Domů Obchodní podmínky Obchodní podmínky k programu Autentický leader

Obchodní podmínky k programu Autentický leader

 

Úvod

Poskytovatelem programu Autentický leader je společnost Talentwork s.r.o., se sídlem Vlčnov 180, 742 31 Starý Jičín, IČ: 04926706, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 65625 (dále jen jako “Poskytovatel”). Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Účastníkem programu Autentický leader (dále jen jako “Účastník”) a jsou pro obě strany závazné.

 

Přihlašování

1.1 Smluvní vztah mezi námi a vámi, coby Účastníkem programu Autentický leader (dále jen jako “Program”) vzniká ve chvíli, kdy akceptujeme vaši závaznou přihlášku, kterou můžete učinit vyplněním objednávkového formuláře na našich webových stránkách (https://www.talentwork.cz/autenticky-leader/) nebo zasláním vaší objednávky e-mailem, a to nejpozději 7 dnů před vlastní realizací Akce. Můžete nám samozřejmě také zavolat a domluvíme se, jak objednávku rychle a k oboustranné spokojenosti vyřídíme. Kontakty najdete na našem webu (https://www.talentwork.cz/).
1.2 Závaznou přihláškou nám poskytnete souhlas s těmito obchodními podmínkami a dáte svolení k tomu, abychom zaregistrovali data o vás do našich interních systémů.
1.3 Při rezervaci vašeho místa v Programu vás požádáme o vaše jméno a příjmení, fakturační údaje, kontaktní telefon a e-mail. Budeme potřebovat znát také vaši doručovací adresu, protože některé pracovní materiály a podklady posíláme v případě online vzdělávání poštou.

 

Platební podmínky

2.1 Do 2 pracovních dnů od akceptace/závazné rezervace vám pošleme e-mailem fakturu na první část úhrady ve výši 30% plné ceny Programu, pokud se nedomluvíme jinak.
2.2 Program začíná zasláním vstupního testu a měření, což může být individuální u každého přihlášeného Účastníka.
2.3 Nejpozději dva týdny před vlastní realizací Programu od nás obdržíte e-mailem fakturu na doplatek plné ceny Programu, pokud se nedomluvíme jinak.
2.4 Pokud se přihlásíte na poslední chvíli, budeme požadovat, aby byla celková cena Programu uhrazena nejpozději 7 dnů před zahájením Programu, i kdyby měla být splatnost faktury úměrně k tomu kratší. Je to z toho důvodu, že vám budeme v případě online vzdělávání posílat pracovní materiály, a to až po úhradě ceny. Tak ať je máte k dispozici včas.
2.5 V odůvodněných případech se domluvíme na splátkovém kalendáři. Rádi vám vyjdeme vstříc, bude-li to mít uznatelný důvod a pokud vám to pomůže.

 

Storno podmínky

3.1 Pokud bychom museli z vážných důvodů zrušit Program, máte samozřejmě nárok na vrácení zaplacené ceny Programu. Pokud bychom zrušili pouze část Programu, vrátíme vám poměrnou část ceny Programu.
3.2 Může se stát, že budeme muset přesunout Program na jiný termín (třeba z důvodu nemoci lektora, poruchy v technickém zázemí nebo jiné mimořádné situace) a ten vám nemusí vyhovovat. V tom případě budete moci využít možnosti náhrady na dalším běhu Programu. Pokud vám ani jedna z nabídnutých možností nebude vyhovovat, pak už náhradu Programu nejsme schopni garantovat.
3.3 Pokud se odhlásíte z Programu více než 6 týdnů před jeho zahájením, vrátíme vám uhrazenou cenu poníženou o 5000 Kč. Tuto částku budeme účtovat jako administrativní náklady spojené s registrací a fakturací.
3.4 Pokud se odhlásíte z Programu méně než 6 týdnů až do dne jeho zahájení, vyúčtujeme si storno poplatek 30% z celkové ceny Programu. V souvislosti s vaší závaznou rezervací budeme odmítat další zájemce, zajišťovat vstupní Leadership měření a v tak krátkém čase nebudeme schopni za vás zajistit náhradu.
3.5 Pokud se nebudete moci zúčastnit celého Programu, můžete před zahájením Programu za sebe nahlásit náhradníka, který absolvuje celý Program za vás. Tak se vyhnete storno poplatkům.
3.6 Po zahájení Programu už vám zaplacenou cenu nevrátíme, vyjma odůvodněných případů. Rovněž pokud se rozhodnete až v průběhu Programu, že z nějakého důvodu Program nedokončíte, nevznikne vám nárok na vrácení zaplacené ceny.

 

