Rozvoj firem a týmů, Příběhy z praxe

Bronislav Převrátil z Chart Ferox: Strategický rozvoj lidí vidím jako absolutní nutnost

Domů Talentblog Rozvoj firem a týmů Bronislav Převrátil z Chart Ferox: Strategický rozvoj lidí vidím jako absolutní nutnost

Ve firmě se 700 zaměstnanci a ročním obratem 100 milionů EUR působí už 17 let. V roli Operations Managera má poslední 4 roky na starost výrobu, zásobování, služby zákazníkům… ale za klíčový pro úspěch firmy ve všech oblastech považuje investice do růstu lidí. Co z pohledu Bronislava Převrátila přinesla firmě spolupráce s talentovým konzultantem z Talentworku? Jak práce s potenciálem lidí v Chart Ferox vypadá?

V Chart Ferox máte nadstandardně rozsáhlý plán rozvoje talentů. Jak jste k němu došli?

U mě určitě hrála největší roli vlastní zkušenost s tím, co se mnou dělá osobní rozvoj a jak se mi v mnoha rovinách vrací vše, co jsem do něj vložil. Postupem času jsem i v roli manažera došel k tomu, že bez štědrých a promyšlených investic do rozvoje lidského potenciálu se jako firma nemáme šanci dostat tam, kam chceme.

“Talentwork nám pomáhá dívat se na investice
do rozvoje strategicky a s fokusem na cíl.”

Jak konkrétně talentový rozvoj u vás vypadá?

Talentový rozvoj formujeme už tři roky, v tuto chvíli je součástí komplexního programu Staň se skvělým leaderem. Tím myslíme nejen leaderem druhých, ale i leaderem sebe sama. Základem jsou talentové testy CliftonStrengths® od Gallupu a následná konzultace výsledků právě s talentovou konzultantkou Ivou. Hledání silných a slabých stránek, uvědomění si toho, jak ovlivňují náš život a kde v jejich využití máme rezervy. To je první krok.

Dál potom pracujeme s týmovými talenty na společných workshopech, které také vede talentová  konzultantka. Lidé se na nich navzájem poznají. Uvědomí si sebe sama jako součást týmu a také společně najdou, která slabá místa potřebují zaplnit. Nebo kudy se jako tým chtějí dál rozvíjet.

Co to konkrétně znamená pro praxi?

Dopad vnímáme na situacích v každodenním fungování. Když známe své talenty a pracujeme s nimi. můžeme se skvěle doplňovat. Uvedu svůj vlastní příklad. Vím o sobě, že nejsem silný ve vyjednávání, protože mám slabší empatii. Zato mám v týmu kolegyni, která je v jednání silná, a vím, že ji mohu využít. Vzít ji na důležité schůzky s sebou a spolehnout se na ni.

Také vím, že své analytické kolegy nemohu zatěžovat strategickými rozhodnutími. Mohu s nimi jít po datech, hledat detaily ve výsledcích. Ale úkol ve stylu: “Udělej mi plán na příští tři roky,” po nich nemohu chtít. Sám to díky svým talentům Futuristic a Strategic zvládnu rychleji a oni se mohou věnovat tomu, v čem jsou dobří.

Takových drobných spoluprací jsou stovky a společně tvoří celek, ve kterém jsme všichni efektivnější a spokojenější.

Proč jste se rozhodli pro spolupráci s Talentworkem?

Talentwork nám pomohl dát talentovému rozvoji v Chart Ferox zdravý směr, postavit ho na praxi. Pracovat s měřením a s daty místo s domněnkami. K realizaci nám doporučil využít roli talentového konzultanta a musím říct, že to bylo dobré rozhodnutí. Tak s námi začala pracovat  právě Iva, o které jsem mluvil.

V čem vidíte její přínos?

Kromě testování a konzultací s jednotlivci i týmy plní Iva roli, kterou by nikdo ve firmě  neměl možnost zvládat. Přináší externí nezávislý pohled a také zkušenosti i srovnání z jiných firem.

Není zatížená našimi interními procesy a vztahy a dokáže si všimnout detailů, které by nám jinak unikly. Osobně mě upozornila na úskalí mého top talentu Futuristic, kdy se příliš zaměřuji na vize a nedokážu tak efektivně týmu sdělit jednotlivé kroky k ní vedoucí, zaměřit se na praktickou stránku věci.
Nebo v povídání s lidmi, se kterými nepřijdu do kontaktu pravidelně, včas odhalí slabé místo, kde nám utíká něčí potenciál.

“Díky talentovému rozvoji jsme efektivnější a spokojenější.”

Vraťme se k programu Staň se skvělým leaderem. Kolik lidí se ho u vás účastní?

Je to 20 % firmy, tedy přibližně 150 lidí. TOP management, vyšší i nižší management, exekutivci.  80 % lidí u nás pracuje ve výrobě a do programu přímo zapojeni nejsou na jejich práci má ale také dopad. A o to nám vlastně od začátku šlo.

Jak to poznáte?

Pokud to jde, měříme. Za 3 roky, kdy program běží, se nám ve firmě obrovsky zvedla angažovanost. Výsledkem je mimo jiné o 71 % méně úrazů. Lidé mají větší motivaci zapojit se, upozorňovat na slabá místa, řešit detaily. To je pro mě skvělá zpětná vazba, že nezůstáváme u teoretických proklamací, ale změnu skutečně pociťují i lidé na spodní úrovni hierarchie. Zajímavé je, že podobné číslo uvádějí i oficiální statistiky od Gallupu. Mluví o 70% zvýšení angažovanosti při práci s talenty. Je to skvělý výsledek, ze kterého máme velkou radost. Už proto, že bezpečnost patří mezi naše klíčové hodnoty.

 Jak jinak ještě vyhodnocujete výsledky?

Staráme se o to, aby rozvoj nikdy nekončil jen konzultací. Chceme vidět konkrétní posuny konkrétních lidí. Já například po svých podřízených chci, aby dokázali říct, jak vytěžují své silné stránky a kompenzují slabé. Jak na sobě za uplynulé období zapracovali. Pokud například mluvíme o slabé stránce, která má dopad na jejich práci, vedu je k tomu, aby ji kompenzovali spoluprací s jiným kolegou nebo dalším vlastním rozvojem. Mluvíme o tom a plánujeme pro každého další kroky. Když si někdo neví sám rady a narazí na překážky například zasahující do soukromí, nabízíme mu spolupráci s firemním psychologem.

Celý rozvoj je pak skutečně komplexní a vede k dlouhodobým změnám k lepšímu. Jeden dva workshopy by samy o sobě nic nespravily. I proto jsme rádi za Talentwork, který nám pomáhá dívat se na investice do rozvoje strategicky a s fokusem na cíl.

Jak vnímáte návratnost investic do rozvoje, které jsou v Chart Ferox poměrně vysoké?

To nikdy nejde změřit přesně. Pro mě je klíčové podívat se na to, jak firma funguje a kam bych ji chtěl dál vést. Ke komplexním projektům, k vysoké přidané hodnotě, vertikální integraci…
Abychom mohli takové velké změny provést, musíme si být jisti, že máme k tomu ty správné talenty na správných místech.“Jednoduše řečeno: pokud se chci rozvíjet tam, kde chci být, musím být připraven do toho investovat. Otázka, zda vůbec investovat, pro nás tedy vůbec nepřipadá v úvahu. Vnímáme to jako absolutní nutnost.