Domů Reference klientů Jednotlivé reference Madami: jak zefektivnili firemní procesy

Jak v Madami zefektivnili firemní procesy

Madami je český výrobce přírodních ovocných čajů, šťáv a alkoholických nápojů. Jeho dva spolumajitelé a bratři hledali cestu k efektivnějšímu vedení a k lepšímu využití potenciálu svého i svých lidí.

Madami - podrobná reference

10
měsíců

Talentové testy
& konzultace

Autentický leadership

Transformační program Autentický leader

Majitelům jsme doporučili 10měsíční program Autentický leader, který jim pomohl zlepšit jejich leadership kompetence a do hloubky porozumět sami sobě. Díky jejich růstu prošla změnou celá firma. Výsledkem transformace je rychlejší růst značky i spokojenější tým.

Majitelé očekávali zvýšení výkonu firmy a zrychlení růstu. Zlepšení firemní kultury a v neposlední řadě lépe poznat sebe sama.

„Odhalil jsem své slabiny, strachy a mezery při vymezování hranic.“
Madami: Vladimír Erben, jednatel a spolumajitel firmy

Madami - podrobná reference

Průběh programu:

 • 2x vstupní měření leadershipu
 • 2x 6 talentových testů pro leadera a 5 členů týmů
 • 2x 4 individuální konzultace
 • 10 dnů praktických workshopů
 • 50 h rozvojových praktických úkolů mezi workshopy
 • 4 půldenní online workshopy
 • 3 mastermind setkání
 • 2x výstupní měření leadershipu na srovnání posunu během programu

Dopady spolupráce slovy majitelů:

 • Lépe se vyznám v sobě i ostatních.
 • Jsem o 20 % efektivnější v komunikaci.
 • Naučil jsem se být autentický.
 • Rozloučili jsme se s lidmi, kteří brzdili tým.
 • Naučili jsme se maximálně věnovat onboardingu a investice do nových zaměstnanců se nám vrací.
 • Najali jsme výkonného ředitele, který vykompenzoval naše slabé stránky.

Další kroky: individuální rozvojové a talentové konzultace

Aby se spolu s majiteli mohli rozvíjet i další členové týmu a firma se posouvala efektivněji, nabídla jsme Madami spolupráci s naší interim talentovou konzultantkou. Ta pomohla ve firmě zavést systematický talentový přístup, diagnostiku silných a slabých stránek a využívat práci s potenciálem v každodenní praxi.

Oba majitelé dlouhodobě využívají individuální rozvojové konzultace, které jim pomáhají vést firmu k naplňování strategických cílů.

Madami - case study
„Děkuji za naši spolupráci v leadershipu, která mi v mnoha ohledech dochází až nyní a každý den z ní těžím. Pro restart změn u nás bylo nevyhnutelné zavést procesní změny. Díky…“
Madami: Dušan Erben, jednatel a spolumajitel firmy

Spolupráci s Madami jsme shrnuli i do stručného pdf ke stažení.