Domů Rozvojové workshopy
ProductPage - Práce s emocemi - úvodní obrázek

Dejte svému týmu rozvoj, který skutečně potřebuje

Rozvojové workshopy

Sami víte nejlépe, která témata vás pálí. A my zas, jak s nimi pracovat s chladnou hlavou. Intenzivní jednodenní rozvojové workshopy vás nakopnou k potřebným změnám.

Domů Rozvojové workshopy

Dejte svému týmu rozvoj, který skutečně potřebuje

Rozvojové workshopy

Sami víte nejlépe, která témata vás pálí. A my zas, jak s nimi pracovat s chladnou hlavou. Intenzivní jednodenní rozvojové workshopy vás nakopnou k potřebným změnám.

Ochutnejte ten pravý rozvoj pro vaši každodenní praxi

Rozvojové workshopy jsou průsečíkem vašich potřeb a našeho unikátního přístupu k růstu. Vycházejí z témat, kterým se věnujeme v rámci dlouhodobých programů, jejichž know-how koncentrují do jediného dne. Dne nových vhledů, perspektiv, možností a především propojení s praxí.

Rozvojové workshopy vám pomohou:

 • Otevřít témata, které potřebujete řešit.
 • Změřit stav vaší firmy a rozpoznat, jak na tom je.
 • Pochopit rozdíly mezi lidmi a účinněji spolupracovat.
 • Přijímat a využívat nečekané změny a překonávat nejistoty.
 • Přinášet měřitelné výstupy s propojením do praxe.
 • Uvědomit si, jaký rozvoj vaše firma potřebuje.

Přínosy pro vaši firmu

Nemusíte spořádat plnou porci, abyste zjistili, jestli vám chutná. Naše rozvojové workshopy jsou jako degustační menu. Dostanete plnohodnotný obsah, jen v menší porci. Ta pro vás bude lépe stravitelná a uvědomíte si, jestli chcete vyzkoušet ještě jiná témata nebo si rovnou dopřejete přídavek.

Růst osobní a profesionální

Získání vyšší efektivity a výkonnosti, náskok před ostatními.

Spokojenější a stálejší tým

Větší soudržnost týmu, lepší komunikace a posílení firemní kultury.

Nástroje pro efektivní řízení

Důraz na praktické využití know-how a jeho aplikaci do leadershipu.

Rozvoj potenciálu

Rozvoj podložený měřením a daty s jasně definovanými cíli.

Vyberte si workshop pro vaše firmy

Konkrétní rozsah a formu workshopů přizpůsobíme podle vašich potřeb.

Pro koho:

Týmy, leadeři či majitele

Forma:

Online / prezenční

Časový rámec:

3,5 hod.
nebo 7 hod.

Velikost skupiny:

