Domů Talentblog Rozvoj firem a týmů Návratnost investic do rozvoje: proč firmy nevědí, jak ji vyčíslit?
blog-návratnost investic

Návratnost investic do rozvoje: proč firmy nevědí, jak ji vyčíslit?

Michal Martoch

Michal Martoch | 28. 11. 2022

U otázky “Jak počítáte návratnost investic do vzdělávání a rozvoje?” se často setkávám s rozpaky. Na systematickém rozvoji je závislá budoucnost firem, avšak z počítání návratnosti se někdy stává silné emoční téma.

Jinými slovy… i když HR manažer vytváří systém rozvoje zaměstnanců s plným nasazením … seděl nad ním týdny… přesto nemusí vědět, co říct, až přijde CEO a zeptá se: “Jak poznáš, že se nám to vrátí?”

Vzoreček neexistuje, ale hodnotící kritéria ano

Pokud je mi známo, tak ani špičkové zahraniční konzultační firmy nejen z “velké čtyřky” nemají ucelený matematický postup, jak návratnost investic do vzdělání počítat. Přesto existuje mnoho hledisek, kterými smysluplnost konkrétních investičních rozhodnutí můžeme posuzovat a před finančním ředitelem či CEO pak plán obhájit.

Předesílám, že zde mluvím o strategickém rozvoji, kterému se v Talentworku věnujeme především. U benefitního rozvoje je návratnost ještě složitější a budu o ní mluvit jindy (rozdíl mezi benefitním a strategickým rozvojem si můžete přečíst v samostatném článku).

Při analýzách návratnosti firemních investic do rozvoje s klienty hledáme odpověď na otázku, zda jejich rozvoj vede například k těmto výsledkům:

 • Trávíme výrazně méně času na poradách, které stojí minimálně hodinovky účastníků.
 • Zmizelo obhajování a točení se v kruhu (práce pro práci, výmluvy, strach ze ztráty).
 • Umíme otevírat problémy, které se neřešily a zametaly se pod koberec.
 • Máme odvahu udělat nepopulární rozhodnutí, které bolí a nikdo se k němu zatím neodhodlal.
 • Naši obchodníci nedělají klientům ústupky, které dostávají zakázky do červených čísel.
 • Umíme se smířit se ztraceným projektem, ziskem či lidmi a nevracet se k tomu neustále dokola ve formě výčitek.
 • Realizujeme rychlejší dodávky projektů skrze efektivnější komunikaci a spolupráci.
 • Umíme ochotně a rychle selhávat (přiznat si porážku) a tím ušetřit na slepých uličkách nemalé peníze. Máme schopnost zastavit dříve nefunkční či špatné projekty.
 • Evidujeme nižší fluktuaci, zejména odborníků.
 • Zaznamenáváme růst zisku či obratu firmy díky větší akceschopnosti nebo zavádění inovací.
 • Lidé napříč celou firmou mají zájem na snižování zbytečných nákladů místo vymlouvání se.
 • Daří se nám úspěšně předat firmu další generaci, aby v budoucnu nezanikla.

Podobné otázky pokládám i leaderům a majitelům firem, když potřebujeme vyhodnotit návratnost prostředků, které do svého rozvoje investují jako jednotlivci.

Ptám se například takto:

 • Umíte získat povýšení s vyšším příjmem, když jste zaměstnaný, nebo zisk, pokud podnikáte?
 • Rozpoznáváte včas „průserový“ projekt nebo investici s finanční nebo časovou ztrátou? Umíte ho zastavit bez dalšího prohlubování ztrát?
 • Nenecháte se vtáhnout ostatními do něčeho, co sám nechcete a co vás stojí jen čas a/nebo peníze?
 • Daří se vám zvětšovat váš tým, firmu či obrat podnikání?
 • Dokážete změnit problémové procesy nebo osekat nepotřebné náklady místo výmluv, proč to nejde?
 • Zvládáte své úkoly rychleji, umíte jasněji prioritizovat a díky tomu máte více času, který můžete investovat do jiných aktivit (jiné projekty, odpočinek, hobby, rodina, atd.)?
 • Nerozpadl se vám tým, firma či osobní vztah a vyhnul jste se tak ztrátám?

Zjednodušeně řečeno, pokud se na investice do rozvoje podíváme optikou konkrétních lidí nebo konkrétních situací, tak se její návratnost vyhodnotit dá.

Situace, které jdou vyčíslit poměrně přesně

Pojďme si ukázat 3+1 příklad, kde se finanční výsledky dobře vedeného osobního rozvoje dají počítat dokonce poměrně přesně.

Petr je obchodník.

