1. Začněte u sebe a buďte příkladem – Chcete-li pracovat či řídit efektivně na dálku, je potřeba nejprve znát veškeré potřebné postupy, nástroje a systémy a sám je uplatňovat při své práci.
  2. Nenechte se zahltit – Technologie se učte postupně. Když se každý měsíc naučíte pracovat s jedním nástrojem, za rok je ovládáte všechny a ani to nebude moc bolet.
  3. Ověřte si dopředu minimální znalosti a nevzdávejte se při prvním nezdaru – Při přechodu pracovníka do režimu práce na dálku si ještě ověřte, zda pracovník ovládá potřebné nástroje pro vzdálenou práci. Pro urychlení se neváhejte zúčastnit školení, kde získáte praktické informace.
  4. Transformujte svou pracovní náplň do konkrétních výsledků – Pravidelně se zamýšlejte nad tím, jaké pracovní výsledky jsou skutečně důležité a čím pouze zabíjíte čas. V pozici vedoucího se učte jasně definovat měřitelné výsledky. Nejasné zadání vytváří žádné či špatné výsledky.
  5. Aplikujte všechny dostupné techniky pro řízení na dálku – Vysoce motivované pracovníky odměňujte výkonově. Začátečníky, průměrné a hůře motivovatelné kontrolujte hodinově za pomoci úkolovníků. Začněte uplatňovat metody talent managementu.
  6. Důvěřujte a prověřujte – Každý pracovník by měl dostat přesně takovou důvěru, do jaké v průběhu své pracovní kariéry dorostl. V počátcích spolupráce na dálku prověřujte po dobu 3 – 6 měsíců výkonnost každého pracovníka a jeho případné nedostatky či problémy ihned řešte.
  7. Plánujte důsledněji ​– Pokud pracovníci vykonávají svou práci ve větší míře i mimo obvyklou pracovní dobu firmy, je potřeba plánovat důležité schůzky v termínech dostupnosti všech.
  8. Nabírejte pracovníky vhodné pro práci na dálku – Při náboru nových pracovníků zohledňujte specifika práce na dálku a primárně upřednostňujte ty, kteří pro ni mají nejlepší předpoklady.
  9. Nikoho nediskriminujte, nevytvářejte si domněnky a jasně komunikujte – U smíšeného týmu, kdy část pracovníků fyzicky dochází na pracoviště a část pracuje na dálku, zahrnujte vzdálené pracovníky do všech důležitých porad a setkání formou videokonference. Nezapomínejte také na občasné osobní schůzky celého týmu, především v případech jako je začátek nového projektu, oslava společného úspěchu apod.
  10. Vytvořte hlavní komunikační kanál – Zvolte si 1 hlavní komunikační kanál a všem ostatním oznamte, který je pro vás ten hlavní. Komunikační kanál by měl být zvolen na základě potřeb týmu.

Extra tip navíc: Využijte dobré praktiky i u pracovníků v kanceláři – Nebojte se využít veškerých možností, jež nabízejí nástroje pro vzdálenou práci i u pracovníků, kteří pracují převážně v kanceláři – smartphony a tablety dnes umožňují řešit urgentní záležitosti odkudkoliv.

Share This

tady budou tlačítka