TalentBlog

Využití talentů při řízení týmů přispívá k vyšší efektivitě i pozitivní atmosféře

Michal Martoch - o nás - medailonek
MICHAL MARTOCH | 07. 05. 2024
Dostat do firmy ty správné lidi a dlouhodobě si je udržet. To je jedna z manažerských výzev dneška. A co teprve poskládat z jednotlivců silný a soudržný tým! Nestačí shromáždit skupinu schopných lidí. Je potřeba pro ně vytvořit prostředí, ve kterém se budou vzájemně doplňovat a podporovat. A právě s tím můžou pomáhat talenty.

Poskládat a následně rozvíjet tým je manažerská disciplína hraničící s uměním. Efektivní týmové složení totiž představuje základní stavební kámen úspěchu každé firmy a tkví ve vyvážené kombinaci dovedností, stejně jako osobnostních profilů jednotlivých členů.

Rovnováha až na 1. místě

Každý jednotlivý článek týmu sehrává v jeho celkovém fungování vlastní důležitou roli. Rovnováha mezi nimi je klíčová. Lidé mohou být extrémně výkonní realizátoři, ale pokud jim chybí strategické směřování a kreativita, přijde jejich nasazení vniveč. A naopak, pokud bychom dali dohromady tým ze samých kreativců, pravděpodobně vznikne spousta skvělých nápadů. Bude ale chybět síla, která by jim vdechla život. Bude chybět dotahovač, který nápad převede do reality.

Pro identifikaci rolí, ve které se jedinec cítí dobře, je možné využít celou paletu nástrojů jako například 4 živly, Enneagram, MBTI, Belbinův test týmových rolí, Insights Discovery, Typologie osobnosti DiSC a další. Jejich používání nedoporučujeme. Jsou to nástroje, které vytváří pouze falešný dojem přínosu, chybí jim validita a reliabilita – jinými slovy se na ně nelze spolehnout ani podle nich dělat rozhodnutí. Sami pro tyto účely už více jak 15 let úspěšně používáme talentové testy CliftonStrenghts®, které, podle nás a především podle vědeckých výzkumů, ostatní metodiky jednoznačně převyšují a dokáží poskytnout relevantní informace pro porozumění fungování týmů.

Proč v rámci týmu pracovat s talenty?

Studie společnosti Gallup potvrdily, že pokud lidé pracují na úkolech, které odpovídají jejich přirozeným talentům a schopnostem, jsou motivovanější a efektivnější. Co to přináší firmám?

 • Zvýšení výkonnosti týmů,
 • vyšší míru angažovanosti zaměstnanců,
 • nižší fluktuaci,
 • lepší vzájemné porozumění a s ním i společnou snahu o kompenzaci týmových slabých stránek.

Abychom dokázali jednotlivým pracovníkům takové úkoly přiřadit, je potřeba pochopit, které z jejich talentů mohou být nejúčinněji využity v jejich konkrétním pracovním prostředí a na konkrétních úkolech nebo činnostech.

Než se pustíte do talentového testování

Pořízení každého nástroje něco stojí. Proto bychom ještě před jeho zakoupením měli uvažovat o tom, kdo a jak bude s nástrojem zacházet. Je jedno, jestli kupujete tesařské dláto, grafický program nebo talentové testy. Pokud u vás ve firmě není člověk, který by nástroj používal, bude to jen zbytečná investice.

Známe to z praxe. Je snadné získat dojem, že práce s talenty zaměstnanců je brnkačka. Že stačí na pár kliknutí objednat testy CliftonStrenghts®, posbírat výsledky, naplnit jimi šanony, udělat mapu talentů v týmu… Je tohle ono? Není. Sběr dat sice je nutný základ, ale pokud má mít reálné výsledky, je nutné být zběhlý také v jejich interpretaci.

Obrázek v článku TalentBlog

Sběr dat není jen nutný základ. Interpretace je klíčová pro reálné výsledky.

Talenty totiž mají také své odvrácené tváře. To, že určitý talent najdete ve svých TOP 5, ještě neznamená, že vám dobře slouží. Z testu může vyplynout například to, že váš nejsilnější talent je Command. Ten ale může mít dvě podoby:

 • Zvládnutý Command: Charismatický, přímý, jednoznačný, stručný, inspirující, řídí ostatní a ti ho snadno následují.
 • Nezvládnutý Command: Panovačný, často má pocit (a také tak vystupuje), že všechno ví, rozkazovačný, hrubý, prudký, strohý, úsečný, tvrdohlavý, nepružný.

Pokud bychom vycházeli pouze z výsledků testu, mohl by se z člověka oplývajícího talentem Command stát horký kandidát na teamleadera. Přitom je dost možné, že svým kolegům pije krev. Pro správnou práci s talenty je potřeba s výsledky dále pracovat jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni týmu.

