Domů Obchodní podmínky Obchodní podmínky k Rozvojovým workshopům

Obchodní podmínky k rozvojovým workshopům

 

Úvod

Poskytovatelem workshopů je Talentwork s.r.o., se sídlem Vlčnov 180, 742 31 Starý Jičín, IČ: 04926706, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 65625 (dále jen jako “Poskytovatel”). Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Účastníkem workshopu (dále jen jako “Účastník”) a jsou pro obě strany závazné.

 

Přihlašování

1.1 Smluvní vztah mezi námi a vámi, coby Účastníkem workshopu (dále jen jako “Workshop”) vzniká ve chvíli, kdy akceptujeme vaši závaznou přihlášku, kterou můžete učinit vyplněním objednávkového formuláře na našich webových stránkách (https://talentwork.cz/talentove-workshopy/), nebo zasláním vaší objednávky e-mailem. Můžete nám samozřejmě také zavolat a domluvíme se, jak objednávku rychle a k oboustranné spokojenosti vyřídíme. Kontakty najdete na našem webu (https://talentwork.cz).
1.2 Závaznou přihláškou nám poskytnete souhlas s těmito obchodními podmínkami a dáte svolení k tomu, abychom zaregistrovali data o vás do našich interních systémů.
1.3 Po přihlášení dle bodu 1.1 si přes email upřesníme o jaký workshop máte konkrétně zájem. Toto přihlášení je považováno za závaznou objednávku. Všechny potřebné informace k objednávce si od vás vyžádáme emailem (název firmy, jméno kontaktní osoby, fakturační údaje, telefon a email).
1.4 Ceny za Workshopy dostanete součástí emailu nebo jako součást cenové nabídky. Jakmile si schválíme výběr konkrétního tématu Workshopu, jeho rozs

 

Platební podmínky

2.1 Po akceptaci / závazné objednávky se domluvíme na uskutečnění Workshopu. Následně vám pošleme e-mailem fakturu na plnou cenu Workshopu, pokud se nedomluvíme jinak.

 

Jak probíhají workshopy

3.1 Náš smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky emailem či specifikací v obchodní nabídce a jejím schválením.
3.2 Objednávka by měla být již od samotného začátku jasně definovaná dle časového harmonogramu, tedy před samotnou realizací Workshopu jak ze strany Účastníka, tak i Poskytovatele. Každý krok má určitý minimální časový rámec, proto je třeba dodržet daný harmonogram.
3.3 Pokud budeme muset změnit termín Workshopu nebo provést jiné změny, které budou zasahovat do jeho harmonogramu, budeme vás včas informovat e-mailem nebo telefonicky.
3.4 Podle aktuální situace se Workshop může konat mimo fyzické varianty také v online nebo hybridní formě (kombinace online a prezenční formy). O všem vás budeme včas informovat.
3.5 Budeme mít pro vás připraveny vzdělávací materiály, které obdržíte v dostatečném předstihu (fyzicky na místě, poštou nebo v případě online Workshopu v pdf formě dle domluvy s lektorem).
3.6 Výběr lektora je možný na základě domluvy s kontaktní osobou Poskytovatele. V případě, že požadovaný lektor nebude dostupný, nabídneme vám adekvátní náhradu.
3.7 Pokud je součástí Workshopů Test CliftonStrengths®, je třeba ho vyplnit v daném termínu, abychom jej stihli zpracovat. Harmonogram a zpracování testů, případná konzultace před Workshopem se domlouvá individuálně dle povahy a potřeby. V některých případech se termín konzultace domlouvá s přiřazeným konzultantem v návaznosti na vyplnění dotazníku před konzultací. Termíny s vámi doladí přidělená kontaktní osoba, se kterou se budete na všem domlouvat, abychom mohli garantovat termíny následných konzultací a Workshopů. Všechny termíny musí být schváleny písemně v emailové komunikaci.

