Domů Obchodní podmínky Obchodní podmínky k Talentwork leadership měření

Obchodní podmínky
k Talentwork leadership měření

 

Úvod

Poskytovatelem Talentwork leadership měření je Talentwork s.r.o., se sídlem Vlčnov 180, 742 31 Starý Jičín, IČ: 04926706, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 65625 (dále jen jako “Poskytovatel”). Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Účastníkem Talentwork leadership měření (dále jen jako “Účastník”) a jsou pro obě strany závazné.

 

Přihlašování

1.1 Smluvní vztah mezi námi a vámi, coby Účastníkem Talentwork leadership měření (dále jen jako “Leadership měření”) vzniká ve chvíli, kdy akceptujeme vaši závaznou objednávku, kterou můžete učinit vyplněním objednávkového formuláře na našich webových stránkách (https://www.talentwork.cz/talentwork-leadership-mereni/), nebo zasláním vaší objednávky e-mailem. Můžete nám samozřejmě také zavolat a domluvíme se, jak objednávku rychle a k oboustranné spokojenosti vyřídíme. Kontakty najdete na našem webu (https://www.talentwork.cz/).
1.2 Objednávkou Leadership měření nám poskytnete souhlas s těmito obchodními podmínkami a dáte svolení k tomu, abychom zaregistrovali data o vás do našich interních systémů. Pokud objednáváte Leadership měření pro třetí osobu, obchodní podmínky platí i pro ni.
1.3 Pro realizaci Leadership měření vás požádáme o vaše jméno a příjmení, fakturační údaje, kontaktní telefon a e-mail.

 

Platební a storno podmínky

2.1 Do 2 pracovních dnů od akceptace/závazné rezervace Leadership měření vám pošleme e-mailem fakturu se splatností 7 kalendářních dnů na plnou výši ceny Leadership měření, pokud se nedomluvíme jinak.
2.2 Pokud Leadership měření neuhradíte do doby splatnosti, obdržíte od nás upomínku, pokud ani po našem upomenutí Leadership měření neuhradíte a ani nám nedáte vědět, objednávku Leadership měření vám do 14 dnů zrušíme.
2.3 Pokud se nebudete moci zúčastnit celého Leadership měření, můžete před jeho vlastní realizací za sebe nahlásit náhradníka, který absolvuje celé Leadership měření za vás. Vyhnete se tak storno poplatkům.
2.4 Může se stát, že budeme muset přesunout část Leadership měření (konzultace) na jiný termín (třeba z důvodu nemoci konzultanta, poruchy v technickém zázemí nebo jiné mimořádné situace), na náhradním termínu se vždy společně domluvíme. Také si z kapacitních, organizačních či jiných důvodů vyhrazujeme právo změnit konzultanta.
2.5 Pokud zrušíte termín části Leadership měření (konzultace) do 1 dne před samotným konáním této části Leadership měření, je možné si domluvit pouze 1 nový náhradní termín.
2.6 Pokud zrušíte termín části Leadership měření (konzultace) v den samotného konání této části Leadership měření, část Leadership měření propadá a nemáte nárok na její náhradu. Domluva náhradního termínu je možná jen v odůvodněných případech.
2.7 V případě zrušení termínu části Leadership měření (konzultace) ve firmách do dne samotného konání této části Leadership měření, jste povinni svou účast nahradit jinou osobou, jinak vám tato část Leadership měření propadá a nemáte nárok na její náhradu.
2.8 V případě, že termín části Leadership měření (konzultace) opětovně zrušíte, nevznikne vám nárok na další termín ani nárok na vrácení zaplacené části ceny Leadership měření.

 

Pravidla účasti a informace

3.1 Objednávka by měla být již od samotného začátku jasně definovaná dle časového harmonogramu, tedy před samotnou realizací Leadership měření jak ze strany Účastníka, tak i Poskytovatele. Každý krok má určitý minimální časový rámec, proto je třeba dodržet daný harmonogram.
3.2 Pokud budeme muset změnit termín Leadership měření nebo provést jiné změny, budeme vás včas informovat e-mailem nebo telefonicky.
3.3 Leadership měření se koná v online formě.
3.4 Obsahem Leadership měření je sebehodnocení leadera, hodnocení členy týmu a interpretace výsledků Leadership měření. Na začátku Leadership měření proběhne tedy vstupní dotazování, kterého se zúčastní i členové vašeho týmu. Bude na vás, abyste dohlédli na zajištění výsledků tohoto dotazování u vás a vašeho týmu, a také bude třeba, abyste si zajistili dostatek lidí z týmu pro zpětnou vazbu. Následovat budou online konzultace. Termín konzultace se domlouvá s přiřazeným konzultantem. Informace vám poskytneme včas.
3.5 V žádném případě neneseme odpovědnost za vyplnění dotazníků na straně Účastníka i jeho týmu. Stejně tak neneseme žádnou odpovědnost za interpretaci dat, špatné či nevhodné pochopení výsledků nebo výstupů, za dopady zjištěných informací z dotazování, za případné špatné rozhodnutí, na základě kterého by vám mohly vzniknout jakékoliv škody, ať již finanční či jiné povahy.

 

Povinnosti Poskytovatele

4.1 Akceptaci vaší objednávky e-mailem se snažíme provést v co nejkratším možném termínu.
4.2 Zavazujeme se vám předat interpretaci výsledků Leadership měření (Já jako leader a Já a můj tým) formou konzultace a následně reportu.
4.3 Garantujeme, že jsou vaše osobní údaje v bezpečí. Naše Zásady ochrany osobních údajů najdete zde: https://www.talentwork.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

 

Povinnosti účastníka

5.1 Bude na vás, abyste dohlédli na zajištění vyplnění vstupního dotazování Leadership měření u vás a vašeho týmu a také bude třeba, abyste si zajistili dostatek lidí z týmu pro zpětnou vazbu.
5.2 Berte prosím na vědomí, že nebudeme poskytovat nahrávky z následných online konzultací Leadership měření z důvodu zajištění ochrany osobních údajů. Budeme vyžadovat, abyste neposkytovali žádné audio či videonahrávky, docházelo by tak na vaší straně k porušování GDPR. Výjimka může být z důvodu pořizování marketingových materiálů výhradně s písemným povolením osob, které na nich budou přítomny.

 

Závěr

Veškerá přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budeme řešit s maximální snahou vyjít vám vstříc a k oboustranné spokojenosti.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30.08.2023

 

Otestutjte se zdarma!
Jak dobře znáte sami sebe?


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osoních údajů.
  • Test je online a je zdarma
  • Trvá maximálně 5 minut
  • Výsledky dostanete po vyplnění do e-mailu
  • Odhalíte své sebepoznání, vyjadřování potřeb a do jaké míry vás ovlivňuje okolí
Navíc získáte přístup k informacím o seberozvoji a leadershipu přímo do vaší e-mailové schránky. Max 2 měsíčně.
Máte chuť otestovat se zdarma!
Jak dobře znáte sami sebe?