Tereza

Havelková

Business terapeutka a konzultantka
Empathy | Intellection | Input | Connectedness | Responsibility
10+ let zkušeností v terapii, 5+ let zkušeností s business prostředím
„Psychoterapie pomáhá porozumět sobě samému, svým emocím a potřebám a skrze to také lépe porozumět vztahům, jichž jsme součástí.”
Tereza Havelková - Talentwork - terapie

Tereza přináší své bohaté profesní zkušenosti z psychoterapie do světa businessu. Je tu pro vás ve chvíli, kdy při osobním rozvoji narazíte na téma, které si zaslouží péči s přesahem do terapie. Víme totiž, že skutečný efekt má takový rozvoj, který nedělá rozdíly mezi pracovním a osobním životem.

Tereza vás provede následujícími tématy

  • Proč nejsem spokojený, i když se mi podařilo dosáhnout vytouženého povýšení.
  • Jak mám nakládat se svým vztekem a podrážděním při poradách a komunikaci s kolegy.
  • Jak mám pracovat se svým perfekcionismem a nároky na sebe a na druhé lidi a kde se to ve mně bere.
  • Ať dělám, co dělám, cítím, že nejsem tak výkonný a schopný jako moji kolegové.
  • Jak to udělat, abych se cítil plnohodnotným členem týmu.
  • Jak mám komunikovat se svými podřízenými, když nedokážu najít pochopení pro jejich nedokonalosti, slabosti, či osobnostní zvláštnosti.

V čem vám pomohou Tereziny talenty?

Empathy dává Tereze schopnost zachytit esenci toho, co potřebujete řešit a co vám stojí v cestě k úspěchu. Díky Intellection má dar pomoci vám objevit vaše vlastní motivace a smysl práce na sobě. Jde do hloubky a drží směr.

Input znamená, že Tereza ráda hledá širší souvislosti problémů. Nebojí se konzultovat nová témata s kolegy a své know-how obohacovat o další poznání. Terezina Connectedness vám pomůže najít v týmu lidi, ke kterým se vám vyplatí směřovat pozornost, a kteří vám pomohou dostat se k cíli.

Jejím pátým silný talentem je Responsibility. Tereze záleží na tom, aby se vám v praxi dařilo dělat konkrétní kroky dopředu a abyste dokázali dosáhnout cíle, který jste si společně stanovili.