Leadership, Trendy a inovace

Emočně inteligentní manažeři jsou úspěšnější. Patříte k nim?

Blogový článek - náhled - Emočně inteligentní manažeři jsou úspěšnější
Moc emocí je obrovská. Ovlivňují naše myšlení, chování, i prožívání. Dokáží zraňovat i vyburcovat k excelentním výkonům, což platí i v zaměstnání. Podle studií dosahují manažeři s vysokou emoční inteligencí napříč odvětvími lepších výsledků. Spokojenější jsou i jejich týmy. Zjistěte, jestli jste jedním z nich.

Emoce nás doprovázejí neustále, tedy i v práci. Málokdo je schopný nechat za dveřmi kanceláře ranní nedorozumění s partnerem, tlak z nakupených úkolů nebo nadšení z dosažení jednoho ze svých cílů. Dennodenně se svými pocity pracujeme. Zároveň čelíme emocím ostatních. A právě schopnost toto zvládnout, potažmo efektivně řídit, můžeme nazvat emoční inteligencí.

Víte, že jsou emoce nakažlivé? V lidském mozku najdeme zrcadlové neurony, které se aktivují při prožívání vlastních emocí, ale také při pozorování emocí u jiných lidí. Mozek tak může reaktivně vyvolat například veselost, smutek, či naštvání. Zároveň máme tendenci se emočně synchronizovat. Pokud v týmu převládá uvolněná atmosféra, je pravděpodobnější, že si tuto emoci ponesou i jednotlivci.

Co umí emočně inteligentní manažer?

Je jedno, jestli pracujete v IT, strojírenství nebo pohostinství. Emoce se týkají všech. Rozdíl je v tom, jestli se jimi necháme vláčet nebo s nimi budeme pracovat v náš prospěch. Manažeři týmů, kteří si práci s emocemi osvojili, je dokáží využít k lepší týmové produktivitě a spolupráci. Jak jste na tom s emoční inteligencí vy? Disponujete níže popsanými dovednostmi?

  • Sebeuvědomění: máte povědomí o svých emocích, emocionálních reakcích, silných stránkách a omezeních.
  • Sebeovládání: i ve stresových nebo konfliktních situacích se dokážete ovládat, regulovat, neztrácíte kontrolu.
  • Empatie: dokážete se vcítit do emocí a potřeb ostatních, aktivně naslouchat a budovat důvěru.
  • Sebemotivace: umíte sami sebe pozitivně motivovat a snadno dosahujete cílů.
  • Sociální dovednosti: vytváříte pozitivní pracovní prostředí, dokážete řešit konflikty, podporovat spolupráci a motivaci v týmu.
  • Komunikace: máte silné komunikační dovednosti, dokážete jednat asertivně a vyjadřovat se respektujícím způsobem.
  • Flexibilita a adaptibilita: jste otevřeni změnám a umíte se přizpůsobit novým situacím, k problémům přistupujete s kreativitou.

Našli jste se v některých bodech? Pak vězte, že pro dosažení vysoké úrovně emoční inteligence nestačí vynikat jen ve vybraných oblastech. Zastoupeny by měly být všechny dovednosti.

Emoce nejsou slabost ani problém, pracujte s nimi

Emocionalita byla donedávna vnímána jako něco, co do businessu nepatří. Nadbytečná, nepatřičná, či dokonce zženštilá… Nastal čas přiznat si, že emoce nejsou slabost, ale při jejich správném uchopení a řízení mohou být motorem pro lepší fungování týmů.

Emoční inteligence je dnes jednou z nejvyhledávanějších obchodních a manažerských dovedností. Navíc se dá naučit, ať už je vaše výchozí pozice jakákoli.

“Ve vedení jsme byli na hranici vyhoření. Díky programu jsme věci odblokovali a otevřeli se navzájem. To má nevyčíslitelnou hodnotu.”
Vladimír kvaš

CEO, Geetoo

Naučte se zacházet s emocemi na pracovišti a připojte se mezi úspěšné lídry s touto dovedností. Díky ročnímu programu Emoční rozvoj pro firmy budujte dovednosti, které v dnešní rychlé, turbulentní době plné změn a nejistot pomůžou vašim týmům fungovat lépe a stabilněji.

Investice do emočního rozvoje pro firmy vám přinese nejen zlepšení pracovních výsledků a zvýšení efektivity, ale také lepší atmosféru v týmu a celkové zlepšení kvality života vašich zaměstnanců.