Pravidla účasti a informace

4.1 Objednávka by měla být již od samotného začátku jasně definovaná dle časového harmonogramu, tedy před samotnou realizací Programu jak ze strany Účastníka, tak i Poskytovatele. Každý krok má určitý minimální časový rámec, proto je třeba dodržet daný harmonogram.
4.2 Pokud budeme muset změnit termín Programu nebo provést jiné změny, které budou zasahovat do harmonogramu Programu, budeme vás včas informovat e-mailem nebo telefonicky.
4.3 Pokud se Programu nezúčastní min. 8 účastníků, nebude program realizován. Je to z toho důvodu, že jsou do Programu zařazeny takové úkoly, které tento minimální počet vyžadují. Nabídneme vám v tom případě možnost absolvovat Program v náhradním / dalším termínu.
4.4 Pokud budete na části Programu (workshopy) chybět, budeme počítat s tím, že si zjistíte, co jste zmeškali a do další výuky vše doženete. Budeme hledat společně cestu, jak si můžete školící dny nahradit.
4.5 Podle aktuální situace se Program může konat mimo fyzické varianty také v online nebo hybridní formě (kombinace online a prezenční formy). O všem vás budeme včas informovat.
4.6 Může se stát, že budeme muset přesunout (konzultace) na jiný termín (třeba z důvodu nemoci konzultanta, poruchy v technickém zázemí nebo jiné mimořádné situace), na náhradním termínu se vždy společně domluvíme. Také si z kapacitních, organizačních či jiných důvodů vyhrazujeme právo změnit konzultanta.
4.7 Budeme mít pro vás připraveny vzdělávací materiály, které obdržíte v dostatečném předstihu (fyzicky na místě, poštou nebo online prostřednictvím sdílených dokumentů či emailem).
4.8 Pokud zrušíte termín konzultace do 1 dne (24h předem) je možné domluvit 1x náhradní termín.
4.9 Pokud zrušíte termín konzultace méně než 24h předem, tak vám konzultace propadá. Vyjímka je pouze z vážných osobních či zdravotních důvodů. V takovém případě máte nárok na náhradní termín. Pokud by došlo k opětovnému zrušení konzultace, tak vám konzultace propadá.
4.10 Budete od nás dostávat mezi jednotlivými školícími dny rozvojové domácí úkoly pro prohlubování vašich znalostí a dovedností. Tyto úkoly budete plnit dobrovolně dle vlastního uvážení formou fyzickou nebo online přes Skype/ Whatsapp / Zoom / Hangouts / Telefon. Rozvojové úkoly povedou k vašemu posunu, ale rozhodně nejsou povinné.
4.11 Po celou dobu Programu vám bude zpřístupněn účet v systému Talentwork People Analytics (TWPA). Budete jej potřebovat k práci. Jakmile Program skončí, již vám nabídneme účet TWPA za cenu dle ceníku.

 

Povinnosti Poskytovatele

5.1 V případě volných míst na Akci se budeme snažit akceptovat vaše přihlášky e-mailem v co nejkratším možném termínu.
5.2 Včasné vrácení plateb v případě storna Programu je pro nás samozřejmostí.
5.3 Ctíme bezproblémovou komunikaci a snahu vyjít vám vstříc.
5.4 Zaručujeme včasný začátek Programu, nerušený průběh a splnění daného harmonogramu Programu. Při prezenční účasti se můžete těšit na příjemné prostředí.
5.5 Zajistíme pro vás s dostatečným předstihem vzdělávací materiály potřebné pro běh Programu.
5.6 Připravili jsme pro vás rozvojové domácí úkoly pro prohlubování znalostí a dovedností.
5.7 Po ukončení programu máme pro vás připraveno osvědčení v případě splnění daných podmínek.
5.8 Garantujeme, že jsou vaše osobní údaje v bezpečí.

 

Povinnosti účastníka

6.1 Vzdělávání v Programu bude náročné a bude vyžadovat vaši i naši ukázněnost a plnou koncentraci. Proto budeme vyžadovat, abyste se drželi všech pokynů a dohod, byli účastni od začátku do konce, neodbíhali k jiným povinnostem, zajistili, abyste nebyli v průběhu vzdělávání rušeni. V případě online Programu si zajistěte stabilní připojení k internetu, zajistěte si funkční kameru a mikrofon a vypněte všechny notifikace a aplikace, které by vás mohly rušit. Věříme, že je naším společným zájmem zajistit sobě i ostatním co nejvyšší kvalitu vzdělávání, a tak se společně budeme snažit, aby vše proběhlo bez vyrušování.
6.2 Na začátku a na konci Programu, proběhne vstupní a výstupní Leadership měření. Tohoto se zúčastní i členové vašeho týmu. Bude na vás, abyste dohlédli na včasné zajištění výsledků tohoto měření. Stejně tak je na vás zajistit vyplnění talentového testu CliftonStrengths34 (CS34) vámi a vaším týmem včas, tj. maximálně do 1 měsíce od zahájení Programu, a to z důvodu návaznosti činností Programu. Informace k měření a talentovým testům vám poskytneme včas.
6.3 K programu máte 1 test (CS34) pro sebe a 5 testů pro váš tým. Tyto testy musíte vyčerpat do 6 měsíců po ukončení programu, jinak testy propadají.
6.4 Berte prosím na vědomí, že nebudeme poskytovat nahrávky z Programu z důvodu zajištění ochrany osobních údajů účastníků. Budeme vyžadovat, abyste neposkytovali žádné audio či videonahrávky z fyzického nebo online Programu. Docházelo by tak na vaší straně k porušování GDPR a současně k narušení soukromí ostatních Účastníků. Výjimka může být z důvodu pořizování marketingových materiálů výhradně s písemným povolením osob, které na nich budou přítomny.

 

Podmínky pro získání osvědčení

7.1 Abyste získali osvědčení, musíte splnit 90% docházku na Programu. Osvědčení vám předáme na posledním dnu Programu.

 

Závěr

Veškerá přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budeme řešit s maximální snahou vyjít vám vstříc a k oboustranné spokojenosti.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19. 10. 2021

 

Otestutjte se zdarma!
Jak dobře znáte sami sebe?


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osoních údajů.
  • Test je online a je zdarma
  • Trvá maximálně 5 minut
  • Výsledky dostanete po vyplnění do e-mailu
  • Odhalíte své sebepoznání, vyjadřování potřeb a do jaké míry vás ovlivňuje okolí
Navíc získáte přístup k informacím o seberozvoji a leadershipu přímo do vaší e-mailové schránky. Max 2 měsíčně.
Máte chuť otestovat se zdarma!
Jak dobře znáte sami sebe?