Jaká jsou naše doporučení?

S pomocí talentů je možné vysoce funkční týmy nejen poskládat, ale také řídit. Když každý člen týmu ví, v čem jsou jeho silné stránky, může přispět svými nejlepšími schopnostmi. Zároveň ví, kde leží jeho slabiny a který z kolegů mu je může pomoci vyvážit.

Do tohoto stavu se však nedá dostat lusknutím prstu. Vyplněním testu a několika konzultacemi. Je to dlouhodobá práce, během které může počáteční nadšení postupně vyšumět. Je proto vhodné mít už v začátku reálná očekávání. Vědět, kolik peněz, času a práce chcete talentům věnovat a jak je udržet živé. Co vše byste měli zvážit? Zde jsou naše doporučení:

 • Kdo bude s talenty v rámci firmy pracovat?
  • Manažeři jednotlivých týmů: Vedoucí zběhlí v práci s talenty mají možnost rozvíjet své lidi kontinuálně, s ohledem na jejich aktuální potřeby, potřeby týmu i pracovní nasazení.
  • Vybraný zaměstnanec: Absolvent talentového výcviku (většinou HR nebo L&D manažer), který působí jako Interní talentový specialista napříč firmou a podle potřeb oddělení pracuje na jejich rozvoji a přináší témata k diskuzi.
  • Externista: Outsourcing talentového poradenství je vhodný, pokud chcete dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím. Externí konzultanti s dostatečně dlouhou praxí mohou celý proces výrazně urychlit.
 • Jakou formou bude práce s talenty probíhat?
  • Talentový program: Firmy mohou tvořit vlastní rozvojové talentové programy nebo tyto programy outsourcovat.
  • Talentové konzultace: Pravidelné rozvojové konzultace vedené talentovým specialistou s jednotlivci i týmy na pracovní témata, jejichž cílem je, aby byly silné stránky co nejlépe využívány a ty slabé kompenzovány.
  • Týmové rituály: Pravidelné setkání (například talentová káva, talentová procházka) týmu s talentovým specialistou, nebo i bez něj a diskuze nad tématem souvisejícím s talenty (například diskuze nad talenty v aplikaci na aktuální projekty, procesy nebo činnosti týmu či jednotlivce).

Jak to děláme v Talentworku?

Své silné a slabé stránky znají všichni lidé z Talentworku. Jsme rodinná firma a aktuálně máme několik interních a několik externích pracovních týmů. Pro každý z nich máme zpracovanou talentovou matici, která přehledně zobrazuje, v čem jsou týmy silné a kde mají rezervy. Díky uspořádání talentů v týmové matici je možné zjistit například to, který člen týmu je díky určitému talentu vhodnější a motivovanější pro jakou činnost, nebo kteří členové se pro daný úkol nejlépe doplňují.

Jednotlivci mají možnost individuálních konzultací s interní talentovou specialistkou a jednou za čtvrtletí se účastní týmové talentové konzultace, na které se nahlížejí na aktuální pracovní témata optikou talentů. Na základě konzultantem řízené diskuze pak nastavujeme nebo upravujeme procesy a vytváříme dohody, díky kterým pak spolupráce šlape tak, abychom se co nejvíce blížili ideálu. Shodli jsme se, že nám týmové konzultace přinášejí:

 • Prostor pro vzájemné ocenění, podporu, pomoc a získání respektu k práci jiných.
 • Posílení otevřené komunikace a odvahy ke sdílení vlastních postojů a obav.
 • Poznání talentů a celkově osobností druhých, lepší porozumění chování druhých.
 • Možnost otevřít témata, na která běžně není čas.
 • Přesahy do osobního života.

Chtěli byste i u vás ve firmě efektivně posílit své týmy? Obraťte se na nás. V rámci 30minutové konzultace zdarma zjistíme, jaké jsou vaše potřeby a navrhneme, jak se systematickým rozvojem začít.

Získejte 30 minut
konzultace
ZDARMA

Zajímá vás více podrobností? Chtěli byste něco vysvětlit? Setkejme se na první konzultaci – je zcela nezávazná.

 • Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Michal Martoch - o nás - medailonek
Michal Martoch
CEO PeopleBoard.ai, expert Talentworku
Strategic | Activator | Achiever | Futuristic | Maximizer
Jako konzultant a lektor už 13 let pomáhá firmám vytvářet dlouhodobou strategii práce s talenty a rozvíjet práci na dálku. Učí manažery a majitele firem rozumět práci s potenciálem a efektivně využívat moderní technologie ve prospěch svých týmů. Od roku 2009 pracuje s talentovou metodikou CliftonStrengths® od Gallupu®, prošel certifikací Gallupu® v Londýně jako Gallup® Certified Strengths Coach. Má za sebou více než 6000 konzultačních, koučovacích a lektorských hodin.
Share This

tady budou tlačítka