„Chtěli jsme v první řadě začít více zaměřovat pozornost na silné stránky každého jednotlivce. Na to, co mu jde a přirozeně ho baví, místo řešení a dohánění nedostatků. Rozhodli jsme se proto pro testování metodikou institutu Gallup v kombinaci se softwarem TWPA, který výsledky testů spolu s dalšími informacemi o jednotlivých lidech vyhodnocuje a na jejich základě navrhuje ideální složení týmů pro konkrétní projekty. Z mého HR pohledu je testovaný software neobvykle dobře schopen propojovat potenciál člověka s tím, jaká činnost mu jde nejlépe, a s tím, podle jakých hodnot potřebuje pracovat, aby maximálně využil své talenty ve prospěch růstu firmy,“