Domů Obchodní podmínky Obchodní podmínky ke Talentovému měření a konzultacím

Obchodní podmínky ke Talentovému měření a konzultacím

 

Úvod

Poskytovatelem Talentového měření a konzultací je Talentwork s.r.o., se sídlem Vlčnov 180, 742 31 Starý Jičín, IČ: 04926706, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 65625 (dále jen jako “Poskytovatel”). Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Účastníkem Talentového měření a konzultací (dále jen jako “Účastník”) a jsou pro obě strany závazné.

 

Přihlašování

1.1 Smluvní vztah mezi námi a vámi, coby Účastníkem Talentového měření a konzultací (dále jen jako “Konzultace”) vzniká ve chvíli, kdy akceptujeme vaši závaznou přihlášku, kterou můžete učinit vyplněním objednávkového formuláře na našich webových stránkách (https://www.talentwork.cz/talentove-mereni-a-konzultace/) nebo zasláním vaší objednávky e-mailem. Můžete nám samozřejmě také zavolat a domluvíme se, jak objednávku rychle a k oboustranné spokojenosti vyřídíme. Kontakty najdete na našem webu (https://talentwork.cz). Součástí Talentového měření a konzultací “Konzultace” je myšleno test CliftonStrengths® od Gallupu®, test Talentová zpětná vazba 360° a konzultace (libovolné množství).
1.2 Objednávkou “Konzultace” nám poskytnete souhlas s těmito obchodními podmínkami a dáte svolení k tomu, abychom zaregistrovali data o vás do našich interních systémů. Pokud objednáváte “Konzultace” pro třetí osobu, obchodní podmínky platí i pro ni.
1.3 Pro realizaci “Konzultace” vás požádáme o vaše jméno a příjmení, fakturační údaje, kontaktní telefon a e-mail.

 

Platební a storno podmínky

2.1 Do 2 pracovních dnů od akceptace objednávky “Konzultace” vám pošleme e-mailem fakturu se splatností 7 kalendářních dnů na plnou výši ceny “Konzultace”, pokud se nedomluvíme jinak.
2.2 Pokud “Konzultace” neuhradíte do doby splatnosti, obdržíte od nás upomínku, pokud ani po našem upomenutí “Konzultace” neuhradíte, ještě jednou vám platbu připomeneme a pokud ani v tomto případě neuhradíte ani nám nedáte vědět, objednávku “Konzultace” vám do 14 dnů zrušíme.
2.3 Pokud se z “Konzultace” odhlásíte již po uhrazení, máte nárok na vrácení zaplacené ceny “Konzultace”pouze do 14 dnů od provedené platby, ale zároveň nesmí dojít k žádné realizaci části (například vyplnění testu CliftonStrengths®).
2.4 Pokud se nebudete moci zúčastnit “Konzultace”, můžete před vlastní realizací za sebe nahlásit náhradníka, který absolvuje celou “Konzultaci” za vás.
2.5 Může se stát, že budeme muset přesunout (konzultace) na jiný termín (třeba z důvodu nemoci konzultanta, poruchy v technickém zázemí nebo jiné mimořádné situace), na náhradním termínu se vždy společně domluvíme. Také si z kapacitních, organizačních či jiných důvodů vyhrazujeme právo změnit konzultanta.
2.6 Pokud zrušíte termín (konzultace) do 1 dne před samotným konáním (konzultace), je možné si domluvit pouze 1 nový náhradní termín.
2.7 Pokud zrušíte termín (konzultace) v den samotného konání (konzultace), (konzultace) propadá a nemáte nárok na její náhradu. Domluva náhradního termínu je možná jen v odůvodněných případech.
2.8 V případě zrušení termínu (konzultace) ve firmách do dne samotného konání konzultace, jste povinni svou účast nahradit jinou osobou, jinak vám tato konzultace propadá a nemáte nárok na její náhradu.
2.9 V případě, že termín (konzultace) opětovně zrušíte, nevznikne vám nárok na další termín ani nárok na vrácení zaplacené části ceny “Konzultace”.

 

Pravidla účasti a informace

3.1 Objednávka by měla být již od samotného začátku jasně definovaná dle časového harmonogramu, tedy před samotnou realizací, a to jak ze strany Účastníka, tak i Poskytovatele. Každý krok má určitý minimální časový rámec, proto je třeba dodržet daný harmonogram.
3.2 Pokud budeme muset změnit termín konzultace nebo provést jiné změny, budeme vás včas informovat e-mailem nebo telefonicky.
3.3 Konzultace se koná v online formě, pokud se nedomluvíme jinak.
3.4 Test CliftonStrengths® si můžete vyplnit kdykoliv, ale zpracovávat se začne jakmile bude uhrazena faktura za objednanou Konzultaci. Po odeslání výsledku testu budou následovat online konzultace. Termín konzultace se domlouvá s přiřazeným konzultantem v návaznosti na vyplnění dotazníku před konzultací.
3.5 Pokud do 1 roku od objednávky nebo poslední konzultace nevyčerpáte ani test ani další konzultace, nárok na zpracování testu nebo konzultace po 1 roce zaniká.

 

Povinnosti Poskytovatele

4.1 Budeme se snažit akceptovat vaše přihlášky e-mailem v co nejkratším možném termínu.
4.2 Ctíme bezproblémovou komunikaci a snahu vyjít vám vstříc.
4.3 Garantujeme, že jsou vaše osobní údaje v bezpečí.

 

Povinnosti účastníka

5.1 Berte prosím na vědomí, že nebudeme poskytovat nahrávky z konzultací z důvodu zajištění ochrany osobních údajů. Budeme vyžadovat, abyste neposkytovali žádné audio či videonahrávky z online konzultací. Docházelo by tak na vaší straně k porušování GDPR. Výjimka může být z důvodu pořizování marketingových materiálů výhradně s písemným povolením osob, které na nich budou přítomny.

 

Závěr

Veškerá přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budeme řešit s maximální snahou vyjít vám vstříc a k oboustranné spokojenosti.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30.08.2023

 

Otestutjte se zdarma!
Jak dobře znáte sami sebe?


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osoních údajů.
  • Test je online a je zdarma
  • Trvá maximálně 5 minut
  • Výsledky dostanete po vyplnění do e-mailu
  • Odhalíte své sebepoznání, vyjadřování potřeb a do jaké míry vás ovlivňuje okolí
Navíc získáte přístup k informacím o seberozvoji a leadershipu přímo do vaší e-mailové schránky. Max 2 měsíčně.
Máte chuť otestovat se zdarma!
Jak dobře znáte sami sebe?