnit. Začít musí opravdu každý u sebe a tady jsem dostala možnost začít to v praxi opravdu dělat.”
Talentwork  —  Lenka Chovancová

Pestrým světem emocí vás provedou zkušené odbornice

Celým programem vás bude provázet sehraná dvojice konzultantek. Díky dlouhodobé spolupráci a každým setkáním prohlubující se vzájemné důvěře, se dočkáte maximální pozornosti a individuálního přístupu.

Andrea Šimoníková

CEO, rozvojová lektorka a konzultantka
Andrea Šimoníková - o nás - medailonek

Tereza Havelková

Business terapeutka a konzultantka
Tereza Havelková - Talentwork - terapie

Získejte 30 minut
konzultace
ZDARMA

Vždy nás fascinoval lidský růst.
Když začnete cíleně pracovat se svým potenciálem.
 • Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.