Leadership, Rozvoj firem a týmů, Trendy a inovace

Analýza: 49 % lídrů nemá pro svou práci potřebné dovednosti. Autentický leadership jim může pomoci

Domů Talentblog Leadership Analýza: 49 % lídrů nemá pro svou práci potřebné dovednosti. Autentický leadership jim může pomoci
Blogový článek: hlavní náhled k článku

Globální průzkum trendů v oblasti lidského kapitálu 2023 společnosti Deloitte potvrdil, že doba významných změn v pracovním a businessovém prostředí pokračuje. Ale kdo má firmy těmito změnami bezpečně provést? Více než kdy dřív se hovoří o důležitosti transparentního leadershipu. Jenže každý druhý lídr nemá pro svou práci potřebné dovednosti. Je nejvyšší čas přehodnotit některé z přežitých přístupů a s otevřenou myslí se pustit do učení. Talentwork v něm může díky programu Autentický leader výrazně pomoci.

Podle výsledků průzkumu společnosti Deloitte téměř všichni respondenti z Česka a Slovenska vnímají leadership jako klíčovou komponentu pro úspěch a rozvoj jejich organizace. Z dalších dat však vyplývá, že 49 % současných lídrů nemá pro svou roli potřebné dovednosti. Významně jim škodí také příliš mnoho změn, které aktuálně probíhají, a které sami nejsou schopni obsáhnout.

Ačkoli čísla nevypadají optimisticky, situace není bezvýchodná. Z pohledu Talentworku je nutné vytvořit prostor pro spolupráci a budovat fungující, silné a stabilní týmy vedené lídry, kteří svou práci dělají v souladu sami se sebou. Jsou autentičtí.

Trendem v oblasti leadershipu je v současné době přístup „human centric“, tj. přístup, který staví do popředí lidi, jejich znalosti, dovednosti, dlouhodobý rozvoj a také duševní zdraví. Vzhledem k tempu celospolečenských změn a rostoucí komplexitě problémů, s nimiž se lídři potýkají, je důležité vytvářet prostředí a kulturu, které budou založeny na spolupráci mezi týmy a jednotlivci. Takové nastavení totiž vytváří podmínky pro efektivní řešení složitých problémů. Vedoucí pracovníci mají v tomto prostředí důležitou roli koučů, mentorů, motivátorů a musí se zajímat nejen o výsledky společnosti, ale také o rozvoj a spokojenost zaměstnanců a celkový dopad činnosti společnosti na okolní prostředí.
Ivana Lorencovičová

Řídící partnerka za Deloitte CZ & SK a vedoucí iniciativy WorldImpact za Deloitte Central Europe

Co je to autenticita a proč bychom ji měli brát vážně

Autenticita je stav osoby, který vyjadřuje soulad mezi jejími vnějšími projevy a vnitřními hodnotami, přesvědčeními a identitou. Je to stav, kdy osoba jedná, komunikuje a žije tak, jak se skutečně cítí. Můžeme ji vnímat z různých úhlů:

  • Autenticita jako soulad se sebou samým aneb být sám sebou ve všech situacích, být pravdivý sám k sobě a neuplatňovat falešné masky nebo přetvářku v interakcích s ostatními lidmi.
  • Autenticita jako integrita a soudržnost aneb následovat své hodnoty bez ohledu na vnější tlaky nebo očekávání, schopnost zůstat věrný svým přesvědčením i v obtížných situacích.
  • Autenticita jako osobní růst a sebepoznání aneb objevování své pravé identity, zájmů, vášní, vzorců chování apod. a jejich kultivace.

Tento popis autenticity je třeba vnímat jako ideál, ke kterému směřujeme. Není totiž možné být plně autentický na 100 % a za všech okolností. V některých situacích je potřeba chovat se více politicky, abychom neublížili jiným nebo si nezpůsobili problémy.

Obecně se dá říct, že v interakcích s autentickým člověkem se cítíme bezpečně. V každé chvíli vám je totiž jasné, na čem jste a co od něj můžete čekat. Platí to i o lídrech. Autentičtí lídři říkají, co si myslí, a míní tím přesně to, co říkají. Tato dovednost jim dává vynikající předpoklady právě pro budování stabilních, výkonných týmů a zvládání turbulencí doby.

Zkuste si teď prověřit vlastní autenticitu a upřímně odpovědět na následující otázky:

  • Jsem si upřímně vědom svých silných a slabých stránek a pracuji na svém osobním rozvoji?
  • Zastávám své hodnoty a přesvědčení, i když se může zdát, že je to nepopulární nebo nepohodlné?
  • Snažím se naslouchat a rozumět pohledům svých kolegů a podřízených, aniž bych je okamžitě soudil?
  • Jsem transparentní v komunikaci s týmem a sděluji jim jak dobré, tak špatné zprávy?
  • Jakým způsobem reaguji na kritiku nebo zpětnou vazbu? Bráním se jí, nebo ji považuji za příležitost k růstu? 

Odpověděli jste většinou kladně na výše uvedené otázky? Pak se s největší pravděpodobností ubíráte správným směrem k nalezení své autenticity.

Autenticita jako klíč k úspěšnému leadershipu

V Talentworku věříme, že autenticita je pro lídry budoucnosti naprosto klíčová. Jen lídři, kteří svou práci vykonávají v souladu sami se sebou, mohou být dlouhodobě úspěšní. Hlavním přínosem autentického leadershipu je bezesporu zvládání strachu v kritických situacích a při nepříjemných rozhodnutích. Aby nás strach neparalyzoval a nevedl k útokům či útěkům.

Vyprávět o tom může například Vladimír Kvaš z Geetoo: „Ve vedení jsme byli na hranici vyhoření. Díky programu Autentický leader jsme věci odblokovali a otevřeli se navzájem. To má nevyčíslitelnou hodnotu.“

Chcete poznat další pozitivní dopady autentického leadershipu? Psali jsme o nich v tomto článku.

Nejste si jistí, jestli je Autentický leader pro vás to pravé?

Pojďme to společně zjistit. Využijte 30minutovou konzultaci zdarma.

Nechte nám na sebe kontakt. V rámci 30minutové konzultace zdarma s vámi probereme vaše potřeby a doporučíme, jak s prací na sobě začít.

Reagujte včas na rychle se měnící svět, pracujte na sobě

„Všichni současní lídři mají jedinečnou příležitost být hlavními činiteli v redefinici role leadershipu a ve vytváření nového prostředí, které umožní jejich organizacím prosperovat, nehledě na výzvy, které se objeví,“ uvádí Deloitte ve své studii. Za Talentwork bychom rádi dodali, že dovednosti, které budou lídři v budoucnu potřebovat, se nenaučí během jednoho školení. Jejich osvojení vyžaduje dostatek času a tréninku. Je proto nutné práci na sobě neodkládat, a začít nejlépe hned.

Zapojte se do našeho dlouhodobého programu Autentický leader a rozvíjejte své schopnosti tak, abyste ve své roli lídra obstáli dnes i v budoucnu. Nejen z perspektivy druhých, ale i sami před sebou. Získáte nové nástroje a dovednosti pro vedení svého týmu a budete hybatelem změn, které leadership nevyhnutelně potřebuje.

Další běh Autentického leadera startuje na podzim 2023, přihlašování do programu je otevřené. Pokud však vnímáte potřebu vzdělávat lídry napříč vaší organizací, rádi program uspořádáme přímo u vás ve firmě.