Blogový článek

Talenty nově doplňujeme o TRIO. Vznikl tak komplexní nástroj k sebepoznání

Andrea Šimoníková - o nás - medailonek
Andrea Šimoníková | 13. 3. 2023
S talenty jsme začali pracovat v době, kdy o nich v České republice nebyly prakticky žádné informace. Zahraniční zdroje sice existovaIy, ale dostat se k nim zvládli jen ti vytrvalí. Online distribuce byla v plenkách a přístupové kódy pro testy CliftonStrengths® nám chodily z Británie poštou ve formátu malých knížek. Často jim to trvalo celou věčnost. Dnes je všechno rychlejší. Talenty však zůstávají. Za léta práce s nimi jsme získali vysokou odbornost, kterou po několikaletém interním testování v rámci otevřených programů s klienty, nyní uvolňujeme jako TRIO měření. S jeho pomocí totiž dokážeme získat celistvější náhled na osobnost člověka a lépe vyhodnotit jeho rozvojové potřeby.

Talenty vždycky byly a nadále jsou výborným odrazovým můstkem k řešení hlubších rozvojových témat. Říkají, kdo jsme. Jaké přirozeně se opakující vzorce myšlení, cítění a chování jsou nám vlastní.

Pro jejich identifikaci využíváme testy CliftonStrengths® od Gallupu®. Je to skvělý nástroj, díky kterému může člověk lépe pochopit sám sebe, své silné a slabé stránky. Poskytuje však jen jeden úhel pohledu a nezahrnuje celou škálu lidských zkušeností a aspektů osobnosti. Pro získání opravdu relevantních výsledků však nestačí. Považujeme za důležité kombinovat různé přístupy a metody. Proto nově testy CliftonStrengths® doplňujeme o TRIO měření, které se skládá z testů osobních hodnot, emocí a autenticity.

Představte si každý z testů jako reflektor, kterým můžeme osvětlit člověka. Když použijeme pouze jeden, proud světla dopadne tak, že postavu uvidíme jen částečně. Dejme tomu zepředu. Pokud chceme mít obraz kompletní, ve 3D, bude nutné přidat další reflektory z jiných úhlů, třeba zezadu a ze stran.

Jak jednotlivé reflektory fungují?

 • Test CliftonStrengths® od Gallupu® – přináší přehled 34 talentů seřazených od nejsilnějších po nejslabší, který slouží jako podklad pro rozvoj potenciálu v osobní i pracovní rovině.
 • Test osobních hodnot – pomáhá pochopit, co je pro nás aktuálně v životě opravdu důležité. Ukazuje hodnoty, které nás nejvíce ovlivňují.
 • Test emocí – emoční dovednosti jsou klíčové při řešení konfliktů, adaptaci na neočekávané změny či mezilidské komunikaci. Výsledek měření ukazuje, jestli u sebe dokážeme emoce vnímat a v jaké síle.
 • Test autenticity – odhaluje, do jaké míry se známe, do jaké míry si umíme říct o to, co potřebujeme a do jaké míry nás ovlivňuje okolí.
Reflektory testů, kterým můžeme osvětlit člověka.

Talenty jsou vrozené a v čase stálé. Mění se jen to, jak s nimi umíme nebo neumíme pracovat. TRIO naopak zohledňuje oblasti, které proměnlivé jsou.

Například hodnoty se mohou „ze dne na den“ otočit klidně o 180°. Třeba když člověk těžce onemocní, začne pracovat po studiu a živit se sám, uzavře manželství, narodí se mu dítě, odejde na důchod… Hodnoty zkrátka reflektují aktuální dění a určují naše směřování.

Také emoční dovednosti se mohou v čase vyvíjet. Silnou emoci hněvu budete prožívat jinak v dětském věku, jinak v pubertě, kdy nám rodiče zakážou jít na mejdan a úplně jinak v různých fázích dospělosti. Emoce se navíc dají trénovat tak, aby nám v životě pomáhaly, nikoli nás brzdily.

