„Na začátku výcviku jsem očekávala, že se naučím pracovat s nástrojem, který mi umožní efektivně a s vysokou přesností rozluštit silné a slabé stránky kandidátů/klientů/kolegů. Dostala jsem však mnohem více. A to sice komplexní informace o tom, co vše je třeba brát při jakékoliv rozvojové či jiné konzultaci v potaz, osvojila jsem si dovednosti, na kterých můžu dále stavět a díky sebezkušenostní formě výcviku jsem zapracovala i na vlastním rozvoji. Nyní dokáži přesně pojmenovat své přednosti i limity, vím, jak na nich dále pracovat, nebo jak je kompenzovat. Vím, jaké podmínky musí být splněny, abych opravdu mohla uplatnit svůj potenciál. Proto výcvik doporučuji všema deseti komukoliv, kdo má chuť či záměr podpořit v sebepoznání a rozvoji lidi ve svém okolí.“