Domů Reference klientů Jednotlivé reference Geetoo: analýza rozvojových potřeb & rozvoj leaderů

Geetoo: analýza rozvojových potřeb & rozvoj leaderů

Geetoo je česká technologická firma poskytující cloudové technologie pro velké i malé firmy. Rychle roste a prochází přerodem z malé firmy na střední. Její majitelé se na nás obrátili ve chvíli, kdy hledali podporu při transformaci procesů a usnadnění komunikace ve firmě.

Geetoo - logo uvnitř případové studie

1
rok

Autentický
leader

Individuální
rozvoj leaderů

S firmou Geetoo jsme se potkali ve chvíli, kdy stála na důležité křižovatce. Úspěch a rozvoj s sebou přinášel problémy, které vedení dosud nepotřebovalo řešit:

  • Nutnost zavádět procesy, bez kterých se zatím obešli.
  • Odpor části lidí k procesům, obavy z “korporátnosti”.
  • Deziluze a frustrace vedení, pocit nedocenění a bezvýchodnosti.
  • Potřeba otevřeně mluvit o věcech, které se do té doby dařilo “nechat být”.
  • Náročné situace, které se nedařilo funkčně vykomunikovat.
Geetoo - obrázek uvnitř případové studie

“Ve vedení jsme byli na hranici vyhoření. Díky programu jsme věci odblokovali a otevřeli se navzájem. To má nevyčíslitelnou hodnotu.”

Vladimír Kvaš

CEO, Geetoo

Analýza rozvojových potřeb

Spolupráci jsme začali hloubkovou analýzou rozvojových potřeb vedení firmy. Děláme to proto, abychom mohli navrhnout rozvoj odpovídající reálné situaci firmy a nastavit cíle rozvoje v souladu s celkovou firemní strategií.

1.

fáze řešení

Na základě analýzy jsme Geetoo navrhli kombinovaný rozvoj leadershipu firmy: Program Autentický leader v interní variantě pro 9 manažerů firmy a Individuální rozvoj klíčových manažerů formou konzultací

Program umožňuje vnitřní transformaci účastníků, učení se novým nástrojům vedení lidí, otevření se sebereflexi a zpětné vazbě, profesionální práci s talenty každého člověka. Výsledkem programu byly tři klíčové posuny:

  • Původně soutěživá firemní kultura se proměnila na spolupracující.
  • Vedení se podařilo dát do pohybu transformaci procesů.
  • Atmosféra ve firmě je otevřenější a tím podporuje vyšší efektivitu v projektech.

2.

fáze řešení

V dalším kroku připravujeme navazující program pro vedeni i zaměstnance. Vzhledem k tomu, že vedení velice oceňovalo práci s emocemi v programu Autentický leader, a také na základě analýzy situace jsme navrhli celofiremní program pro práci s emocemi. “Až teď vidím, že fungovat bez emocí je jako plout bez kompasu.” říká Matěj Žáček, COO Geetoo.

Práce s emocemi: jak zvládnout stres a adaptovat se na změny?

Zvládat dlouhodobý stres umí málokdo. Prevencí i řešením je emoční rozvoj