12 – 15
osob

Témata rozvojových workshopů

1. téma: rozvoj lidí, klíč k trvalým změnám
 • Benefitní, strategický a deblokační rozvoj lidí.
 • Rozvoj potenciálu lidí jako klíčový nástroj pro práci s lidmi.
 • Horizontální a vertikální rozvoj lidí a firem.
 • Co vše by měl obsahovat rozvoj lidí, aby byl skutečně účinný.
 • Které nástroje jsou užitečné a které ztráta času a energie.
 • Triangulace jako základ úspěšného pochopení potenciálu jedince.
 • Nejčastější chyby a překážky při rozvoji lidí, které celý proces brzdí, zastavují nebo degradují.
 • Iluze vědomostí vs. rozvoj vedoucí k trvalým změnám.
 • Návratnost investice do rozvoje potenciálu.
 • Workshop obsahuje několik sebereflexních aktivit pro jednotlivce nebo skupiny.
2. téma: sebepoznání lidí v týmu přes talenty
 • Workshopu by mělo předcházet měření, ideálně i konzultace.
 • Úvod do rozvoje potenciálu v kontextu dnešní doby a do talentů dle Gallupu.
 • Základní teorie pro práci s talenty a/nebo hodnotami – definice, data, studie, odkaz.
 • Propojování účastníků podle talentů a praktické projevy talentů:
  • silná/slabá stránka,
  • zvládnutá/nezvládnutá silná stránka.
 • Dodatečné vysvětlení talentů, které jsou sporné a nejasné.
 • Unikátní talentový profil 34 talentů.
 • Mých 10 talentů a stupeň jejich zvládnutí/nezvládnutí.
 • Které slabé stránky ostatních mě nejvíce vadí a co s tím dělat.
 • Kdy jsem úspěšný a kdy nejsem.
 • Workshop obsahuje několik sebereflexních aktivit pro jednotlivce nebo skupiny.
3. téma: úroveň a rozvoj firemní / týmové kultury
 • Firemní / týmová kultura.
 • Měření vaší firemní / týmové kultury.
 • Interpretace výsledku vaší aktuální firemní / týmové kultury.
 • Co vše ovlivňuje vaši firemní / týmovou kulturu.
 • Růstové a úpadkové typy firemní / týmové kultury.
 • Stupně firemní/týmové kultury a její dopady na výkonnost, vztahy, spokojenost majitelů s výsledky.
 • Jak posunout vaší firemní / týmovou kulturu do očekávané kondice.
 • Workshop obsahuje několik sebereflexních aktivit pro jednotlivce nebo skupiny.
4. téma: zvládání nejistoty a změny v týmu či firmě
 • Benefitní, strategický a deblokační rozvoj lidí.
 • Akcelerace rychlosti změn vs nedostatečná adaptace lidí na změny.
 • Zhodnocení vaší aktuální situace, kde vnímáte největší změny, nejistoty a rizika.
 • Jak funguje proces změny, vnímání nejistoty a rizika na úrovni lidské psychiky.
 • Kde nejčastěji proces zavádění změn selhává a co s tím dělat.
 • Vliv emocí na změny a nejistoty.
 • Jak ošetřit obavy a nejistotu lidí, která se při zavádění změn objevuje.
 • Aplikace změnového procesu na zavádění vašich konkrétních projektů.
 • Ukázka struktury rozvoje lidí jako součást implementačního procesu změn, aby uměli lidé snadněji procházet změnami.
 • Cvičení: Jaká je vaše odolnost vůči přijímání změn?
 • Cvičení: Jaká je vaše odolnost vůči nejistotě?
 • Workshop obsahuje několik sebereflexních aktivit.
5. téma: emoce jako klíč k rozvoji
 • Úvod do emočního rozvoje – změny ve světě a nutnost emočního rozvoje.
 • Model zralosti.
 • Dopady (ne)dostatečné zralosti lidí na:
  • jejich schopnost zvládat náročné emoce a situace,
  • jejich schopnost aktivně řešit problémy a nevyhýbat se překážkám,
  • ochotu přijímat a nést zodpovědnost za jejich práci.
 • Základní emoce a k čemu jsou užitečné.
 • Prožívání, potlačování a skrývání emocí a pocitů.
 • Kolečko emocí a jeho využití při vnímání emoční situace.
 • Zvládání emocí v návaznosti na řízení neustálých změn.
 • Vydefinování vašich rozvojových potřeb pro dosahování cílů.
 • Workshop obsahuje několik sebereflexních aktivit.
6. téma: typologie šéfů a jak na ně
 • HR jako strategický partner pro ředitele.
 • Šéf jako blokátor změn aneb říká, že chce, ale chová se opačně.
 • Typologie šéfů podle různých hledisek:
  • dle úrovně firemní kultury,
  • dle dominantní osobní talentové strategie,
  • dle převažujících osobních hodnot,
  • dle emoční zralosti a schopnosti zpracovávat své emoce.
 • Manažerské styly a typologie šéfů:
  • preferovaný manažerský styl,
  • odmítaný manažerský styl,
 • co se musí stát, aby nastala ochota ke změně manažerského styl.
 • Existuje vůbec ideální šéf? Ideální typ šéfa pro určitou situaci.
 • Jak pracovat s různými typy šéfů.
 • Cvičení: jste krkem nebo hlavou svého šéfa?
 • Cvičení: největší nedostatky šéfa k pozitivní změně a rozvoji organizace.
 • Cvičení: základní strategie, jak na mého šéfa.
 • Workshop obsahuje několik sebereflexních aktivit pro jednotlivce nebo skupiny.
7. téma: zmapování osobních hodnot
 • Úvod do osobních hodnot.
 • Měření osobních hodnot online.
 • Vědomé a nevědomé osobní hodnoty.
 • Žité a deklarované osobní hodnoty.
 • Limitující osobní hodnoty.
 • Vzájemné sdílení osobních hodnot.
 • Dopady osobních hodnot na vaši spolupráci.
 • Workshop obsahuje několik sebereflexních aktivit pro jednotlivce nebo skupiny.
8. téma: zmapování týmových hodnot
 • Úvod do týmových hodnot.
 • Měření týmových hodnot online.
 • Výsledky vašich týmových hodnot z měření.
 • Přednosti a blokátory vašich týmových hodnot.
 • Limitující týmové hodnoty.
 • Vzájemné sdílení názorů účastníků, kdy se které týmové hodnoty ignorují.
 • Dopady týmových hodnot na vaši spolupráci.
 • Validace týmových hodnot v čase.
 • Workshop obsahuje několik sebereflexních aktivit pro jednotlivce nebo skupiny.
9. téma: jak se stát úspěšným manažerem
 • Nové nároky na současný management a leadership – trendy, změny role, funkce a kompetence manažera a leadera.
 • Klíčové dovednosti a postupy pro zvládání rolí manažera i leadera v jedné osobě.
 • Systém a zásady profesionální manažerské komunikace.
 • Praktický nácvik: popisná zpětná vazba – pozitivní / negativní – struktura, zásady.
 • Praktický nácvik: správné formy delegování a zadávání úkolů a požadavků – modelové situace (ochotná, neochotná, komplikovaná, manipulativní osoba).
 • Praktický nácvik: korekční rozhovory, krizové rozhovory, komplikované situace – jak je lépe zvládat.
 • Problematika chvály a pozitivní motivace – jak ji správně dávat a pracovat s ní.
 • Tvorba pozitivního a růstového klimatu v týmu – aktivní tvorba a vliv lídra.
 • Řešení vašich konkrétních situací a případovek z praxe.
 • Workshop obsahuje několik sebereflexních aktivit pro jednotlivce nebo skupiny.