Klasicky placený za objem obchodů, které uzavře. Není si jistý sám sebou a tím neumí naplno využívat své obchodní dovednosti i přesto, že prošel mnoha školeními. Žije ve vnitřním přesvědčení, že jedinou správnou cestou je prodávat přes slevy. Vůbec si neuvědomuje, že tím v očích klientů snižuje marži své firmy a hodnotu produktu. Navíc nevěří, že by to mohlo jít jinak.

Poté, co projde osobním rozvojem zaměřeným na emoce, sebehodnotu a aplikaci těchto změn do obchodního vyjednávání, získá schopnost prodávat za ceny bez slev, aniž by přišel o zákazníky.

Návratnost investice = marže odpovídající výši slev, které Petr nenabídnul zbytečně.

Markéta je manažerka.

Přátelská a komunikativní, avšak neumí říkat NE zákazníkům. To mimo jiné vede k vysoké fluktuaci, protože její lidé jsou přetížení a demotivovaní. Ať se snaží sebevíc, nemají šanci stihnout splnit vše, co jejich nadřízená naslibuje. Časem začnou odcházet a firma to zejména u nedostatkových odborníků začne pociťovat.

Cílený rozvoj zaměřený na emoce, hodnoty a leadership  Markétu naučí vést tým efektivně a mimo jiné začít ve správnou chvíli říkat NE. Komukoli.

Návratnost investice = náklady, které díky rozvoji manažerky neutratíme za recruitment a onboarding nových lidí.

Tomáš je IT specialista.

Pracuje na zakázkách pro klienty a měl by poskytovat pouze placené služby. Protože ale není silný v komunikaci směrem do firmy i k zákazníkům, dělá 20 h měsíčně víceprací zdarma. Tedy práci, kterou firmě nikdo nezaplatí, ale Tomáš na výplatní pásce rozdíl nepozná.
Řešením je opět investice do Tomášova rozvoje. Naučíme ho smířit se s tím, že ho možná nebudou mít druzí lidé rádi, když si nastaví hranice. Začne říkat svému šéfovi a obchodníkovi nepříjemné věci místo toho, aby je zametal pod koberec. 

Návratnost investice = počet hodin, které měsíčně / ročně vyfakturujeme klientům navíc.

Utrácet za rozvoj neznamená skutečně se posunout

Existuje ještě jeden důležitý pohled na návratnost investic. Někteří lidé mají tendenci spokojit se s tím, že program / kurz / mentoring… cokoli… absolvovali. Dokáží sami sebe přesvědčit, že “mají hotovo” a mohou jít dál. Přitom to reálně nepřineslo konkrétní výsledek.  Říká se tomu “iluze vědomosti”. Investici totiž můžeme považovat za navrácenou, až když se odrazí v naší konkrétní práci a – jednoduše řečeno – vydělá nám víc peněz, ušetří reálný čas, zamezí reálným finančním ztrátám apod.

Chcete příklad?

Představte si pianistu, který absolvoval špičkový kurz za 200 000 Kč u zahraničního virtuóza a prošel zkouškou. Jeho investice se mu vrátí až ve chvíli, kdy získá placené místo v prestižní filharmonii nebo se z něj stane youtuber pianista s velkým množstvím fanoušků a prodané reklamy. V opačném případě jde pouze o drahé hobby.

Naplánujte vlastní rozvojovou strategii

Přemýšlíte, jak návratnost investice do rozvoje uchopit ve vaší firmě?

Vím, že toto téma není černo-bílé, ať jste v roli personalisty nebo manažera.
Z vlastní praxe však mohu říct, že u velké většiny klientů se nám daří pojmenovat konkrétní a obhajitelné návratnosti v konkrétní firmě či týmu.


Využijte nabídku 30minutové konzultace zdarma

Probereme konkrétní situaci, ze které vycházíte vy nebo vaše firma, a jak můžete přemýšlet nad dopadem rozvoje v praxi.

Autor článku

Michal Martoch
Michal Martoch
Lektor, konzultant a zakladatel Talentworku
Strategic | Activator | Achiever | Futuristic | Maximizer

Jako konzultant a lektor už 13 let pomáhá firmám vytvářet dlouhodobou strategii práce s talenty a rozvíjet práci na dálku. Učí manažery a majitele firem rozumět práci s potenciálem a efektivně využívat moderní technologie ve prospěch svých týmů. Od roku 2009 pracuje s talentovou metodikou CliftonStrengths® od Gallupu®, prošel certifikací Gallupu® v Londýně jako Gallup® Certified Strengths Coach. Má za sebou více než 6000 konzultačních, koučovacích a lektorských hodin.

Ano, chci konzultaci zdarma

  Radka Nepustilová

  Radka Hejlová Nepustilová

  PROVEDU VÁS KONZULTACÍ

  Individualization | Woo | Responsibility |
  Harmony | Arranger

  Share This

  tady budou tlačítka