„Při první konzultaci jsem si potřebovala ujasnit výsledky testu CS34 a při druhé Talentovou zpětnou vazbu 360°. Velice mi pomohlo vysvětlení a ujasnění si pro mne nových témat. Nesmírně nápomocné pro mne byly návodné otázky konzultantky k ilustraci, pochopení a uchopení problémů z mého života a praxe, a tím snazší pochopení probíraných témat. Dozvěděla jsem se o sobě, že jsem se už mnohému v životě naučila, pochopila a mohu se toho i nadále držet. Zjistila jsem, v čem se mohu stále rozvíjet a snad i jak na to, ale dělala jsem chybu v tom, že jsem si mé některé pozitivní kvality dávala za vinu a byla jsem zbytečně opatrná, poněvadž jsem nechtěla znepříjemňovat život svým spolupracovníkům. Ukázalo se, že to ono, čeho jsem se obávala (např. přetěžování apod.), takto nevnímali. I za toto objasnění jsem nesmírně vděčná. Zcela určitě konzultace doporučuji i ostatním!“