Využíváme metody, které přinášejí efekt

Program je interaktivní a využívá praktická cvičení i konkrétní úkoly pro vaši praxi. Teorie zabírá maximálně 25 % času, zbytek je věnován praktickým dovednostem a jejich aplikaci. Používáme metody jako je:

ProductPage - Práce s emocemi - metody, které přinášejí efekt obrázek
ProductPage - Práce s emocemi - metody, které přinášejí efekt obrázek 2

Rozhodujte se moudře o svých lidech s Talentwork People Analytics

S naší aplikací získáte přesný náhled na vaše lidi, pomocí detailních měření a analýz. Naše reporty jsou neocenitelným zdrojem informací pro HR specialisty, manažery i vedení firmy, umožňují lepší porozumění dynamice týmu a usnadňují rozhodování o rozvoji a strategickém směřování. Zvyšte angažovanost a motivaci svých lidí s námi.

  Reference

  Zkušenosti těch, kteří s námi kráčeli cestou seberozvoje a objevili svůj plný potenciál.

  Euro Air

  “Díky skvělému workshopu zaměřenému na emoce a zvládání změn jsme i v našem týmu začali pracovat na vzájemném sdílení pocitů, emocí, strachů či obav. Zavedení pravidelného setkávání je výbornou cestou pro prohloubení harmonie, důvěry, vztahů a nakonec i zvýšení efektivity práce.”

  Pro-Veg  —  Vybraná skupina manažerů
  Jan Kurel

  “Byla jsem zvědavá, v jakém rozsahu mohu silné stránky uplatnit a jak je použít pro svůj prospěch. Za přínos považuji vůbec zjištění konkrétních silných stránek, bylo to pro mne zajímavé. Workshop byl velice zajímavý a diskuze s paní lektorkou příjemná. Největší benefit vidím v tom, že jsem objevila silné stránky, o kterých jsem nevěděla, resp. jsem o nich takto nepřemýšlela. Workshop doporučuji.”

  O-I  —  Vybraná skupina manažerů
  Mgr. Vladislava Prollová, MBA

  “Lépe jsem poznala kolegy a zlepšila se tak naše spolupráce. Sebepoznání silných a slabých talentů. Odnesla jsem si správné používání silných talentů, větší respekt k rozdílným způsobům práce a myšlení. Doporučuji i ostatním.”

  Alcon Laboratories —  Michaela Svobodová,
  Head of HR ECE

  Firmy, které pracují s rozvojem lidí, mají

  29 %

  až o 29 % vyšší zisky

  15 %

  až o 15 % angažovanější zaměstnance

  72 %

  až o 72 % nižší fluktuaci

  Workshopy vás provedou průvodci

  Odborníci s hlubokým vhledem do rozvojových technik. Připraveni vás vést k novým dovednostem a poznáním.

  Michal Martoch

  Talentwork odborný garant a konzultant, CEO PeopleBoard.ai

  Michal Martoch - o nás - medailonek

  Tereza Valnohová

  Rozvojová lektorka a konzultantka

  Tereza Valášková - o nás - medailonek

  Andrea Šimoníková

  CEO, rozvojová lektorka a konzultantka

  Andrea Šimoníková - o nás - medailonek

  Miloslav Hubatka

  Rozvojový lektor a konzultant

  Miloš Hubatka

  Michal Knotek

  Rozvojový lektor a konzultant

  Michal Knotek - o nás - medailonek

  Jana Švarná

  Rozvojová lektorka a konzultantka

  Jana Švarná - o nás - medailonek nová fotografie

  Získejte 30 minut
  konzultace
  ZDARMA

  Zajímá vás více podrobností? Chtěli byste něco vysvětlit?
  Setkejme se na první konzultaci – je zcela nezávazná.
  • Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.