Blogový článek: Emočně inteligentní manažeři jsou úspěšnější. Patříte k nim?

Talentovým výcvikem jsme provedli už 150+ lidí. Přidáte se na podzim i vy?

Michal Martoch - o nás - medailonek
Michal Martoch | 12. 7. 2023
Když jsem se v roce 2017 procházel po London Bridge, nešlo o dovolenou ani výpravu za krásami britské kultury. Jen jsem právě vyšel z nedaleké budovy, kde se mi podařilo úspěšně absolvovat Gallup certifikaci. S osvědčením „v kapse“ a plnou taškou studijních materiálů jsem zamířil k řece, abych po intenzivním studiu nechal nové informace dosednout a protáhl si nohy. Když jsem se v roce 2017 procházel po London Bridge, napadlo mě, jak užitečné by bylo, kdyby měl úplně každý možnost pochopit své silné a slabé stránky. A tak vznikl talentový výcvik.

Cílem bylo dostat práci s talenty do širšího povědomí lidí a firem. Když totiž děláte vše v souladu se svými talenty a tím naplňujete svůj potenciál, stává se z vás spokojenější a výkonnější člověk. V práci i soukromí.

Víte, že… Michal Martoch byl první, kdo začal s talenty v České Republice pracovat?

Když se stal certifikovaným Gallup koučem, měl za sebou už 8 let praxe. Gallup certifikace byla pro něj jen „třešničkou na dortu”, na základě které oficiálně poskytoval talentové testování CliftonStrengths® a konzultace a také začal školit další talentové profesionály. Aby i oni mohli samostatně pracovat se silnými a slabými stránkami svých klientů nebo zaměstnanců.

První talentový výcvik jsme spustili v roce 2018

Díky kombinaci know-how z Gallupu a z vlastní letité praxe jsme v únoru 2018 spustili první talentový výcvik. Jeho jedinečnost tkví v tom, že se nezabývá pouze talenty jako takovými, ale propojuje je s hodnotami, emocemi a firemní kulturou. Zahrnuje v sobě více metodik pro práci s potenciálem, je velmi komplexní a zaměřený na praktický trénink. Funguje vlastně jako nástavba Gallupu, ale zároveň není Gallupem podmíněn – u nich získáte certifikát (pokud jej potřebujete), ale teprve u nás se naučíte s lidským potenciálem opravdu samostatně a kvalifikovaně pracovat.

“Díky výcviku máme ve firmě spokojenější, komunikačně kultivovanější a výkonnější týmy.”

Revolgy  —  Jakub Kučera, Chief People Officer

“Investícia času a energie do tohoto kurzu sa mi jednoznačne ukázala ako zmysluplná a opodstatnená. Talentový výcvik hodnotím ako skvelú voľbu pre každého, kto sa chce vzdelávať v oblasti rozvoja talentov a maximálneho využívania silných stránok každého z nás.”

ACC Koučka  —  Mária Kaliňáková

Pozitivní ohlasy nás utvrdily v přesvědčení, že talentový výcvik je tou správnou cestou, jak pomáhat lidem a firmám růst. A to téměř exponenciálně. Protože každý z nových certifikovaných talentových poradců může pomoci k růstu dalším a dalším lidem.
Od prvního talentového výcviku uplynulo 5 let. Za tu dobu jsme jím provedli už 150+ lidí. Z některých z nich se později stali naši lektoři, konzultanti a obchodní partneři.

V čem je náš talentový výcvik výjimečný

Výcvik se postupně vyvíjel, stejně jako jeho forma. Z osobních setkání přešel plynule do onlinu, aby se z něj později vyklubal hybrid. Opírá se o fakta, data a měření a jeho součástí je velká porce tréninku. Teorie zabírá asi 20 % času. Zbytek je interaktivní a využívá praktická cvičení na konkrétních příkladech z praxe.

Připravili jsme jej především pro kouče a konzultanty, lektory osobního a manažerského rozvoje, manažery, personalisty a kariérové poradce. Ale každý běh modifikujeme a upravujeme na míru podle individuálních potřeb účastníků.

Hlavní přínosy talentového výcviku

  • lepší pochopení sebe i ostatních skrze intenzivní seberozvoj,
  • osvojení si práce s motivací jednotlivců i týmů,
  • nácvik konzultací pro maximální využití lidského potenciálu,
  • získání strategií pro vedení týmů a řešení konfliktů,
  • zvýšení angažovanosti lidí v rámci firmy,
  • pochopení výstupů testů CliftonStrengths® 34, umění čtení reportů, práce s nimi a jejich aplikace v praxi (rozvoj svůj i druhých, řešení problémů, náborový proces, sestavování týmů).

Další běh výcviku odstartujeme na podzim

Chcete-li pozitivně ovlivňovat život jednotlivců, týmů i firem, pak je talentový výcvik pro vás to pravé. Umožní vám do hloubky pochopit vliv silných a slabých stránek na osobní i pracovní život a rozvíjet lidský potenciál k jeho růstu.

Další běh výcviku zahájíme v říjnu 2023, je tedy nejvyšší čas se přihlásit. Čeká vás 5 dvoudenních workshopů v průběhu 5 měsíců. Individuální konzultace, spousta práce, sebepoznání, aha momentů a nových souvislostí. Prohlédněte si harmonogram výcviku nebo se rovnou přihlaste a získejte certifikát talentového profesionála Talentwork.

Ohlédnutí za talentovými výcviky v průběhu let

Autentický leader - Pavel Hofman
Autentický leader - Pavel Hofman
Autentický leader - Pavel Hofman
Autentický leader - Pavel Hofman
Geetoo - obrázek uvnitř případové studie
Případová studie - náhledový obrázek
Michal Martoch - o nás - medailonek
Michal Martoch, autor článku
Lektor, konzultant a zakladatel Talentworku
Strategic | Activator | Achiever | Futuristic | Maximizer
Jako konzultant a lektor už 13 let pomáhá firmám vytvářet dlouhodobou strategii práce s talenty a rozvíjet práci na dálku. Učí manažery a majitele firem rozumět práci s potenciálem a efektivně využívat moderní technologie ve prospěch svých týmů. Od roku 2009 pracuje s talentovou metodikou CliftonStrengths® od Gallupu®, prošel certifikací Gallupu® v Londýně jako Gallup® Certified Strengths Coach. Má za sebou více než 6000 konzultačních, koučovacích a lektorských hodin.
Share This

tady budou tlačítka