Podobně je to i s autenticitou, která vypovídá o tom, do jaké míry se necháme nebo naopak nenecháme ovlivňovat z vnějšku a zda mezi tím umíme najít balanc, ve kterém nám bude dobře. Autenticita souvisí především se zralostí.

Model vývoje dospělé osobnosti, který rozděluje psychologický rozvoj do pěti úrovní zralosti. Každý stupeň charakterizuje způsob, jakým jedinci vnímají sebe, ostatní a svět kolem sebe.

Čím je člověk zralejší, tím více přebírá zodpovědnost za své emoce, chování a rozhodování. Dokáže tak i lépe vyhodnotit, jestli se při rozhodování nechá ovlivnit okolím či nikoliv a přijímá veškeré z toho plynoucí důsledky. Zralost by měla růst s věkem, nicméně ne vždy tomu tak je.

Marek* po absolvování CliftonStrengths® testu od Gallupu® zjistil, že má silné ovlivňovací talenty. Je pro něj tudíž přirozené prosazovat své názory, myšlenky, projekty. Samo o sobě to ukazuje, že Marek může mít sklon příliš „tlačit na pilu“. Ale jaký Marek ve skutečnosti je? Využívá své ovlivňovací talenty ve prospěch lidí nebo spíš proti nim (chová se jako Gandhi/Zielenskyj nebo Hitler/Putin)? To prozradil až test hodnot, ze kterého vyplynulo, že je pro Marka důležité porozumění a spolupráce. Hodnoty tak pomáhají mírnit onu „pilu“ do tempa přijatelného pro okolí. Kdyby byly jeho hodnoty destruktivní, moc přátel by pravděpodobně neměl.

Gallup® CliftonStrengths® + TRIO = brána k sebepoznání

Pokud člověka „nasvítíme“ výše popsanými reflektory, získáme jeho velmi podrobný obraz. Obraz sebepoznání, který otevírá diskuzi, kde je prostor pro rozvoj a zlepšení, odkud můžeme přivádět vyšší míru spokojenosti.

Člověk díky tomu pozná, co je mu vlastní. Co má vrozené a jak s tím zacházet. Co získal výchovou a jak to ovlivnit. Zvědomí si, jaký je současný stav a kde leží ten ideální, kterého chce dosáhnout.

Talenty samotné by na to nestačily. Neumí totiž řešit naše obavy nebo to, že nás štvou věci, se kterými si neumíme poradit. Že jsme zaseklí a nedaří se nám smířit se vzniklou situací či změnou. Teprve Gallup CliftonStrengths® a TRIO představují pomyslnou bránu k sebepoznání. Komplexní, pevný bod k dalšímu efektivnímu rozvoji. Rozvoji s prokazatelnými výsledky.

Chtěli byste efektivně rozvíjet svůj potenciál na základě přesných měření? Podívat se sami na sebe z několika úhlů, ve 3D, a na základě toho se rozhodnout, kam se chcete posunout? Využijte 30minutovou konzultaci zdarma a zeptejte se na vše, co vás zajímá.

* Příběh vychází z reálných zkušeností s klienty a vznikal jako kompilát. Jméno osoby, její pohlaví a prostředí, ze kterého pochází, je smyšlené.

Získejte 30 minut
konzultace
ZDARMA

Zajímá vás více podrobností? Chtěli byste něco vysvětlit? Setkejme se na první konzultaci – je zcela nezávazná.

  Andrea Šimoníková - o nás - medailonek
  Andrea Šimoníková, autor článku
  CEO, rozvojová lektorka a konzultantka Talentworku
  Individualization | Arranger | Activator | Futuristic | Learner
  Andrea má dlouholeté zkušenosti s budováním, rozvíjením a vedením týmů z pozice středního managementu. Do vedení organizací dokáže vnášet „nový vítr“ a moderní prvky, ve vedení týmů podporuje uplatňování jedinečnosti každého člena. Bude vaší oporou, když váháte přeskočit hluboké rokle, zdolat vrcholy nebo třeba prorazit zeď. Své úvahy ráda opírá o logiku a pochopení souvislostí.
  Share This

  tady budou tlačítka