 

Storno podmínky

4.1 Může se stát, že budeme muset přesunout Workshop na jiný termín (třeba z důvodu nemoci lektora, poruchy v technickém zázemí nebo jiné mimořádné situace), na náhradním termínu se vždy společně domluvíme. Také si z kapacitních, organizačních či jiných důvodů vyhrazujeme právo změnit lektora.
4.2 Pokud zrušíte termín Workshopu (prezenční či online) 1 týden a méně před jeho zahájením, vrátíme vám uhrazenou cenu v plné výši.
4.3 Pokud zrušíte termín Workshopu (prezenční či online) 1 týden až 1 den před jeho zahájením, vyúčtujeme si storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny Workshopu. V souvislosti s vaší závaznou rezervací budeme odmítat další zájemce a v tak krátkém čase nebudeme schopni za vás zajistit náhradu.
4.4 V den konání Workshopu (prezenční či online) či po zahájení Workshopu už vám zaplacenou cenu nevrátíme, vyjma odůvodněných případů. Rovněž pokud se rozhodnete až v průběhu Workshopu, že z nějakého důvodu Workshop nedokončíte, nevznikne vám nárok na vrácení zaplacené ceny. Chybějící dny účasti na Workshopu si nelze nahradit.
4.5 Koordinátor zakázky či kontaktní osoba Poskytovatele musí být o veškerých změnách v rámci objednávky informována. S koordinátorem se vždy domlouvá náhradní termín zrušeného, nebo přesunutého Workshopu.

 

Povinnosti Poskytovatele

5.1 Budeme se snažit akceptovat vaše přihlášky e-mailem v co nejkratším možném termínu.
5.2 Ctíme bezproblémovou komunikaci a snahu vyjít vám vstříc.
5.3 Zaručujeme včasný začátek Workshopu, nerušený průběh a splnění daného harmonogramu Workshopu.
5.4 Zajistíme pro vás s dostatečným předstihem potřebné vzdělávací materiály.
5.5 V případě online Workshopů vám pomůžeme s technickými problémy, pokud to bude v našich silách (nastavení zvuku, kamery, mikrofonu, vstup do vzdělávací místnosti apod.)
5.6 Garantujeme, že jsou vaše osobní údaje v bezpečí.
5.7 Součástí Workshopu je naše podpora samozřejmostí.

 

Povinnosti účastníka

6.1 Vzdělávání na Workshopu bude náročné a bude tedy vyžadovat vaši i naši ukázněnost a plnou koncentraci. Proto budeme vyžadovat, abyste se drželi všech pokynů a dohod, byli účastni od začátku do konce, neodbíhali k jiným povinnostem, zajistili, abyste nebyli v průběhu vzdělávání rušeni. V případě online Workshopu si zajistěte stabilní připojení k internetu, funkční kameru a mikrofon a vypněte všechny notifikace a aplikace, které by vás mohly rušit. Věříme, že je naším společným zájmem zajistit sobě i ostatním co nejvyšší kvalitu vzdělávání, a tak se společně budeme snažit, aby vše proběhlo bez vyrušování.
6.2 Myslete na dodržování daných termínů testování / konzultací.
6.3 Berte prosím na vědomí, že nebudeme poskytovat nahrávky z Workshopu z důvodu zajištění ochrany osobních údajů účastníků. Budeme vyžadovat, abyste neposkytovali žádné audio či videonahrávky z fyzického nebo online Workshopu. Docházelo by tak na vaší straně k porušování GDPR a současně k narušení soukromí ostatních Účastníků. Výjimka může být z důvodu pořizování marketingových materiálů výhradně s písemným povolením osob, které na nich budou přítomny.

 

Závěr

Veškerá přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budeme řešit s maximální snahou vyjít vám vstříc a k oboustranné spokojenosti.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30.08.2023

 

Otestutjte se zdarma!
Jak dobře znáte sami sebe?


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osoních údajů.
  • Test je online a je zdarma
  • Trvá maximálně 5 minut
  • Výsledky dostanete po vyplnění do e-mailu
  • Odhalíte své sebepoznání, vyjadřování potřeb a do jaké míry vás ovlivňuje okolí
Navíc získáte přístup k informacím o seberozvoji a leadershipu přímo do vaší e-mailové schránky. Max 2 měsíčně.
Máte chuť otestovat se zdarma!
Jak dobře znáte sami sebe?